זלמן שניאור (1887־1959)

Zalman Shneour


זלמן שניאור.
    דוד פרישמן ואחרים
 / זלמן שניאור. -- תל-אביב : הוצאת דביר, תשי"ט 1959.
    379  עמ'.
 

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 7־8)

 • חלק ראשון: דוד פרישמן
 • ליובלו של דוד פרישמן <קטעים מן הנאום שנשא המחבר בנשף-היובל של ד. פרישמן בתיאטרון הגדול שבלודז'>  (עמ' 11־17)
 • על דוד פרישמן (זכרונות)   (עמ' 19־45)
 • מכתבים  (עמ' 47־66)

  חלק שני: ראשים ספרותיים
 • שני בתי סופרים <על יוסף קלוזנר ועל י.ל. פרץ>  (עמ' 69־74)
 • הפרופסור יוסף קלוזנר   (עמ' 75־82)
 • הפרופסור נחום סלושץ <פרק זכרונות למלאות לו 83 שנים>   (עמ' 83־92)
 • זאב ז'בוטינסקי  (עמ' 93־102)
 • מכתבים מזאב ז'בוטינסקי (עמ' 103־106)
 • ראשיתו של יצחק דוב ברקוביץ <פרק זכרונות למלאת לו שבעים שנה>   (עמ' 107־117)
 • על ארי אבן-זהב <שלושים שנה לעבודתו הספרותית>   (עמ' 119־127)
 • על יעקב שטיינברג  (עמ' 129־145)
 • אחרי פטירתו של אחד-העם  (עמ' 147־149)
 • הנשכח מדעת - ש. בן-ציון  (עמ' 151־160)
 • מכתבים מש. בן-ציון (עמ' 161־164)
 • על ח. א. פרידלנד : המספר והמשורר  (עמ' 165־174)
 • דבר על מ. ריבולוב  (עמ' 175־178)
 • חנוך גליצנשטיין הרשם <מתוך ספר זכרון של מוזיאון חנוך גליצנשטיין בצפת>  (עמ' 179־183)
 • חנוך גליצנשטיין הפסל  (עמ' 184־186)
 • על דוד רמז  (עמ' 187־190)
 • א. קפלן <"המחלה הציונית"> (עמ' 191־193>

  חלק שלישי: מאמרים ושיחות ספרותיות
 • דבר על בטחון המדינה <מסה בעניני בטחון ורוח> (עמ' 197־208)
 • דרך התולדה של הספרות העברית <תמצית הנאום בחגיגת הסיום של המדרשה ללימודי היהדות בשיקאגו, שם הוכתר בתואר דוקטור לספרות עברית> (עמ' 209־215)
 • גאולה וספרות (עמ' 217־220)
 • על הנגינה בפואסיה העברית <תמצית הנאום ברדיו ירושלים ביום ג', 14 באפריל 1936> (עמ' 221־225)
 • איגרת לנוער העברי באמריקה (עמ' 227־228)
 • גורל הסופרים בידיהם הם <דבר עם פתיחת הועידה החמש-עשרה של הסופרים העברים בישראל> (עמ' 229־237)
 • הרצח בשמי בולגריה <מיומנו של סופר>  (עמ' 239־243)
 • נכנסה וודקה יצא סוד ... <מיומנו של סופר>  (עמ' 245־249)
 • אידיליה וגיהינום (עמ' 251־257)
 • הנפט (עמ' 259־264)
 • שיחה בין אלף וגימל (עמ' 265־271)
 • חמש מדות (עמ' 273־279)
 • על בזיון עצמי <מתוך הרצאה בתיאטרון "מוגרבי" בתל-אביב> (עמ' 282־290)
 • אלפיים קילומטרי-ספרות (עמ' 291־300)
 • על אמנות הכתיבה (עמ' 301־306)
 • נושאים ספרותיים - לאן? (עמ' 307־311)
 • על המתבנקטים והמתיבלים (עמ' 313־322)
 • הספרות הישראלית בעשור הראשון (עמ' 323־335)
 • הערות לספרי "לוחות גנוזים" (עמ' 337־343)
 • מאמרות (עמ' 345־349)

  חלק רביעי:  ערים
 • לונדון (עמ' 353־365)
 • בשאון הכרך : מרשמי פריס (עמ' 367־372)
 • מגֶנט לווינה (עמ' 373־379)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף