ראובן בריינין (1862־1939)

 <בהכנה>

Reuben Brainin

    ראובן בריינין נולד בליאדי, פלך מוהילב שברוסיה-הלבנה (בלארוס) בפורים תרכ"ב,  16 במארס 1862.  התחנך חינוך יהודי מסורתי ולמד לימודים גבוהים במקצועות המתמטיקה (במוסקבה) והפילוסופיה (בווינה). בשנת 1902 עבר להתגורר בברלין שבגרמניה. החל ב-1888 התפרסמו כתביו בעיתונים העבריים "המליץ", "התורן", "הצפירה", "המגיד" ו"השילוח" וכן בכתב העת השקפה. בשנת 1895 החל להוציא לאור בווינה את כתב העת "ממזרח וממערב", אך הוצאתו פסקה לאחר הגיליון הרביעי. עבודותיו הנודעות יותר היו פרסומיו הביוגרפים על מנהיגים יהודים, החל בפרץ סמולנסקין (1896) ואברהם מאפו (1900) ולמעלה ממאה ביוגרפיות של הוגים ואנשי רוח יהודים. במסגרת "אחיאסף" התפרסמו כתביו על חייהם של מוריץ לצרוס, משה גידמן, תיאודור הרצל, ישראל זנגוויל ומקס נורדאו. בעיתון "השילוח" פורסמה ביקורתו על כתבי יהודה לייב גורדון, לצד טיפוחו את שאול טשרניחובסקי הצעיר. בשנת 1897 השתתף בריינין בקונגרס הציוני הראשון. בהמשך ליווה את הקונגרסים הראשונים, ודיווח על רשמיו בעיתונות, וכן כתב את קורותיו של נשיא התנועה הציונית הרצל. בשנת 1911 היגר לארצות הברית, וייסד בניו יורק את השבועון "הדרור". בין השנים 1912־1916 התגורר במונטריאול שבקנדה ושימש עורך העיתון הציוני "קענעדער אָדלער" ובשנים 1915־1916 ערך את עיתון "דער וועג". כן היה ממייסדי הקונגרס היהודי הקנדי (CJCCC) והספרייה היהודית הציבורית במונטריאול. בהמשך עבר לניו יורק, ובין השנים 1919־1926 היה עורך "התורן" שיצא לאור בעיר, וכן עסק רבות בתרגום. בריינין השתתף בעתונות היידית והיה במייסדי ההסתדרות העברית באמריקה. בשלהי 1925 ביקר בארץ-ישראל ויצא משם בראשית 1926 לרוסיה. בשובו ניהל תעמולה למען התישבות יהודית ברוסיה ועורר על עצמו סערת רוח בחוגי הציונות והתנועה העברית. הדברים הגיעו עד למשפט בינו לבין ח"נ ביאליק (ברלין, 1929). שנותיו האחרונות עברו עליו בהרגשת מרירות על נידויו במחנות העבריים והלאומיים. עסק בימיו האחרונים בכינוס כתביו ובהעלאת זכרונות. בריינין היה נשוי ובעל משפחה. המשוררת חוה שפירא ניהלה עמו רומן משנת 1899, אך הוא סירב לעזוב את משפחתו למענה וקשרם נותק במהלך מלחמת העולם הראשונה. ראובן בריינין נפטר בניו-יורק בי"ח בכסלו ת"ש, 30 בנובמבר 1939 ונטמן במונטריאול, קנדה.
[מקורות: קרסל, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור, Yiddish Leksikon, Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Jewish Encyclopedia, Encyclopaedia Judaica, Электронная еврейская энциклопедия, ויקיפדיה]

ספריו:

 • פרץ בן משה סמולנסקין : חייו וספריו (ווארשא : תושיה, תרנ"ו)
 • אברהם מאפו : חייו וספריו (פיעטרקוב : תושיה, תר"ס 1900)
 • שריפֿטען : ערצעהלונגען, ביאָגראפֿיעס און קריטיק (ווארשא : השחר, תר"ע) <מהדורה נוספת יצאה לאור בתרע"ב>
 • חיי הרצל : (בשלשה חלקים) : חלק ראשון כולל תולדותיו של תיאודור הרצל מילדותו עד הקונגרס הציוני הראשון (ניו יורק : אסף, תרע"ט) <יותר לא הופיע>
 • כל כתבי ראובן בן מרדכי בריינין : ישנים וגם חדשים (ניו יורק : הוצאת ועד היובל, תרפ"ג 1922-ת"ש) 3 כר'.
  התוכן: כרך א. (בקרת, אישים ומפעלים <סקירות והערכות> תרפ"ג-1922. -- כרך ב. אישים ומפעלים <סקירות, הערכות, זכרונות ודברי בקורת> תרצ"ו. -- כרך ג. רשימות וזכרונות. ת"ש.
 • אומשטערבלעכע רייד וועגן ביראָ-בידזשאן און וועגן דער סאָוועטישער לייזונג פון דער נאציאָנאלער פראגע ... (ניו יאָרק : איקאָר, 1940)
 • פֿון מיין לעבנס-בוך / רעדאקציע און אריינפיר פון נחמן מייזיל (ניו יאָרק : איקוף, 1946)
 • צום הונדערטסטן געבוירנטאָג פֿון ראובן בריינין : זאמלונג / צונויפֿגעשטעלט און רעדאקטירט פֿון נחמן מייזיל (ניו יאָרק : איקוף, 1962)
 • כתבים נבחרים (מרחביה : ספרית פועלים בשיתוף עם קרן ויינפר-מורגנשטרן, תשכ"ה 1965) <המהדירים - דניאל בן-נחום וד' הנגבי>
  תוכן העניינים

עריכה:

 • שירי פרוג / תרגם ברשיון המחבר יעקב קאפלאן עם תמונת ותולדות חייו (ווארשא : האלטער ואייזענשטאדט, תרנ"ח-תרנ"ט)
 • סנונית : קבץ שירים / ערוך ע"י ראובן בריינין (ניו-יורק : אחיעבר, תר"ע)
 • הדרור : שבועון חברתי מדיני, ספרותי ומדעי (נויורק, תרע"ה)
 • התרן : ירחון למדע, לספרות ולציונות (ניו יורק : "ספרות", חשון, תרפ"ה)

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • צום הונדערטסטן געבוירנטאָג פון ראובן בריינין : זאמלונג (ניו-יאָרק : איקוף פארלאג, 1962) <צונויפגעשטעלט און רעדאקטירט פון נחמן מייזיל>
  התוכן:
  • זכרונות און ארטיקלען פון ראובן בריינין
  • אָפהאנדלונגען וועגן ראובן בריינין:
  • קלמן מרמר: - ראובן בריינין (זכרונות)
  • יעקב מילך: - דער גלגול פון א נשמה
  • י. ל. בעקער: - ראובן בריינין אין מאָנטרעאָל
  • א.ר. מלאכי: - יהודה ליב גאָרדאָן און ראובן בריינין
  • מ. אונגערפעלד: - ר. בריינין און ח. נ. ביאליק און זייער בריוו-אויסטויש.
  • נחמן מייזיל: - ראובן בריינין און ד"ר חיים זשיטלאָווסקי
  • וויכטיקע דאטעס אין לעבן און שאפן פון ראובן בריינין.
מאמרים:
 • אבישי, מרדכי.  בסבך הסתירות : כתבי ראובן בריינין.  בספרו שרשים בצמרת : יוצרים בספרות העברית (תל-אביב : אל"ף, תשכ"ט 1969), עמ' 41־49.
 • בן-נחום, דניאל.  ראובן בריינין - האיש ויצירתו.  בתוך: כתבים נבחרים / ראובן בריינין (מרחביה : ספרית פועלים בשיתוף עם קרן וינפר-מורגנשטרן, תשכ"ב 1965), עמ' 11־42.
 • ברעם אשל, עינת. כיצד משפיע הדיבר השני על התלוש העברי? עיון בנובלה "רשימות אמן עברי" לראובן בריינין. מועד: שנתון למדעי היהדות, כרך 19 (2009), עמ' 160־170.
 • גונצר, אלתר משה. קצת זכרונות.   דבר, כ"ד בטבת ת"ש, 5 בינואר 1940, עמ' 3־4.
 • ורסס, שמואל.  על מפתן המאה העשרים.  סדן: מחקרים בספרות עברית, כרך ד' (תש"ס 2000), עמ' 13־26 <כיצד העריכו וסיכמו אנשי עט שונים את חילופי המאות: סוף המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים>
 • ורסס, שמואל.  ראובן בריינין ברשות היחיד : עיונים ביומניו.  בתוך: רגע של הולדת : מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון / עורך חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ז 2007), עמ' 39־55.
 • לחובר, פישל [פ. ל.]  כשלון בריניןמאזנים, שנה ראשונה, גל' י"א (כ"א באייר תרפ"ט, 31 במאי 1929), עמ' 1.
 • לחובר, פישל.  ראובן בריינין.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 15, גל' 14 (ט' בשבט ת"ש, 19 בינואר 1940), עמ' 1־4  <חזר ונדפס בספרו שירה ומחשבה : מסות ומאמרים (תל אביב : דביר, תשי"ג 1953), עמ' 200־226>
 • נש, שלמה.  "איש צמח" מול "איש מכונה".   הדואר, שנה 60, גל' ל"ו (כ"ו באלול תשמ"א, 25 בספטמבר 1981), עמ' 594־595 <מתוך הרצאה על "התשתית האנטי אחד-העמית במפעלו של ראובן בריינין" בקונגרס העולמי למדעי היהדות>
 • נש, שלמה.  עברית ויידיש ביצירתו של ראובן בריינין.  בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / ערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח 1988), עמ' 281־298.
 • קבקוב, יעקב.  פרשת בריינין באמריקה.  הדואר, שנה 61, גל' ט' (י"ג בטבת תשמ"ב, 8 בינואר 1982), עמ' 140; גל' י' (כ' בטבת תשמ"ב, 15 בינואר 1982), עמ' 149־150.
 • קשת, ישורון.  על ראובן בריינין.  בספרו: אמדות : הערכות בקורתיות (ירושלים : אגודת שלם, תש"ל 1969), עמ'  17־39.
 • קליינמן, משה.  פגישות.  דבר, כ"ד בטבת ת"ש, 5 בינואר 1940, עמ' 3־4/
 • רבינוביץ, יעקב.  לזכר ראובן בריינין : שלושים לפטירתו.  דבר, כ"ד בטבת ת"ש, 5 בינואר 1940, עמ' 3.
 • שאנן, אברהם.  שברי לוחות : מאה שנה להולדתו של ראובן בריינין.  דבר, כ"ו באדר א' תשכ"ב, 2 במארס 1962, עמ' 7, 8.
 • שפירא, א. ד.  ראובן בריינין.  מחברות לספרות, שנה ראשונה, מחברת א' (שבט הת"ש, ינואר 1940), עמ' 86.
 • שפירא, שמואל. לזכר ראובן בריינין.  בספרו: אשר לאורם הלכתי (תל-אביב : הוצאת ידידי העליה השניה, תשכ"ו), עמ' 187־188 <נדפס לראשונה ב'במעלה', י"א בשבט ת"ש>
על "אישים ומפעלים" (כרך שני מתוך "כל כתבי ראובן בריינין")
 • וויינר, חיים.  "אישים ומפעלים".   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 99־100 <פורסם לראשונה ב"הגה", 3 בינואר 1940>
על "כתבים נבחרים" (1965)
קישורים:


עודכן לאחרונה: 14 במאי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף