ישראל כהן (1905־1986)

 <בהכנה>

Israel Cohen

מאמרים ורשימות

  1924

 1. "החלוץ הצעיר".  עתוננו (לבוב), שנה א, קונטרס 1 (א' בשבט תרפ"ד, 7 בינואר 1924), עמ' 2־3.
 2.  

 3. דברי חברים.  עתוננו (לבוב), שנה א, קונטרס 2 (אדר א תרפ"ד, פברואר 1924), עמ' 1־2.
  חתום: בן-יצחק.
 4.  

 5. דרכנו.  עתוננו (לבוב), שנה א, קונטרס 2 (אדר א תרפ"ד, פברואר 1924), עמ' 1־2.
 6.  

 7. הסתדרות או תנועה?  עתוננו (לבוב), שנה א, קונטרס 3 (ניסן תרפ"ד, אפריל 1924), עמ' 3.
 8.  

 9. על חללי תל-חי.  עתוננו (לבוב), שנה א, קונטרס 3 (ניסן תרפ"ד, אפריל 1924), עמ' 3.
  חתום: X
 10.  

 11. צ'ורטקוב.  עתוננו (לבוב), שנה א, קונטרס 3 (ניסן תרפ"ד, אפריל 1924), עמ' 9.
  חתום: י. כ.
 12.  

 13.  

 14.  

 15.  

 16.  

 17.  

 18.  

 19.  

 20.  

 21.  

 22.  

 23.  

 24.  

 25.  

 26.  

 27. למהותו הנפשית של דורנו הצעיר.  הפועל הצעיר, שנה כ"ז, כרך ה', גל' 30 (ג' בסיון תרצ"ד, 17 במאי 1934), עמ' 4־6.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 58־65.
 28.  

 29. חינוך מושכל.  הפועל הצעיר, שנה כ"ז, כרך ה', גל' 40 (ט"ז באב תרצ"ד, 27 ביולי 1934), עמ' 7־9.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 52־57 ובספרו שיח סוגיות
 30.  

 31. ספר הגות.  הפועל הצעיר, שנה כ"ז, כרך ה', גל' 45־46 (כ"ט באלול תרצ"ד, 9 בספטמבר 1934), עמ' 18־19.
  על ספרו של יעקב שטיינברג "דמויות וחזיונות".
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 122־126 ובספרו שער הטעמים ובספרו שיח סוגיות.
 32.  

 33. מהו האדם.  מאזנים, כרך ג', חוב' 6 (אדר ב' תרצ"ה) עמ' 667־671.
  על ספרו של תיאודור הקר Theodor Haecker - Wer ist der Mensch? - Leipzig 1933
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 202־209, ובספרו שער הטעמים ובספרו שיח סוגיות
 34.  

 35. תגים לשירתו של פיכמןהפועל הצעיר, שנה כ"ח, כרך ו', גל' 33 (י"ג בסיון תרצ"ה, 14 ביוני 1935), עמ' 11־12.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 116־121, בשם: "העולם בזיוו" וכן בתוך שער הסופרים ובספרו סופרים כמו כן כונס בתוך יעקב פיכמן : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה - נורית גוברין (תל אביב : עם עובד, תשל"א), עמ' 101־105, בשם: "שמשו של פיכמן וצלו".
 36.  

 37. נכבדהו בשתיקה.  הפועל הצעיר, שנה כ"ח, כרך ו', גל' 38־39 (כ"א בתמוז תרצ"ה, 22 ביולי 1935), עמ' 5־6.
  על חיים נחמן ביאליק.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 183־185.
 38.  

 39. המשיחים בהצגת "הבימה"מאזנים, כרך ד', חוב' ג' (כ"א) (אב תרצ"ה), עמ' 334־336.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 186־189, בשם: "המשיחים בהצגות" ובספרו שיח סוגיות.
 40.  

 41. לדמותו של הקורא העברי.   הפועל הצעיר, שנה כ"ח, כרך ו', גל' 46־47 (כ"ט באלול תרצ"ה, 27 בספטמבר 1935), עמ' 14־16.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 176־182.
 42.  

 43. לחשבון נפשה של הספרות העברית.  מאזנים, כרך ד', חוב' ה' (תשרי תרצ"ו), עמ' עמ' 527־532.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 71־79.
 44.  

 45. שלמה שילר : עשר שנים למותו.  הפועל הצעיר, שנה כ"ט, כרך ז', גל' 5 (י"ט בחשון תרצ"ו, 15 בנובמבר 1935), עמ' 10־11.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 166־169
 46. וכן בספריו גשרים וסגל-חבורה.  

   

 47. "אישים".  הפועל הצעיר, שנה כ"ט, כרך ז', גל' 8־9 (ט"ו בכסלו תרצ"ו, 11 בדצמבר 1935), עמ' 17־19.
  על הספר "אישים" מאת נחום סוקולוב.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 107־111 וכן בספריו שער הטעמים
 48.  ושיח סוגיות.

   

 49. קוים לשירת טשרניחובסקיהפועל הצעיר, שנה כ"ט, כרך ז', גל' 11 (א' בטבת תרצ"ו, 27 בדצמבר 1935), עמ' 11־12.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 112־115, בשם: בקסמי היקום
 50. וכן בספריו שער הסופרים וסופרים.

   

 51. פרסי ספרות.  הפועל הצעיר, שנה כ"ט, כרך ז', גל 12 (ט"ו בטבת תרצ"ו, 10 בינואר 1936), עמ' 11־12.
  חזר ונדפס בספרו  הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 199־201.
 52.  

 53. משלילה לחיוב גדול.  הפועל הצעיר, שנה כ"ט, כרך ז', גל' 26 (ט' באייר תרצ"ו, 1 במאי 1936), עמ' 7־8.
  על יוסף חיים ברנר.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 157־160 וכן בספריו דמות אל דמות, גשרים, שער הסופרים, סגל-חבורה וסופרים.
 54.  

 55. תורת פרויד והמשטרדבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך י"ג, גל' כ"ה (כ"ג באייר תרצ"ו, 15 במאי 1936), עמ' 5־6.
  חזר ונדפס בספרו גשרים.
 56.  

 57. הפסיכואנליזה ויוצרה : במלאת שמונים שנה לז. פרויד.  הפועל הצעיר, שנה כ"ט, כרך ז', גל' 27 (כ"ו באייר תרצ"ו, 18 במאי 1936), עמ' 11־14.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 88־97, בשם: זיגמונד פרויד ומפעלו.
 58.  

 59. הזמנה סוציאלית.  הפועל הצעיר, שנה כ"ט, כרך ז', גל' 32 (ה' באב תרצ"ו, 24 ביולי 1936), עמ' 10־11.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 213־220 וכן בספריו שער ההבחנות ובחינות ומידות.
 60.  

 61. נתן בירנבויםהפועל הצעיר, שנה ל', כרך ח', גל' 31־32 (כ"ו באייר תרצ"ז, 7 במאי 1937), עמ' 8־9.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 161־165.
 62.  

 63. מתוך חסרון המזג.  מאזנים, כרך ה', גל' 4 (אייר תרצ"ז), עמ' 453־455.
  על ההומור.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 190־194 וכן בספרו בחינות ומידות.
 64.  

 65. לשירתו של שלונסקימאזנים, כרך ה', גל' 6 (תמוז-אב תרצ"ז), עמ' 660־665.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 146־153, בשם: "בצל דיוניסוס". ובספריו שער הסופרים וסופרים. כמו כן כונס באברהם שלונסקי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקט וצירף מבוא וביבליוגרפיה אביעזר ויס (תל-אביב : עם עובד, תשל"ה 1975), עמ' 89־95.
 66.  

 67. מתתיהו שוהם.  הפועל הצעיר, שנה ל', כרך ח', גל' 43 (ב' באלול תרצ"ז, 9 באוגוסט 1937), עמ' 11־12.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 154־156, ובספרו שער הסופרים.
 68.  

 69. תנועת הפועלים בארץ ושכבת המשכילים. הפועל הצעיר, שנה ל', כרך ח', גל' 44־45 (כ"ו באלול תרצ"ז, 3 בספטמבר 1937), עמ' 14־15.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 34־39.
 70.  

 71. סופרים עברים מדומיםדבר, י' בחשון תרצ"ח, 15 באוקטובר 1937, עמ' 3.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 195־198.
 72.  

 73. פולמוס ימי ההשכלה מתחדש.  הפועל הצעיר, שנה ל"ט, כרך ט', גל' 2 (י' בחשון תרצ"ח, 15 באוקטובר 1937), עמ' 7־10.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 24־33.
 74.  

 75. על יעקב שטיינברג. הפועל הצעיר, שנה ל"א, כרך ט', גל' 3 (א' בכסלו תרצ"ח, 5 בנובמבר 1937), עמ' 8־9.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 127־132, בשם: "חזון ומסה". וכן בתוך שער הסופרים וסופרים.
 76.  

 77. סופרים במולדתמאזנים, כרך ו', חוב' ד' (ל"ד) (טבת תרצ"ח, דצמבר 1937), עמ' 385־388.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 80־87.
 78.  

 79. גדול שטעה.  הפועל הצעיר, שנה ל"א, כרך ט', גל' 6־7 (י"ב בשבט תרצ"ח, 14 בינואר 1938), עמ' 20־22.
  על פרנץ רוזנצווייג.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 66־70 ובספרו שיח סוגיות.
 80.  

 81. לשון שהכזיבה. דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 13, גל' 26 ( ז' בניסן תרצ"ח, 8 באפריל 1938), עמ' 7־8.
  על האספרנטו.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 98־103 ובספריו שער הטעמים ובחינות ומידות.
 82.  

 83. על א. שטיינמן.  מאזנים, כרך ז', חוב' ב' (אייר תרצ"ח), עמ' 251־258.
  על אליעזר שטיינמן.
  חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 133־145, בשם: "על קוטב הרוח". נדפס גם בספריו שער הסופרים וסופרים.
 84.  

 85. מעל מצפה כוכבנו. בתוך: הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 7־23.
 86.  

 87. כלפי החוזרים בתשובה. בתוך: הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 40־51.
 88.  

 89. זרמים ואסכולות. בתוך: הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 173־175.
 90.  

 91. טפוח וקפוח בלשון. בתוך: הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 210־212.
 92.  

 93. 1940

 94. כלפי החוזרים בתשובה.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כ"ט בסיון ת"ש, 5 ביולי 1940, עמ'  3.
  [מסה זו אינה זו שכונסה בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח)]
 95.  

 96. הומור וליצנותדבר, י"ז באלול ת"ש, 20 בספטמבר 1940, עמ'
  על מאמרו של א. ביילין "חוכא ואיטלולא" (דבר, ה' באב ת"ש, 9 באוגוסט 1940).
  חזר ונדפס בספריו: פתחים, שער הטעמים ובחינות ומידות.
 97.  

 98. מראות נגעים.  הפועל הצעיר, שנה ל"ד, כרך י"ב, גל' 1 (י"ד בתשרי תש"א, 16 באוקטובר 1940), עמ' 6־7.
 99.  

 100. תעלולי השטן הנצחיים. דבר, ל' בתשרי תש"א, 1 בנובמבר 1940, עמ' 4; ז' בחשון תש"א, 8 בנובמבר 1940, עמ'  4.
  על 'גן עדן האבוד' ("ויגרש את האדם") לג'והן מילטון בתרגומו של יצחק זלקינסון (1871).
 101. 1941

 102. בשבחה של שיטה מקובצת.  דבר, ז' בניסן תש"א, 4 באפריל 1941, עמ'  4.
  חזר ונדפס בספריו: פתחים, שער הטעמים ובחינות ומידות.
 103. 1942

 104. 1943

 105. ארלוזורוב כמחנך למדינאות.  דבר, כ"ב בסיון תש"ג, 25 ביוני 1943, עמ'  3.
  נכלל במבוא ל'חיים ארלוזורוב - מבחר מאמריו', סודר בצירוף מבוא בידי ישראל כהן, ספרית "שורשים", בהוצאת המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית, ע"י "מצפה", ירושלים-תל אביב, תש"ד.
  חזר ונדפס בספריו גשרים, וסגל-חבורה.
 106.  

 107. ההיסטוריה בתפיסתו של קרוצ'ה.  הפועל הצעיר, שנה ל"ז, כרך ט"ו, גל' 1־2 (י"ב בתשרי תש"ד, 11 באוקטובר 1943), עמ' 8־9.
 108.  

 109. כנגד הקטרוג על הפסיכואנליזהדבר, י"ד בתשרי תש"ד, 13 באוקטובר 1943, עמ'  3, 4.
  תגובה למאמרו של אליעזר שטיינמן "סיטרא אחרא של פסיכואנליזה" (דבר, ג' באלול תש"ג, 3 בספטמבר 1943).
  חזר ונדפס בספרו שיח סוגיות.
 110.  

  1949

   

 111. משורר היעוד החלוצי.  דורות : שבועון לספרות ולעניני חברה, גל' י"ב-י"ג (כ"ד בכסלו תש"י, 15 בדצמבר 1949), עמ' 5.
  על יצחק למדן במלאות לו חמישים שנים.
 112.  

  1952

 113. יצחק לופבן, הפובליציסט והמחנך.  הפועל הצעיר, שנה מ"ה, כרך כ"ג, גל' 47 (ה' באלול תשי"ב, 26 באוגוסט 1952), עמ' 11.
  חתום: י. בן-יצחק.
 114.  

 115.  

   

   

   

   

  1963

 116. שיריו הליריים של מתתיהו שוהם.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ' בכסלו תשכ"ד, 6 בדצמבר 1963, עמ' 6.
 117.  

 118.  

 119.  

 120.  

 121.  

 122.  

 123.  

 124.  

 125.  

 126.  

 127.  

 128.  

 129.  

 130.  

 131.  

 132.  

 133.  

 134.  

 135.  

 136.  

 137.  

 138.  

 139.  

  1965

 140. כתבי יעקב הורוביץ. הפועל הצעיר, שנה נ"ח, כרך ל"ו, גל' 31־32 (י"א בניסן תשכ"ה, 13 באפריל 1965), עמ' 32.
  חזר ונדפס ב'הדואר', שנה 44, גל' ל' (כ"ה בסיון תשכ"ה, 25 ביוני 1965), עמ' 555; כונס בתוך אספקלריות (רמת גן : מקור, 1968) ובספרו סופרים.

   

 141.  

 142.  

 143. ההווייה התרבותית בישראל.   מאזנים, כרך כ', גל' 6 (אייר תשכ"ה, מאי 1965), עמ' 432־440.
  חזר ונדפס בספרו אספקלריות (רמת גן : מקור, 1968) ובספרו שיח סוגיות.
 144.  

 145.  

 146.  

  1971

 147. דמויות ותמונות-לשון מיתיות בשירת יעקב שטיינברג.  ירושלים: שנתון לדברי ספרות ואמנות, כרך ה-ו (ירושלים : אגודת הסופרים העברים, סניף ירושלים, תשל"ב 1971), עמ' 365־381.
 148.  

  1975

 149. בין תחייה למחייה.  מאסף, כרך י': מוקדש ליצירת חיים נחמן ביאליק / בעריכת הלל ברזל (רמת גן : ספרית מקור, הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, תשל"ה 1975), עמ' 56־59.

עודכן לאחרונה: 20 במאי 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף