ישראל כהן (1905־1986)

Israel Cohen


ישראל כהן.
    פסקי טעם
: מסות על ספרות וסופרים / ישראל כהן. -- תל-אביב : עקד, תשמ"ב 1982.
    187, [3] עמ'.
    Essays on Literature and Writers / Israel Cohen

תוכן העניינים:

 • אופני כתיבה ואופנת כתיבה  (עמ' 5־21)
 • פסקי-טעמים לספרות  (עמ' 22־36)
 • הבקורת, המבקר והמבוקר  (עמ' 37־44)
 • רוח הזמן  (עמ' 45־55)
 • ריבוי אלוהים בשירתנו החדשה  (עמ' 56־60)
 • סולמו של הלל צייטלין  (עמ' 61־83)
 • תורת-המידות בביקורת של יעקב פיכמן  (עמ' 84־94)
 • מורשת הזז  (עמ' 95־103)
 • חזותו של אשר ברש כמספר  (עמ' 104־111)
 • נתיבו של אברהם רגלסון  (עמ' 112־125)
 • ארחותיו של דב סדן ושביליו  (עמ' 126־136)
 • ב. י. מיכלי המבקר : במלאת לו שבעים שנה  (עמ' 137־142)
 • שירתו הקבלית של שלמה שנהוד - ודורנו  (עמ' 143־152)
 • מסכת מצפון  (עמ' 153־156)
 • במזל המרת דעות  (עמ' 157־162)
 • כלפי החוזרים בתשובה  (עמ' 163־166)
 • כיבשונה של קריאת-ביניים  (עמ' 167־171)
 • הסופר בתחום מושבו ומעבר לו   (עמ' 172־176)
 • ברכת ההקשבה וקללת חסרונה  (עמ' 177־181)
 • דמי שתייה כמשל  (עמ' 182־187)
 • כתבי ישראל כהן  (עמ' 188)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף