שלמה הלל'ס (1873־1953)

 <בהכנה>

Shlomo Hillels

שלמה הללס נולד בעיר באר בחבל פודוליה שברוסיה למשפחה ענייה בפורים תרל"ג, 13 במארס 1873. בגיל שש עברה המשפחה לעיר סורוקי שבבסרביה ושלמה למד ב'חדר' ובבית-מדרש עד גיל 14. בגיל 18 נישא והתחיל ללמד ב'חדר מתוקן'. מ-1900 ובמשך שש-עשרה שנים שימש כמנהל בית-ספר עברי של יק"אָ במושבה במרקולשט ולאחר-מכן שימש שנתיים כמורה בגימנסיה בריבניצה וכמפקח על בתי-ספר של 'תרבות' בקישינוב. בצד עבודת ההוראה התמסר לפעילות ציבורית: הללס היה פעיל עוד בשנות התשעים של המאה התשע-עשרה בתנועה הקואופרטיבית ובתום מלחמת העולם הראשונה ניהל את לשכת ההגירה של פליטי אוקראינה ואת בתי-ספר של ג'וינט. ב-1923 ערך את כתב-העת ביידיש "דער היימלאָזער איד" (יצאו 3 גליונות בלבד) ובשנת 1925 עלה לארץ. עד 1934 שימש כמורה בבית-הספר החקלאי מקוה-ישראל. אחר-כך היה מנהלו הראשון של "בית ביאליק" בתל אביב. ב-1939 היה ציר לקונגרס הציוני ובאותה שנה הגיע לארצות הברית ועסק בה בעבודה חינוכית (בבית-ספר 'הרצליה' בניו-יורק) וכתיבה ספרותית. עם שובו חזר לפעילותו באגודת הסופרים ובארגונים ציבוריים שונים. שלמה הללס נפטר בתל-אביב בי"ד בחשון תשי"ד, 23 באוקטובר 1953. סיפוריו הראשונים של ש. הללס התפרסמו ב”הצפירה” (משנת 1891) ואחר כך השתתף בקביעות ב”המליץ”, “השילוח” ובעיתוני ארץ-ישראל. כמו-כן כתב סיפורים לילדים ומבוגרים ביידיש שנתפרסמו בשנות העשרים בעתונות היהודית בבסרביה (בחתימת: לעמעל). כתביו המקובצים בששה כרכים יצאו לאור בשנים 1950־1953.

ספריו:

 • יצא בשלום : מחזה בשלש מערכות ושש תמונות (אודיסה : מוריה, תרע"ד)
 • הילדה שנהפכה לאבן : אגדה (אודיסה : דפוס כנרת, תרע"ח)
 • מיינע זכרונות : די געשיכטע פין א קאָאָפעראטיוו (קעשענעוו : אידישער קאָאָפעראטיוון-פארבאנד אין בעסאראביע, 1922)
 • אייזיק איז גערעכט : א ערנסטער שמועס (קעשענעוו : אידישער קאָאָפעראטיווער פארבאנד אין בעסאראביע, 1923)
 • הנסיעה : ספור (פרנקפורט ע"נ מין : "אמנות", 1924)
 • בתהו לא-דרך : ספור (תל-אביב : קפת הספר, תרפ"ה)
 • הילדה שנהפכה לאבן (תל אביב : דביר, תרפ"ז)
 • נמצאה האבדה : מחזה לילדים בשתי מערכות (תל אביב : דביר, תרפ"ח 1927)
 • מקוה-ישראל : תולדות הנסיון הראשון לחקלאות יהודית בארץ-ישראל (תל-אביב : אמנות, תרפ"ח)
 • הר הכרמים (תל אביב : מצפה, תרצ"א 1930) <מהדורה חדשה ומתוקנת יצאה לאור בהוצאת נ. טברסקי בתשי"א 1950 ומהדורה מחודשת בהוצאת עם עובד בתשל"ו 1976>
 • נסיעות וטיולים (תל-אביב : דביר, תרצ"א 1931) <התוכן: הנסיעה -- בתהו לא דרך -- ענג שבת>
 • בהמוט ארץ : על אדמת אוקראינה : ספור (תל אביב : דביר, תרצ"ה 1934)
 • על יד הקו : ציור (תל אביב : דביר, תרצ"ז)
 • החלוץ הראשון (תל אביב : אמנות ; ירושלים : הקרן הקימת לישראל, 1937)
 • תחת שמי בסרביה : ספור (ניו יורק : ספרים, תש"ב 1942)
 • ארצה : ספור בשני חלקים (ניו יורק : ספרים, תש"ה 1945)
 • בהמיר ארץ : רומן בשני ספרים (ניו יורק : ספרים, תש"ה) <ספר א: תחת שמי בסרביה -- ספר ב: ארצה; ספור בשני חלקים>
 • כתבים (תל אביב : נ' טברסקי, תש"י-תשי"ג) 6 כר'.
  התכן:
  • א-ב: טבעות בשרשרת; ציונים בדרך. תש"י.
  • ג: לחיים חדשים; ספורים. תש"י.
  • ד: מהמולדת הישנה; ספורים. תשי"ב.
  • ה: הר הכרמים; רומן. תשי"א.
  • ו: משם ומכאן; ספורים. תשי"ג.

עריכה:

 • קרל נטר ויצירתו - מקוה ישראל : למלאת מאה שנה ליום הולדו, תקפ"ו-תרפ"ו / מאת י. יערי-פולסקין (מקוה-ישראל : בית הספר החקלאי, תרפ"ו)

על המחבר ויצירתו:

 • שי לשלמה : קובץ דברים על שלמה הללס, מוגש ליובל השמונים שלו / ערכו: ק. א. ברתיני ואליהו מייטוס (תל-אביב : הועד להוצאת כתביהם של סופרים עברים מביסראביה, תשי"ג)
 • אונגרפלד, משה.  ר' שלמה הלל'ס ז"ל.  גזית, כרך י"ג, גל' ג-ד (כסלו-טבת תשי"ד, נובמבר-דצמבר 1953), עמ' 44־45.
 • אפשטיין, אברהם.  שלמה הלל'סבספרו: מקרוב ומרחוק : פרקי מסה ובקורת (ניו-יורק : אוהל, תש"ד 1943), עמ' 228־232.
 • ברוידס, אברהם.  ר' שלמה הלל'ס : במלאת לו שבעים וחמש שנה.  דבר השבוע,  כ"ו באייר תש"ח, 4 ביוני 1948, עמ' 12.
 • ברתיני, ק. א.  שלמה הללס המספר.  בספרו: שדה ראייה : מסות ספרותיות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ח 1977), עמ'  66־73.
 • שפירא, שמואל. שלמה היללס : מספרה של יהדות בסרביה. בספרו: אשר לאורם הלכתי (תל-אביב : הוצאת ידידי העליה השניה, תשכ"ו), עמ' 202־205 <נדפס לראשונה ב"בצרון", חשון-כסלו תשי"ד>
על "הר הכרמים"
 • ציפר, בני.  רומאן כפרי.  מאזנים, כרך מ"ה, גל' 1 (סיון תשל"ז, יוני 1977), עמ' 65־66.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף