מרדכי זאב פייארברג (1874–1899)

 <בהכנה>

Mordecai Zeev Feuerberg

    מרדכי זאב פיארברג נולד בט׳ בתשרי תרל״ה, 20 בספטמבר 1874 בנובוגראד (כיום בתחומי אוקראינה) לאביו שמעון ששימש כשוחט. את שנות ילדותו עבר בכפר, ילד טבע פרוע שהחל למרוד ברצונו של אביו שילמד תורה. בניגוד לרצונו הוא מילא אחר בקשת אביו ואכן למד תורה. את ה״חדר״ ושיטות הלימוד הקשות תיאר פיארברג בסיפוריו ״בערב״ וה״עגל״. פיארברג לא הצליח בלימודיו והוריו חשבו שהוא ״בעל מוח מטומטם״. הכשלון בלימודים גרם לריחוק מהחבר׳ה בבית ספרו ונאמר עליו שהוא לא השתתף במשחקי חבריו, אלא שגה בדמיונות והזיות. כאשר היה בן 18, אביו שידך לו בת שוחט יפה מעיירה סמוכה וכאשר נסע לפגוש אותה הצטנן בדרך וקיבל את מחלת שחפת הגרון. האירוסים בוטלו ופיארברג נסע לורשה לפגוש ברופא. בהזדמנות זו הביא מחברת שירים לנחום סוקולוב וי.ל. פרץ והם יעצו לו לכתוב סיפורים. הוא עזב את בית הוריו והתפרנס משכר סופרים. במקביל עסק בהוראה והתמכר להטפה ציונית בעירו ובסביבה. עם הזמן פיארברג החל ללמוד גם מדעים אך בריאותו בגדה בו. אחד העם ידידו שלח אותו למקומות מרפא.  בחורף 1899 החל לכתוב סיפור גדול בשם ״ישראל בעל-שם״ אך הוא נפטר בכ׳ באדר תרנ״ט, 2 במארס 1899. בן 22 החל בעבודתו הספרותית ובן 24 נפטר. סיפורו הראשון, ״העגל״, פורסם ב-1896 ב״השלוח״, וסיפורו המפורסם ביותר ״לאן״ פורסם רק מעט לפני מותו.
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה, Электронная еврейская энциклопедия]

ספריו:
 • קובץ ספוריו וכתביו (קראקא : הוצאת חברת ״הספר״, תרס״ד)
 • די קמיע : ערצעהלונג / איבערזעצט פון י. י. פראָפוס (מינסק : פערלאג ״קולטור״, תרס״ו) <הסיפור  הקמע בתרגום ליידיש>
 • ערצעהלונגען / איבערזעטצט, ש. צ. זעצער (ווארשא : יבנה, תרס״ו 1906) <שני סיפורים:  א פריהלינגס-נאכט <ליל אביב> ;  די שאָטענס <הצללים> בתרגום ליידיש>
 • לאן / ערוך על ידי שלמה גולדמן (ניו יורק : הוצאת בלוך, תרפ״ז 1927) <מנוקד. כולל מבוא באנגלית ומילון עברי-אנגלי>
 • בערב (תל אביב : אמנות, תרפ״ט)
 • מכתבי מ. ז. פיארברג לאחד-העם.  מאזנים, שנה ראשונה, גל׳ 19 (י״ח בתמוז תרפ״ט, 26 ביולי 1929), עמ׳ 11–12; <המשך> מאזנים, שנה ראשונה, גל׳ 20 (כ״ה בתמוז תרפ״ט, 2 באוגוסט 1929), עמ׳ 13 ; <המשך> מאזנים, שנה ראשונה, גל׳ 21 (ג׳ באב תרפ״ט, 9 באוגוסט 1929), עמ׳ 11–12 ;
 • קבץ ספורים וכתבים (תל אביב : קרן ישראל מץ, תרצ״ז) <כולל הקדמה מאת יוסף קלוזנר>
 • כתבי מרדכי זאב פיארברג / ערוכים בידי א׳ שטיינמן (תל אביב : כנסת, תש״א)<בתוספת: א. צרור מכתבים אל אחד העם. ב. פרקי הערכה מאת מ״י ברדיצבסקי, י׳ קלוזנר, י׳ פיכמן. ג. פייארברג בעינינו - א׳ שטיינמן>
 • כתבים (תל-אביב : דביר, תשי״ח 1958) <כולל מבוא מאת פ. לחובר ו״הארות והערות״ מאת יום-טוב לוינסקי> <התוכן: מספר הזכרונות של ״חפני בעל דמיון״ (בערב - הקמיע - העגל - הצללים) -- יעקב השומר -- ליל אביב -- לאן>
 • בערב ; הקמיע : שני ספורים (תל אביב : כנסת, תשי״ח)
על המחבר ויצירתו:
ספרים: מאמרים: על ״בערב״ על ״קובץ ספוריו וכתביו״
 • בעל-מחשבות (ד״ר עליאשעוו). מרדכי זאב פײערבערג. בספרו: געקליבענע שריפטען : צװײטער באנד (װילנא : פערלאגס-בוכהאנדלונג שלמה שרעבערק, 1910), זז. 31–49. <ביידיש>
על ״כתבי מרדכי זאב פיארברג״
 • שפירא, שמואל.  תחייתו של מ. ז. פייארברג.  בספרו: אשר לאורם הלכתי (תל-אביב : הוצאת ידידי העליה השניה, תשכ״ו), עמ׳ 185–186 <נדפס לראשונה ב׳העובד הציוני׳, ו׳ בתמוז תש״א>
קישורים:
[עודכן לאחרונה: 10 במאי 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף