ראובן בן-יוסף (1937־2001)

 <בהכנה>

Reuven Ben Yosef

רוברט רייס, נכד למהגרים יהודים מפולין ומצ'כיה, נולד בניו-יורק. שירת כחייל אמריקני בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה. בערב ראש השנה תש״ך, ספטמבר 1959 עלה לישראל עם רעייתו, יהודית. את תשע שנותיו הראשונות בארץ עשה בקיבוצים, לאחר מכן עבר לשפלה ובעשרים וארבע שנותיו האחרונות התגורר בירושלים, עד פטירתו בי״ד באדר תשס״א, 9 במארס 2001. ראובן בן-יוסף זכה בפרס ניומן של האוניברסיטה של ניו-יורק בקיץ 1979.
[מקורות: גרנות, לקסיקון סופרי ירושלים, אתר לכבוד המשורר, Wikipedia, ITHL]

ספריו:

 • The endless seed : poems / Robert Reiss (New York : Exposition Press, 1959)
 • שחפים ממתינים : שירים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ״ה 1965) <אחרית דבר - משה בסוק>
 • דרך ארץ : שירים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ״ח)
 • כאשר את מתלבשת
 • הדרך חזרה : רומאן (מרחביה ותל אביב : ספרית פועלים, תשל״ג 1973) <בעריכת נתן יונתן>
 • מתים ואוהבים : שירים (רמת גן : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד מסדה, 1974)
 • קולות ברמה : שירי מלחמת יום-הכיפורים (תל-אביב : דביר, תשל״ו)
 • צהריים בירושלים : שירים (ירושלים : אגודת שלם, תשל״ח)
 • מרמה
 • על סף המדבר : מבחר שירים (חיפה : פינת הספר, תשמ״א)
 • מן הקו
 • טעם הארץ
 • על הסבל ועל הירושה
 • אל ארץ התודעה : שירים (תל אביב : עקד, תשמ״ז 1987)
 • על הצוק
 • שירים בעולם רותת
 • להוציא עצמי מן הסבל : שירים (תל-אביב : דביר, תשנ״ג 1993)
 • על תרבותנו המתגבשת : מסות (ירושלים ותל אביב : ספרי בצרון, תשנ״ו)
 • שבענו ונותרנו : שירים (ירושלים ותל-אביב : ספרי בצרון, תשנ״ו)
 • יומן כתיבה
 • בין קודש לחול : שירים (ירושלים ותל-אביב : ספרי בצרון, תשנ״ט)
 • שירי אהבה : מבחר (ירושלים ותל-אביב : ספרי בצרון, תש״ס)
 • שירי מלחמה : מבחר (ירושלים ותל-אביב : ספרי בצרון, תש״ס)
 • שירי אמונה
 • ספר ראובן בן-יוסף : שירים מן העזבון ומאמרים של סופרים, משוררים ומבקרי ספרות על חייו ויצירתו (ניו-יורק וירושלים : הוצאת קרן ישראל מץ וספרי בצרון, תשס״ב)
 • On the bridge : poems 1962-2000 = על הגשר : שירים תשכ״ב-ג – תש״ס-א (Jerusalem : Sifrei Bitzaron, 2011)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

 • בן-יוסף, יהודית. על המשורר ראובן בן-יוסף.  הדור: השנתון העברי של אמריקה (תשס״ז 2006), עמ' 17.
 • בן-יוסף, ראובן.  הדרך אל עצמי. בצרון (סדרה חדשה), כרך א', גל' 3–4 (334–335) (תשרי תש״ם, ספטמבר 1979), עמ' 4–7.
 • בסר, יעקב. ״... אשר לא אמרתי במלים, לא אמרתי  ...״. בתוך: שיח משוררים : על עצמם ועל כתיבתם / ערך את הראיונות, יעקב בסר (תל-אביב : עקד, תשל״א 1971), עמ' 125־131 <שיחה עם המשורר>
 • ליף, חיים [ח.ל.] לראובן בן-יוסף – ברכה!  בצרון (סדרה חדשה), כרך א', גל' 3–4 (334–335) (תשרי תש״ם, ספטמבר 1979), עמ' 3–4.
 • מזרחי, עודד.  עוד בן יוסף חי.  נתיב: כתב עת למחשבה מדינית, חברה ותרבות, שנה 14, גל' 80 (2001), עמ' 82־84.
 • יעוז-קסט, איתמר.  מגדל-שן - היום.  פסיפס, גל' 81 (חורף תשע״א 2011), עמ' 5־10.
 • Flantz, Richard. Rhymes with reason and sounds of shock : notes on a poem by Reuven Ben-Yosef. Modern Hebrew literature, vol. 2, no. 3 (Autumn 1976), pp. 44-47.
על ״דרך ארץ״
על ״מתים ואוהבים״
 • Arnson, Curtis. The Dead and the Loving. Modern Hebrew literature, vol. 1, nos. 3-4 (Winter 1975), pp. 78-79.
על ״צהרים בירושלים״
על ״על סף המדבר״
על ״אל ארץ התודעה״
 • אבשלום [חיים ליף]. ראובן בן-יוסף: אל ארץ התודעה.  בצרון (סדרה חדשה), כרך ט', גל' 35־36 (365־366) (תשרי תשמ״ח, ספטמבר 1987), עמ' 90.
על ״On the bridge : poems 1962-2000 = על הגשר : שירים תשכ״ב-ג – תש״ס-א״
קישורים:


עודכן לאחרונה: 26 בפברואר 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף