בנימין יצחק מיכלי (1910־1989)

 <בהכנה>

Binyamin Yizhak Michali

    בנימין יצחק מיכלי (דוחובני) נולד באטאקי (בסרביה) בכ״ח בתמוז תר״ע, 4 באוגוסט 1910 לאביו יחיאל מיכל דוחובני ולאמו הינדא בת חיים רויזמן. קיבל חינוך מסורתי בחדרים ובישיבת קישינוב ואח״כ השכלה עברית וכללית ע״י מורים פרטיים. עד סתיו 1933 מורה לעברית. בשנת 1933 עבר לבוקרשט (רומניה), בה היה בפעילי מפלגת פועלי-ציון, צעירי ציון ובעורכי עיתוניה ביידיש וברומנית. מראשית 1934 עד לעלייתו לארץ היה חבר במזכירות הלשכה הראשית של קרן היסוד ברומניה (בוקרשט). בשנות מלחמת העולם השנייה היה חבר ההנהגה העולמית של ״דרור הבונים״. בשנים 1936־1939 היה אחד משני המזכירים הכלליים של מפלגת פועלי-ציון-צעירי-ציון. בשנת 1938 נשא לאשה את הדסה בת מרדכי גולדנברג (היה משורר-מספר נודע בביסאראביה. כתב ביידיש ובעברית והשתתף גם ב״העולם״ ו״התקופה״). באוקטובר 1939 עלה לארץ. עד 1941 - מרצה על ספרות עברית מטעם המרכז לתרבות של ההסתדרות, אח״כ מזכיר קופת מלווה וחסכון. משנת 1942 היה מעובדי ארכיון העבודה של ההסתדרות ובשנים האחרונות בהנהלתו. בשנים 1947־1948 היה בשליחות ״הסוכנות היהודית״ ו״החלוץ״ ברומניה. בשנים 1948־1949 שימש כראש המדור להסברה בכתב במחת״ר. באוגוסט 1948 חזר במיוחד משליחותו ברומניה כדי להתגייס לצה״ל (שוחרר במארס 1949). בשנים 1950־1951 היה בשליחות לפריס מטעם ״האיחוד העולמי״, כעורך ראשי של העיתון היומי ״דאס וואָרט״. ראשית כתיבתו ביידיש ובעברית בעיתוני התנועה ברומניה ובפולין מ-1928 - ומאז בדברי פובליציסטיקה, ואח״כ בעיקר על ספרות: בעתונות, כתבי-עת, קבצים ומאספים עברים בארץ ומחוצה לה. היה ממנהלי ועורכי המכון הממשלתי לתרגומים מספרות עברית ללועזית. עורך מאזנים, ירחון אגודת הסופרים העברים בישראל. חבר ועדות שונות ועורך ספרים.  השתתף בקונגרס השני למדעי היהדות בירושלים. היה חבר הוועד המרכז של אגודת הסופרים העברים. יו״ר מכון לתרגום ספרות עברית (מספטמבר 1966). חבר ההנהלה של המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות (אלול תשכ״ו, ספטמבר 1966). בהנהלת קרן למדן (משנת 1954). חבר ועד בית ביאליק (מ-1961). חבר בוועדות שופטים: לפרס ישראל, פרס ביאליק ופרס ברנר. מתשכ״ו חבר הנהלת מכון גנזים ומנהל ארכיון ומוזיאון תנועת העבודה.  ספרו ליד האבניים זיכה אותו בפרס חולון לשנת תשי״ט וספרו פרי הארץ בפרס מלוא לשנת 1966.  ב-1969 זכה בפרס ביאליק על ספרו על חיים הזז (1968). ב״י מיכלי נפטר בי״ד בשבט תשמ״ט, 20 בינואר 1989.
[מקורות: קרסל, גרנות, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור, Yiddish Leksikon, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, תדהר]

ספריו:

 • עולמם של בני הארץ (תל אביב : מ' ניומן, תשי״א)
 • יעקב פיכמן בשיר ובמסה (תל אביב : הועד להוצאת כתביהם של סופרים עברים מביסאראביה, תשי״ב)
 • ליד האבנים : דמויות ובעיות בספרותנו (תל אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשי״ט)
 • פרי הארץ : הוויות ויוצרים בספרותנו הצעירה (תל אביב : אגודת הסופרים ליד הוצאת מסדה, 1966)
 • חיים הזז : עיונים ביצירתו (תל אביב : עקד, 1968)
 • דמויות וצדודיות (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״א 1971)
  סדר הדברים
 • מסה ופולמוס (תל אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1973)
 • משבצות ביקורת (תל-אביב : יחדיו, תשמ״א 1980)
 • עיונים בשירת אברהם סוצקבר (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ״ז 1986)

עריכה:

 • בליל זה : ... ילקוט משירי הזמן (תל אביב : עדי, תש״ה 1945)
 • אנתולוגיה תנ״כית : מבחר היצירה העברית בשיר, בסיפור ובאגדה על נושאים תנ״כיים (תל אביב : מסדה, תשי״ד-תשכ״ג) 3 כרכים <ליקטו - משה רבינוביץ, צבי ירדני ; ערך - ב״י מיכלי> <התוכן: בריאת העולם - מות משה -- כיבוש הארץ - מלכות שלמה -- התפלגות הממלכה - שיבת ציון>
 • אב ובנו : משה ודוד צ'רקסקי (תל אביב : עם עובד, תשי״ד)
 • עלי חיים : קובץ לזכרו של חיים וייסאדלר (תל אביב ; חיפה : דפוס אות, תשכ״ה) <ערוך בשיתוף ק״א ברתיני>
 • יהדות ביסאראביה / האיגוד העולמי של יהודי ביסאראביה (ירושלים : חברת אנציקלופדיה של גלויות, תשל״א 1971) <בשיתוף ק״א ברתיני ויצחק קורן>
 • ילקוט מסות / אליעזר שטיינמן ; ליקט, הקדים מבוא והוסיף הסברים וביבליוגרפיה ב״י מיכאלי (תל אביב : יחדיו, תשל״ב)
 • ילקוט מסות / ישראל אפרת ; ליקט, הקדים מבוא והוסיף הסברים וביבליוגרפיה ב״י מיכאלי (תל אביב : יחדיו : אגודת הסופרים העברים בישראל, תש״ם 1980)
 • ערבות ברוח : אנתולוגיה של סופרי בסאראביה (תל אביב : ברונפמן, תשמ״א 1981) 2 כרכים <בשיתוף ק״א ברתיני ודוד ויניצקי>

על המחבר ויצירתו:

 • ברתיני, ק. א.  מבקר בונה: ב. י. מיכלי.   בספרו: שדה ראייה : מסות ספרותיות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל״ח 1977), עמ' 277־282 <נחתם: 1970>
 • כהן, ישראל.  ב. י. מיכלי המבקר : במלאת לו שבעים שנה.  בספרו: פסקי טעם : מסות על ספרות וסופרים (תל אביב : עקד, תשמ״ב 1982), עמ' 137־142.
על ״ליד האבניים״
על ״פרי הארץ״
 • כהן, ישראל.  על ״פרי הארץ״.  מאזנים, כרך כ״ב, גל' 3 (שבט תשכ״ו, פברואר 1966), עמ' 189־194 <חזר ונדפס בספרו אספקלריות ובספרו סופרים>
קישורים:


עודכן לאחרונה: 25 באוגוסט 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף