אריה ל. שטראוס (1892־1953)

Ludwig Strauss


אריה ל. שטראוס.
    בדרכי הספרות
: עיונים בספרות ישראל ובספרות העמים /  אריה ל. שטראוס ; הספר נערך והותקן לדפוס בידי טוביה ריבנר. -- ירושלים : מוסד ביאליק, תשי"ט 1959.
    319  עמ'.
    Studies in Literature / Aryeh L. Strauss

תוכן העניינים:

 • טוביה ריבנר: פתח-דבר (עמ' 11־12)
 • מקומה של היצירה במציאות (עמ' 15־32)
 • כמה מושגי-יסוד של תורת הספרות (עמ' 33־65)
 • פרקי תהלים (עמ' 66־94)
 • משירת ר' יהודה הלוי (עמ' 95־104)
 • משירת חיים נחמן ביאליק (עמ' 105־147)
 • 'בעיר וביער' לש"י עגנון : שרטוט מבנהו של סיפור (עמ' 148־153)
 • 'פרומיתבס הכבול' לאייסכילוס (עמ' 154־166)
 • 'מאקבת' לשקספיר (עמ' 167־182)
 • 'פדרה' לראסין (עמ' 183־196)
 • 'פאוסט' לגיתה (עמ' 197־226)
 • 'רעידת האדמה בצ'ילי' להיינריך פון-קלייסט (עמ' 227־231)
 • באלזאק (עמ' 232־247)
 • 'מאדאם בובארי' לפלובר (עמ' 248־258)
 • 'טיל אוילנשפיגל' לדה-קוסטר (עמ' 259־263)
 • 'אנה קארנינה' לל.נ. טולסטוי (עמ' 264־279)
 • דוסטוייבסקי (עמ' 280־299)
 • נספחים
  א. המשורר והדור (עמ' 301־305)
  ב. 'המלט' לשקספיר (עמ' 305־316)
  ג. 'העציץ' לדויד שמעוני (עמ' 317־319)

עודכן לאחרונה: 7 באוקטובר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף