שלום קרמר (1912־1978)

Shalom Krämer


שלום קרמר.
    ריאליזם ושבירתו
: על מְסַפֵּרים עברים מגנסין עד אפלפלד / שלום קרמר. -- [תל-אביב] : הוצאת אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968. 
    213 עמ'.  -- (ספריית מקור)
    Realism and its decline / by Shalom Krämer

תוכן העניינים:

  מבואי סיפור - הסיפור הארץ-ישראלי הצעיר
 • א. זיקות וזיקות-שכנגד (1958) (עמ' 9־18)
 • ב. מנוסח אל נוסח (1964) (עמ'  19־23)

  אורי ניסן גנסין
 • סיפוריו הראשונים (1963) (עמ' 24־30)

  יוסף חיים ברנר
 • א. לשון-הנפשות ולשון-המראות (1965) (עמ' 31־36)
 • ב. תבנית ואידיאה ב"שכול וכשלון" (1967)  (עמ' 36־49)

  גרשון שופמן
 • דרכו באמנות הסיפור (1965)  (עמ' 50־62)

  י"ד ברקוביץ
 • א. הריאליזם האמנותי בסיפורו הקצר (1960)  (עמ' 63־68)
 • ב. חטיבה סוציולוגית (1965)  (עמ' 69־78)
 • ג. ה"תלוש" במחובר (1960)  (עמ' 78־83)

  אשר ברש
 • מידת האדם (1958) (עמ' 84)
 • עולם וערעורו (1962) (עמ' 85־91)
 • המספר ומידותיו (1956) (עמ' 91־96)
 • נאטוראליזם לירי (1962)  (עמ' 97־100)

  אהרן אברהם קבק
 • א. אמונה ואמנות  (1954) (עמ' 101־106)
 • ב. הארמוניה חגיגית (1964) (עמ' 106־110)
 • ג. אמונה והשכלה (1954) (עמ' 110־114)

  יהודה בורלא
 • יסוד מזרחי בסיפוריו (1962)  (עמ' 115־126)

  ש"י עגנון 
 • אאל הסיפור הטהור (1966) (עמ' 127־132) 
 • ב.  בין שני עולמות (1967) (עמ' 132־143)
 • ג.  "תהלה" (1961) (עמ' 143־148)

  חיים הזז
 • א. סימניו כסופר קלאסי (עמ' 149־155)
 • ב. על גבול הגרוטסקי והטראגי (עמ' 155־167)
 • ג. בין האקטואלי להיסטורי (עמ' 167־173)

  יוסף אריכא
 • א.  טלטולי נוף (1962) (עמ' 174־176)
 • ב.  על "סנחריב ביהודה" (1958) (עמ' 176־181)
 • ג.  לא בחיל ולא ברוח ... (1967)  (עמ' 181־184)

  ס. יזהר
 • א.  זמר של חסידים (1967)  (עמ' 185־191)
 • ב.  אדם וחברה (1958) (עמ' 191־196)

  יהודה עמיחי
 • דוגמה לפרוזה מודרניסטית (1961) (עמ' 197־202)

  אהרן אפלפלד
 • א.  מציאות ואגדה בסיפוריו (1964) (עמ' 203־206)
 • ב.  גונב המראות (1966) (עמ' 207־213)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף