דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך י"ב, גל' 12 (ג' בשבט תרצ"ז, 15 בינואר 1937), עמ' 7.  

מקור: ארכיון העיתון 'דבר'