שלום קרמר (1912־1978)

 <בהכנה>

Shalom Krämer

שלום קרמר נולד בסאנוק, גליציה בט"ו באייר תרע"ב, 31 במאי 1912. למד בבית המדרש תחכמוני בווארשה והחל ללמוד משפטים בלבוב. עלה ארצה ב-1934 וסיים לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים. שימש כמורה בבתי ספר תיכוניים בקריית-חיים, חיפה ובירושלים. בשנים 1955 עד לפטירתו ב-1978 לימד בסמינר בית הכרם (כיום המכללה למורים ע"ש דוד ילין). מאמריו ומסותיו פורסמו בכתבי-עת ספרותיים וחלקם כונס לספריו. שלום קרמר נפטר בירושלים בב' בתשרי תשל"ט, 3 באוקטובר 1978.
[מקורות: אדיר כהן, קרוא², קרסל, שאנן², לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה]

ספריו:

 • המבקר הנדח (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1946) <חיי אברהם-אורי קובנר, פעלו בביקורת העברית ומבחר מאמריו>
 • חילופי משמרות בספרותנו : מאמרים ומסות (תל אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשי"ט 1959)
 • ריאליזם ושבירתו : על מְסַפֵּרים עברים מגנסין עד אפלפלד (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1968)
  תוכן העניינים
 • תמורות בלשונו של דוד פרישמן (ירושלים : הוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, מרחשוון תשל"ג) (לשוננו לעם)
 • לשונם של סופרים : א. יעקב קלצקין; ב. דב סדן. (ירושלים : הוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, ניסן תשל"ה, 1975) (לשוננו לעם)
 • פנים ואופן : מסות על שירה ועל משוררים (רמת גן : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1976) <"מביאליק וטשרניחובסקי עד זך ופגיס">
 • על ביקורת ומבקרים : פרקים בתולדות הביקורת העברית (תל אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל בשיתוף עם עקד, 1980) <ערך חיים תורן>
 • רגע של עברית : לקט תיקוני לשון ששודרו בקול ישראל (ירושלים : משרד החינוך והתרבות - המחלקה לחינוך מבוגרים, תש"ם) <ערך אבא בנדויד> <הופיע לזכרו של שלום קרמר>
 • פרישמן המבקר : מונוגרפיה (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ"ד 1984) <ערך והקדים מבוא אבינועם ברשאי>
  תוכן העניינים

עריכה:

 • פרץ סמולנסקין : מבחר מאמריו / סודר בצרוף מבוא ע"י שלום קרמר (תל אביב : בהוצאת המחלקה לעניני הנוער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד והקרן הקימת לישראל ע"י מצפה, תש"ב)
 • מ.ל. לילינבלום : מבחר מאמריו / סודר בצרוף מבוא ע"י שלום קרמר (תל-אביב : המחלקה לעניני הנער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד והקרן הקימת לישראל ע"י מצפה, תש"ג)
 • כרמלית : קובץ ספרותי / בעריכת ש' שלום וש' קרמר (תל אביב : דביר וסניף אגודת הסופרים בחיפה, תשי"ד-
 • ספרי לימוד ביהדות : מבחר ביבליוגרפי (ירושלים : המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תש"ך) <ערוך בידי שלום קרמר ויהושע טן-פי>
 • בשערי ספר / י. ח. רבניצקי (תל אביב : דביר, תשכ"א) <"את הפובליציסטיקה הלאומית שלו אספנו מתוך עזבונו ומתוך כתבי העת לתוך הספר שלפנינו">
 • ירושלים - שנתון לדברי ספרות והגות, כרך א (ירושלים : אגודת הסופרים העברים בירושלים, תשכ"ה) <בשיתוף חיים תורן>
 • ילקוט סיפורים / ג' שופמן (תל אביב : יחדיו, ואגודת הסופרים העברים בישראל, (תשכ"ז 1966)
 • ילקוט שירים / ש. שלום ; ליקט והוסיף מבוא והסברים יצחק עקביהו (תל אביב : יבנה בשיתוף עם יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשכ"ח)
 • ילקוט מסות / דוד פרישמן ; ליקט והוסיף מבוא והסברים שלום קרמר (תל אביב : יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל"ה 1974)

תרגום:

 • בדרך לארץ-ישראל : תלאות-נדודים של פליט צעיר בימי המלחמה / בן-צבי קלישר (תל אביב : עם עובד, תש"ה)
 • חליפת מכתבים על הספרות / אנה זגרס – גאורגי לוקאץ' (מרחביה : הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1947)

על המחבר ויצירתו:

 • ברזל, הלל. המלווה הנאמן - שלום קרמר כמבקר ספרות. מאזנים, כרך מ"ט, גל' 5 (תשרי תש"ם, אוקטובר 1979), עמ' 264־266, 279.
 • ברשאי, אבינועם.  שלום קרמר המבקר.  בתוך: פרישמן המבקר : מונוגראפיה / שלום קרמר ; ערך והקדים מבוא, אבינועם ברשאי (ירושלים : מוסד ביאליק, תשמ"ד 1984), עמ' 7־8.
 • פלאי, פנחס.  חייל נאמן.  ירושלים: רבעון לספרות, כרך י"ג, גל' 1־2 (תשל"ט), עמ' 4.
 • קורא, י.  שלום קרמר איננו.  הדואר, שנה 58, גל' א (ג' בחשון תשל"ט, 3 בנובמבר 1978), עמ' 13.
 • תורן, חיים.  שלום קרמר: ליום השלושים לפטירתו.  הדואר, שנה 58, גל' ה (א' בכסלו תשל"ט, 1 בדצמבר 1978), עמ' 71.
 • תורן, חיים. על שלום קרמר ז"ל. מאזנים: ירחון לספרות, כרך מ"ח (1979), עמ' 136־138.
על "חילופי משמרות בספרותנו" על "ריאליזם ושבירתו"
 • גולן, ארנה. ריאליזם ושבירתו. מאזנים: ירחון לספרות, כרך כ"ז, גל' 2 (1968), עמ' 111־114.
על "פנים ואופן"
 • ברזל, הלל. העיקר הביוגראפי ופשר השיר: על ספר-מסות חדש של שלום קרמר. מאזנים: ירחון לספרות, כרך מ"ג, גל' 3־4 (1976), עמ' 210־215.
על "על ביקורת ומבקרים"
 • ליפשיץ, אריה. דורות אחרונים ודור-ביניים - שדה הביקורת לשלום קרמר.  מאזנים: ירחון לספרות, כרך נ"ב (1980), עמ' 53־56, 58.
על "רגע של עברית"
 • פרן, ס. "רגע של עברית". מאזנים: ירחון לספרות, כרך נ"א (1980), עמ' 488.
על "פרישמן המבקר"
 • מיכלי, ב"י. מונוגרפיה שעלתה יפה. דבר, ו' בכסלו תשמ"ה, 30 בנובמבר 1984, עמ' 20.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 6 באוגוסט 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף