דב חומסקי (1913־1976)

 <בהכנה>

Dov Chomsky

דב חומסקי נולד במינסק בי"ד בתשרי תרע"ד, 15 באוקטובר 1913. לאחר מלחמת העולם הראשונה עברה המשפחה לקרטוז-ברזה שבפולין וחומסקי גודל ונתחנך שם בבית ספר עברי של "תרבות". לאחר מכן סיים לימודיו בסמינר העברי בוילנה (1932) ועסק בהוראה בבתי-ספר עבריים של "תרבות" בפולין. עלה ארצה ב-1936 ולמד באוניברסיטה העברית בירושלים וכן עסק בהוראה בירושלים ובתל-אביב. במלחמת העולם השניה שירת בבריגדה ועם תום המלחמה עשה בשליחות קרן היסוד והמגבית היהודית המאוחדת בפולין, דרום אמריקה ועוד. מ-1958 ניהל את בית-הסופר ע"ש טשרניחובסקי בתל-אביב. את שיריו החל לפרסם ב-1931 ב"זרמים" בוילנה ומאז בכתבי-עת ובעיתונים בארץ.

ספריו:

 • במערבל : שירים (וילנה : מעינות, תרצ"ג)
 • צהרים לבאות : שירים (תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"ז)
 • וילאות : שירים (ירושלים : ר' מס, ת"ש)
 • החוף האחר : שירים (ירושלים : ר' מס, תש"א) <הציורים מאת אריה אלוייל>
 • מפתחות אבודים : שירים (ירושלים : ר' מס, תש"ג 1942)
 • אי שם : שירים (ירושלים : אחיאסף, תש"ה)
 • משירי המדבר : 1942־1944 (ירושלים : אחיאסף, תש"ז)
 • עלי דרך : שירים (ירושלים : ר' מס, תשי"א)
 • אזוב באבן : שירים (רמת גן : מסדה, 1966)
 • בעת ובעונה : שירים (מרחביה : ספרית פועלים, תשכ"ט)
 • אבק חוצות : שירים (רמת גן : מסדה, 1972)
 • עד בלי ירח : שירים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ה 1974)
 • צעדים על גשר : מבחר שירים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ז) <עם אחרית-דבר מאת שלום קרמר:  שירת דב חומסקי - הגדרות ביניים>
תרגום:
 • גם שם היו חיים : דפים מברגן-בלזן / מינה טימקביץ (תל אביב : נ' טברסקי, תש"ז)
 • בין המצרים / א' קייזר (תל אביב : נ' טברסקי, תשי"ג) <מיומן השואה - פרקי אושוויץ>
על המחבר ויצירתו:
על "צהרים לבאות"
 • וולמוט, צבי. אש קפואה.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 13, גל' 21 (א' באדר ב' תרצ"ח, 4 במארס 1938), עמ' 5.
על "וילאות"
 • גיל, משה.  על קובץ שירים אחד.  ניב הסטודנט, אדר א' ת"ש, מארס 1940, עמ' 45־54 <דברים שנאמרו במסיבת-הערכה מטעם ועדת-התרבות של הסתדרות הסטודנטים בירושלים>
 • קרמר, שלום.  הרוקם.  מאזנים, כרך י"א, חוב' ג-ד (נ"ט-ס') (תמוז-אב ת"ש), עמ' 330־331.
על "משירי המדבר" על "עלי דרך"
על "אזוב באבן"
 • גורפיין, רבקה.  שירת לבטים ונופים. מאזנים: ירחון לספרות, כרך כ"ג, גל' 3 (1966), עמ' 216־219.
על "בעת ובעונה"
 • גורפיין, רבקה.  דב חומסקי: "בעת ובעונה".  בספרה: לאור הכתוב : סופרים ומשוררים בישראל (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ב 1972), עמ' 139־143.
על "עד בלי ירח" על "צעדים על גשר"
 • קרמר, שלום.  שיריו האחרונים של דב חומסקי.  מאזנים, כרך מ"ה, גל' 1 (סיון תשל"ז, יוני 1977), עמ' 50־52.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 19 בספטמבר 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף