בנימין יצחק מיכלי (1910־1989)

Binyamin Yizhak Michali


ב. י. מיכלי.
    דמויות וצדודיות
/ ב. י. מיכלי. -- תל-אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"א 1971.
    275, [4] עמ'.
    Profiles and Sketches / B. Y. Michaly

סדר הדברים:

  י. ד. ברקוביץ
 • היסוד האנושי בסיפוריו  (עמ' 7־17)
 • גלגולו של "בעל-החלומות"  (עמ' 17־34)
  יהודה בורלא
 • ראשיתו  (עמ' 35־48)
 • בין הווי וגורל  (עמ' 48־51)
 • עולמו של המספר  (עמ' 51־55)
  חנוך ברטוב
 • המספר כרפורטר (עמ' 56־67)
  אליעזר שטיינמן
 • ייחודו  (עמ' 68־75)
 • האמונה באנושי  (עמ' 75־81)
 • סופר על משמרתו  (עמ' 81־103)
 • עם אסופות מסותיו ופרודותיו  (עמ' 103־123)
 • פרקים במסכת ביקרתו  (עמ' 123־127)
 • יוצר בשיחו  (עמ' 127־143)
  שמעון הלקין
 • המבקר  (עמ' 144־148)
  שלמה גרודזנסקי
 • הופעתו של מבקר  (עמ' 149־153)
  ישראל כהן
 • סופר רב-אנפין  (עמ' 154־160)
 • המבקר כיוצר  (עמ' 160־172)
  ישראל אפרת
 • נופים אמריקניים בשירתו  (עמ' 173־186)
  ש. שלום
 • משוררו של דור נסער  (עמ' 187־193)
 • עם "ספר השירים והסונטות"  (עמ' 193־198)
 • הערות לשירי "פנים אל פנים"  (עמ' 198־202)
 • און בן פלא - החלוץ האלמוני  (עמ' 202־205)
 • על שיריו האקטואליים (עמ' 205־207)
 • שבת העולם - פואימה דראמאטית (עמ' 207־209)
 • על שיריו לילדים (עמ' 209־210)
 • ניסוייו בתחום הסיפור (עמ' 211־212)
 • המשורר על שירו (עמ' 212־219)
  אבא קובנר
 • הפרוזאיקן (עמ' 220־235)
 • המשורר (עמ' 235־275)
   
 • ציונים ביבליוגראפיים

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף