יעקב פיכמן (1881־1958)

<בהכנה>

Jacob Fichman

יעקב פיכמן נולד בבלצי, בסרביה בג' בכסלו תרמ"ב, 25 בנובמבר 1881 למשפחה ביסרבאית ותיקה שעסקה במסחר ובחקלאות.
[מקורות: אופק³, גרנות², קרסל, ויקיפדיה]

ספריו:

 • בבואות : דברי-בקרת : ספר ראשון (אודיסה : מוריה, תרע"ט) <יותר לא הופיע>
 • יוסי נוסע לארץ-ישראל (ירושלים : הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל ; תל-אביב : אמנות, 1931)
 • יקטן בתל-אביב (תל אביב : שטיבל, תרצ"ו 1936)
 • דיגים על הירקון (תל אביב : עם עובד, תש"ג) <הציורים - ר' לואיזדה>
 • פאת שדה : שירים (ירושלים ותל-אביב : שוקן, תש"ה 1944)
 • דמויות קדומים : שירה ופרוזה (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ח 1948)
 • אמת הבנין : סופרי אודיסה (ירושלים : מוסד ביאליק, תשי"א 1951)
 • בטרם אביב : מסות (תל אביב : מחברות לספרות, תשי"ט 1959) <מבוא מאת ישראל זמורה>
 • מושג השירה המודרנית : מסות, דיוקנאות, רשימות (תל אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד עקד, 1982) <ערך והקדים מבוא א"ב יפה>

עריכה:

 • לשון וספר : ספר למוד ומקרא עם מחלקה לעבודות בכתב (ורשה : צנטרל, תרפ"ג 1923-תרפ"ד 1924) <הופיע במהדורות והדפסות מרובות>
 • ניסן : מאסף (ורשה : צנטרל, תר"ץ)
 • ספר ביאליק (תל אביב : הוצאת ועד היובל בהשתתפות הוצאת "אמנות", תרצ"ד 1934)
  תוכן העניינים

תרגום:

 • הורדוס ומרים / מאת פרידריך הבל (תל אביב, 1922)

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • מנחה ליעקב פיכמן : בן השבעים / ערך וליקט ל. קופרשטיין (תל אביב : ועד היובל השבעים ליעקב פיכמן, תשי"ב)
 • אסיף : מבחר יצירתו של יעקב פיכמן בשירה ובפרוזה : ילקוט דברים על המשורר ויצירתו / ליקט והקדים מבוא ל. קופרשטיין (תל אביב : הוצאת מסדה בסיוע איגוד יוצאי בסרביה בישראל, תשי"ט)
  התוכן
  על הספר
 • יעקב פיכמן : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה נורית גוברין (תל אביב : עם עובד, 1971)
 • ערוגות : קובץ לזכרו של יעקב פיכמן / העורך, י. זמורה (תל-אביב : האיגוד העולמי של יהודי בסרביה)
  כרך א (אייר תשל"ג 1973)
  התוכן: אגרות (מעזבונו של י. פיכמן) לב.י. מיכלי, ק.א. ברתיני, דבורה ברון. לי. פיכמן - ממרדכי גולדנברג (עמ' 7־10)
      על יעקב פיכמן:
          גוברין, נורית. בין יעקב פיכמן לנתן אלתרמן (עמ' 13־24)
          כהן, ישראל.  פרקים קטנים על פיכמן (עמ' 25־28)
          זמורה, י.  יעקב פיכמן <שיר> (עמ' 28)
          קורן, יצחק. פגישות עם יעקב פיכמן (עמ' 29־31)
          יאקיר, יאנקל.  דריי מאָל יעקב פיכמאן ... (עמ' 32־36)
      על סופרים בסרבאים:
          מיכלי, ב. י.  ק.א. ברתיני - שלבים ראשונים ביצירתו (עמ' 39־46)
          ברתיני, ק. א. שלמה הללס המספר (עמ' 47־49)
      זכרונות על בסרביה:
          אויערבאך, אפרים.  יאנקל עליע פעסיעס (א קאפיטל זכרונות וועגן יעקב פיכמאן) (עמ' 53־59)
          מייטוס, אליהו.  ארבעה פרקים מתוך הספר "אבי-נחל" (סיפור תחי) (עמ' 60־73)
          ברנשטיין-כהן, מרים.  פרקי זכרונות (עמ' 74־77)
          תורן, חיים.  מכוחו של ניגון (עמ' 78־79)
      חתני פרס יעקב פיכמן תשכ"ג-תשל"ג (עמ' 81־119)
      תרבות וספרות בבסרביה
          זמורה, ישראל.  יהודי בסרביה תרבותם וספרותם (עמ' 123־125)
 • לוז, צבי.  שירת יעקב פיכמן : מונוגרפיה (תל אביב : פפירוס, תש"ן 1989)
  תוכן העניינים
 • מיכלי, ב.י.  יעקב פיכמן בשיר ובמסה (תל אביב : הועד להוצאת כתביהם של סופרים עברים מביסאראביה, תשי"ב 1952)
 • קינסטלר, עדה.  מרחב וזמן בתיאורי הטבע של י' פיכמן  (ירושלים, תשל"ג 1973) <דיסרטציה--האוניברסיטה העברית בירושלים>
מאמרים:
 • אדלהייט, עמוס ורן יגיל.  חלומות לא מתים : על שירת יעקב פיכמן (וגן שישה שירים יפים של יעקב פיכמן).  הבלוג של רן יגיל (nrg מעריב) <מקוון>, 13 במארס 2010.
 • אסף, עודד.  וצליל עולה ... : על "אורחה במדבר" של יעקב פיכמן ודוד זהבי.  בספרו המוזיקה לפני הכול : על שירת משוררים והלחנתה (תל אביב : סל תרבות ארצי, 2012), עמ' 34־36.
 • אפשטיין, אברהם.  יעקב פיכמן <מאמר ראשון>  בספרו: סופרים : דברי מסה ובקורת (ניו-יורק : עוגן, תרצ"ה 1934), עמ' קיז-קכו <נחתם: תרפ"ז>
 • אפשטיין, אברהם.  יעקב פיכמן <מאמר שני>  בספרו: סופרים : דברי מסה ובקורת (ניו-יורק : עוגן, תרצ"ה 1934), עמ' קכז-קלא <נחתם: תרצ"ב>
 • בן-ישי, אהרן זאב.  בין שירה לפרוזה : רשויות ותחומים ביצירתו של יעקב פיכמן.  דבר, ב' בתמוז תשי"ח, 20 ביוני 1958, עמ' 5, 6.
 • בסוק, משה.  בין העין והלב: יעקב פיכמן.  בספרו: נופי ספרות : מסה, עיון, דיוקן (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ה 1964), עמ' 43־53 <שלושה פרקים: א. נופו (נחתם: תשי"ב); ב. אהבה לאוהב (נחתם: תשי"ט); ג. קסמי-לב וקסמי-שיר (נחתם: תשי"ט)>
 • ברטוב, חנוך.  געגועים על פיכמן.  מעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, כ"ב בסיון תש"ם, 6 ביוני 1980, עמ' 37.
 • ברקאי, עדה.  יעקב פיכמן ויהודה עמיחי - שתי סוניטות.  עלי-שיח, חוב' 6 (תשרי תשל"ט, אוקטובר 1978), עמ' 92־96 <על הסונטה "על הירקון", סונטה ג' מתוך המחזור "יהודה", צללים על השדות (-תל-אביב : שטיבל, תרצ"ה), עמ' קס"ד>
 • ברש, אשר [ב. פליכס]. "רות", יעקב פיכמן.  הדים, שנה א', גל' א' (ניסן תרפ"ב), עמ' 41־42 <כונס בכתבי אשר ברש, כרך ג' (תל אביב : מסדה, תשי"ז), עמ' 132>
 • ברתיני, ק. א.  שירת פיכמן.  בספרו: שדה ראייה : מסות ספרותיות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ח 1977), עמ' 51־65 <נחתם: 1958>
 • גולדברג, לאה. יעקב פיכמן: המשורר ושירו. מולד, כרך י"ז (תשי"ט), עמ' 344־348.
 • גרינברג, חיים.  יעקב פיכמן : מסה ספרותיתהעולם, שנה 8, גל' 19־20 (375־376) (ד' בסיון תרע"ד, 29 במאי 1914), עמ' 13־15.
 • דור, משה.  הכל תלוי ביד הכותבת : 25 שנה למות יעקב פיכמן.  מעריב, ספרות, אמנות, ביקורת, ה' בסיון תשמ"ג, 17 במאי 1983, עמ' 3.
 • הראל, שלמה. מורשת, תרבות ופואטיקה דורית : יהודי ספרד בראי השירה העברית. מהות, חוב' ח-ט (תשנ"א-תשנ"ב), עמ' 87־95 <על שירתם של יהודי ספרד אצל מיכ"ל, אימבר ופיכמן>  <הופיע גם בתוך "תרבות יהדות ספרד" : ספר הקונגרס הבינלאומי הראשון, תל-אביב, תמוז תשנ"א, יולי 1991 / עורכת - אביבה דורון (תל-אביב: הוצאת מכללת לוינסקי לחינוך, תשנ"ד>
 • זנדבנק, שמעון.  "הבחינה הציונית והבחינה השירית": יעקב פיכמן והאימפרסיוניזם הגרמני.  בספרו שתי בריכות ביער : קשרים ומקבילות בין השירה העברית והשירה האירופית (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ו 1976), עמ' 46־69.
 • חבר, חנן.  זמן החןמחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך א' (תשמ"א 1981), עמ'  89־104 <על השפעת השירה העברית של ימי הביניים והרנסנס על הספרות העברית החדשה ובמיוחד השפעת יוסף בן שמואל צרפתי על יעקב פיכמן> <חזר ונדפס בספרו קורא שירה : רשימות, מסות ומחקרים על שירה עברית (תל אביב : קשב לשירה, תשס"ה 2005), עמ' 14־32>
 • טרסי-גיא, אסתר. על י. פיכמן (אחרי מותו). בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ"ט), עמ' 141.
 • יניב, שלמה.  הבלדות של יעקב פיכמן.  בספרו: הבלדה העברית : פרקים בהתפתחותה (חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, תשמ"ו 1986), עמ' 192־206.
 • יפה, אברהם ב. י'  פיכמן והשירה המודרנית.  על המשמר, כ"ז בתמוז תשט"ז, 6 ביולי 1956, ב'דף לספרות ולאומנות', עמ' 1.
 • יפה, אברהם ב. דרכו של יעקב פיכמן במסה ובביקורת. מאזנים, כרך נ"א, גל' 6 (חשון תשמ"א, נובמבר 1980), עמ' 415־420.
 • כהן, ישראל. תגים לשירתו של פיכמן. הפועל הצעיר, שנה כ"ח, כרך ו', גל' 33 (י"ג בסיון תרצ"ה, 14 ביוני 1935), עמ' 11־12 <חזר ונדפס בספרו הַעֲרָכוֹת וּבָבוּאוֹת (תל אביב : הוצאת מפיץ הספר, תרצ"ח), עמ' 116־121, בשם: "העולם בזיוו" וכן בתוך יעקב פיכמן : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה - נורית גוברין (תל אביב : עם עובד, תשל"א), עמ' 101־105, בשם: "שמשו של פיכמן וצלו">
 • כהן, ישראל.  תורת המידות בביקורת של יעקב פיכמן.  בתוך: ערוגות : לזכרו של יעקב פיכמן, קובץ ב' (אייר תשל"ו), עמ' 22 29 <חזר ונדפס בספרו פסקי טעם : מסות על ספרות וסופרים (תל אביב : עקד, תשמ"ב 1982), עמ' 84־94>
 • לוז, צבי. נופי שלום וחזות התהום : על שירת יעקב פיכמן. שדמות, גל' ל"ח (תש"ל), עמ' 71־80 <חזר ונדפס בספר ברוך קורצווייל / המערכת, א. סולטמן, מ. צ. קדרי, מ. שוורץ (תל-אביב : שוקן, תשל"ה 1975), עמ' 139־150>
 • לוז, צבי. אילנות ולילות : עיון משווה בשירים ליעקב פיכמן וליעקב כהן. בספרו משוואות שיר : מסות על שירה ופרשנות השוואתית, תקופת התחיה (תל אביב : עקד, תשמ"א 1981), עמ' 44־52 <על השיר "אילנות בלילה" ליעקב פיכמן ו"בלילות אני אוהב האילנות" ליעקב כהן>
 • לוז, צבי. על מקומו של יעקב פיכמן.  מאזנים, כרך פ', גל' 5־6 (תשרי תשס"ז, ספטמבר 2006), עמ' 29.
 • לחובר, פישל.  יעקב פיכמן, המשורר והמבקר.  בספרו: שירה ומחשבה : מסות ומאמרים (תל אביב : דביר, תשי"ג 1953), עמ' 57־60 <נחתם: תרצ"ב>
 • ליאור, רות.  מהפכת "לשון המראות" של ביאליק : עיון בצירופי לשון בשירת שניאור ופיכמן.  בלשנות עברית, גל' 67 (אדר תשע"ג, מארס 2013), עמ' 51־67.
 • לנדאו, מיכאל.  יעקב פיכמן.  בספרו: אישים וזמנים (רמת-גן : מסדה, 1975), עמ' 80־83.
 • לנדר, פנחס.  י. פיכמן - חמש שנים למותו.  הארץ, תרבות וספרות, ב' באייר תשכ"ג, 26 באפריל 1963, עמ' 10, 15.
 • מירון, דן.  הפייטן על הסירה : על הליריקה של יעקב פיכמן. משא (מצורף ל'למרחב'), שנה ז, גל' 21 (ט"ז באייר תשי"ז, 17 במאי 1957), עמ' א, ב.
 • מירון, דן.  ההלך ועונות השנה : הערות לליריקה של יעקב פיכמן.  על המשמר, י"ג בתמוז תשי"ז, 12 ביולי 1957, עמ' 5, 6 (ב'דף לספרות ואמנות')
 • מירון, דן.  ירושתו הפיוטית של יעקב פיכמן ז"ל. הארץ, תרבות וספרות, ד' בסיון תשי"ח, 23 במאי 1958, עמ' 7, 8.
 • מירון, דן.  על הליריקה של יעקב פיכמן. גזית, כרך כ, חוב' ט-יב (רלז-רמ) (כסלו-אדר תשכ"ג, דצמבר 1962-מארס 1963), עמ' 28־33 <חזר ונדפס עם תיקונים קלים והוספות ביעקב פיכמן : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה, נורית גוברין (תל-אביב : עם עובד, תשל"א 1971), עמ' 151־168 ובספרו: בודדים במועדם : לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית העברית בתחילת המאה העשרים (תל אביב : עם עובד, תשמ"ח 1987), עמ' 526־548>
 • מירון, דן.  ליום זיכרון שכוח. הדואר, שנה 53, גל' כט (ג' בסיוון תשל"ד, 24 במאי 1974), עמ' 474־475 (במדור 'דפים מפנקס חדש') <על יעקב פיכמן במלאת 16 שנים לפטירתו>
 • מירון, דן.  המחתרת האידילית בשירת יעקב פיכמן (על משמעותה ההיסטורית-הספרותית של התפתחות ז'אנרית).  ערוגות, קובץ ג (תשמ"ג 1983), עמ' 14־48 <חזר ונדפס בספרו: בודדים במועדם : לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית העברית בתחילת המאה העשרים (תל אביב : עם עובד, תשמ"ח 1987), עמ' 467־489>
 • מישאל, י.  יעקב פיכמן - מאה שנה להולדתו.  הדואר, שנה 61, גל' ו' (ט"ו בכסלו תשמ"ב, 11 בדצמבר 1981), עמ' 88־89,
 • סדן, דב.  כמה פנים בשיר.  אסיף : מבחר יצירתו של יעקב פיכמן בשירה ובפרוזה : ילקוט דברים על המשורר ויצירתו / ליקט והקדים מבוא ל. קופרשטיין (תל אביב : מסדה, בסיוע איגוד יוצאי ביסרביה בישראל, תשי"ט), עמ' 270־274 <חזר ונדפס ב'פרקים לדברי ספרות, חנוך וחברה', שנה ב', גל' י' (טבת-שבט תשי"ט, ינואר 1959), עמ' 6־8; בספרו אבני גדר : על סופרים וספרים (רמת-גן : הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1970), עמ' 46־51 ובתוך: יעקב פיכמן : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה נורית גוברין (תל אביב : עם עובד, תשל"א 1971), עמ' 93־100>
 • סדן, דב.  לדיוקנו של יעקב פיכמן.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 39 [צ"ל 40]  (כ"ט באלול תשל"ב, 8 בספטמבר 1972), עמ' 2 <דברים בחלוקת פרס ע"ש יעקב פיכמן; חזר ונדפס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל"ח 1977), עמ' 18־23, בשם: בין מזג לשירה (נחתם: א' סיון תשל"ב)>
 • עובדיהו, מרדכי.  המשורר והמבקר : יעקב פיכמן.   בספרו: נדבכים: עם סופרי דורי : מסות ורישומים (תל אביב : הוצאת אל"ף, תשל"ו 1975), עמ' 63־76.
 • עקרוני, אביב. חוויות היגון בשירת יעקב פיכמן. הפועל הצעיר, 3 בדצמבר 1968 <חזר ונדפס בספרו: על כפות המאזניים : מבחר מאמרים (תל-אביב : עקד, תשס"ז 2007), עמ' 24־26>
 • עקרוני, אביב. יחיד ואומה בשירת יעקב פיכמן. בצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר, שנה ד', חוב' 15 (1982), עמ' 42־50.
 • ערפלי, בעז. שלוש שקיעות: מראה, מחשבה ולשון בשירי טשרניחובסקי, פיכמן ולאה גולדברג. מאזנים: ירחון לספרות, כרך ע"ד, גל' 9 (2000), עמ' 12־16.
 • צמח, שלמה.  דברי הזכרה לי. פיכמן.  דבר, ב' בתמוז תשי"ח, 20 ביוני 1958, עמ' 5.
 • צמח, שלמה. יעקב פיכמן.  בספרו: שתי המזוזות : מסה וביקורת (תל-אביב : הוצאת אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת 'מסדה' 1965), עמ' 13־28 <נחתם: מקוה-ישראל, 1922>
 • קינסטלר, עדה. על ארבעה שירי-טבע של יעקב פיכמן.  ירושלים: רבעון לספרות, חוב' י"א-י"ב (1977), עמ' 212־222 <על "עם בין ערבים", "בין השמשות", "בערב" ו"עין כרם">
 • קינסטלר, עדה. תפיסת הטבע והיצגו בשירת דור ביאליק (ביאליק, טשרניחובסקי ופיכמן). דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, חטיבה ג' (1981), עמ' 265־268.
 • רגלסון, אברהם.  זכרונות אהבה אשר ליעקב פיכמן.  בצרון, שנה ל"ז, כרך ס"ז, חוב' 322 (שבט-אדר תשל"ו, ינואר-פברואר 1976), עמ' 112־120.
 • שופמן, גרשם.  שתים שלוש שורות: יעקב פיכמן.  דבר, ו' בטבת תש"ב, 26 בדצמבר 1941, עמ' 3 <ליום הולדתו הששים של יעקב פיכמן>
 • שטיינברג, יעקב.  יעקב פיכמן.  בספרו: רשימות (תל אביב : דביר, תרפ"ח 1928), עמ' 215־217.
 • שפאן, שלמה.  יעקב פיכמן : בשלושים למותו.  בספרו: מסות ומחקרים (תל-אביב : קרני, תשכ"ד 1964), עמ' 133־139 <דברים שנאמרו בישיבת המליאה של האקדמיה ללשון העברית ופורסמו ב'הפועל הצעיר', שנה נ"א, גל' 38>
 • שקד, גרשון.  האדם כעץ השדה בשירת יעקב פיכמן.  מחניים, ט"ו בשבט תש"ך, 1960, עמ' 50־55 <חזר ונדפס בספרו ספרות אז כאן ועכשיו (תל אביב : זמורה-ביתן, תשנ"ג 1993), עמ' 222־235>
 • שרירא, שושנה.  זעקת צמיחה וטעם אושר מאזנים, כרך ט', גל' 1 (סיון תשי"ט, יוני 1959), עמ' 11־14.
 • Silberschlag, Eisig. Rediscovery of landscape: Jacob Fichmann. In his From renaissance to renaissance : Hebrew literature from 1492-1970 (New York : Ktav Publishing House, 1973-1977), vol. 2, pp. 22-26.
על "בבואות"
 • אפשטיין, אברהם. "בבואות". ארץ : מאסף לספרות יפה ולבקרת (אודיסה 1919), במדור "מאמרים ורשימות", עמ' 38־42.
על "יקטן בתל אביב"
 • לובין, איה. על כלבים וילדים, או - רקוויאם לתל-אביב הקטנה.  ספרות ילדים ונוער, שנה כ"ג, גל' ג'  (1997), עמ' 34־43 <שני משוררים - לאה גולדברג ויעקב פיכמן - מספרים לילדים על תל-אביב לפני 60 שנה> <נוסח מקוצר פורסם ב'עת-מול': עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, שנה כ"ב, גל' 132 (1997), עמ' 22־23>
על "דיגים על הירקון"
על "פאת שדה"
 • אוכמני, עזריאל.  זמרת ערב והשחר העולה.  בספרו לעבר האדם : דברים בשולי ספרים והזמן (מרחביה : ספרית פועלים, 1953), עמ' 136־141 <נחתם: 1945>
 • טרסי-גיא, אסתר.  "פאת שדה".  בספרה: ביקורת זוטא : הערכות ספרי ילדים ונוער (תל-אביב : מ. ניומן, תשכ"ט), עמ' 198־199.
 • מיכלי, ב.י.  יעקב פיכמן.  מצודה, ספר ה-ו (תש"ח 1948), עמ' 598־599.
על "מושג השירה המודרנית"
 • כרמל-פלומין, נילי.  המבקר שהאמין באינטואיציה.   מאזנים, כרך נ"ו, גל' 1 (כסלו תשמ"ג, דצמבר 1982), עמ' 47־48.

על "ניסן" על "ספר ביאליק"
 • קרוא, ברוך [קרופניק].  ספר ביאליק. הארץ, כ' בניסן תרצ"ד, 5 באפריל 1934, עמ' 5.
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 10 במאי 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף