ב. מרדכי (1909־1986)

 <בהכנה>

B. Mordechy

מרדכי ברתנא (ברטינסקי) נולד בפודברוגז, ליד וילנה בכ"ח בחשון תר"ע, 12 בנובמבר 1909. נתחנך ב'חדר', ישיבה וגימנסיה עברית בוילנה. עבר לוארשה, שם למד בבית-המדרש לרבנים "תחכמוני" ובסמינר-למורים היהודי. עלה ארצה ב-1935 ולמד מספר שנים באוניברסיטה העברית בירושלים. עסק בהוראה במקומות שונים בארץ ומאז קום המדינה שימש מפקח על בתי-ספר מטעם משרד החינוך והתרבות. ראשית יצירתו היתה ביידיש אולם עם עלייתו ארצה פנה לכתיבה בעברית. בנו הוא המשורר וחוקר הספרות אורציון ברתנא.
[מקורות: קרסל, גרנות, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה]

ספריו:

 • אָפענע טירן : פאָעזיע (ווארשע : קאָנטורן, 1933)
 • שאָטנס אויפן וועג (ווארשע : קאָנטורן, 1935) <שירים>
 • צעדים בלילה : שירים (תל אביב : גליונות, תרצ"ט)
 • מן המצר : סדרת שירים (תל אביב : צ' לינמן, ת"ש)
 • שירת העדן האבוד : שבעה פרקי שירה (ירושלים : אחיאסף, תש"ז)
 • יום התמיד : פואימה לירית (תל אביב : קרני, תשט"ז 1955)
 • אור לעת ערב : פואימה לירית (תל אביב : קרני, תשכ"א)
 • הנפילים היו בארץ : פואימה לירית (תל אביב : קרני, תשכ"ד)
 • השעה האחרת : פואימה לירית (תל אביב : קרני, תשכ"ט)
 • ספר הפואימות הליריות (תל-אביב : קרני, תשל"א 1971)
 • ספר השירים והבלדות (תל אביב : קרני, תשל"ד)
 • ילקוט שירים (תל אביב : יחדיו, אגודת הסופרים העברים בישראל, תשמ"ג 1983) <ליקט, הקדים מבוא והוסיף ביבליוגראפיה אורציון ברתנא>
 • נהר יוצא מעדן : אגדות (תל אביב : אל"ף, תשמ"ו 1986)<איורים - נחום גוטמן>
 • הגשם ששכחתי : שירים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ו 1986)
 • אשמורה : שירים ... (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ו 1986) <"מבחר מתוך: אפענע טירן - ורשה 1933 = פתחים פתוחים ; שאטנס אויפן וועג - ורשה 1935 = צללים בדרך."> <עברית ויידיש עמוד מול עמוד>

ספרי לימוד:

 • תורה שבעל פה : ספר לימוד של בתי הספר הממלכתיים לשנת הלימודים ה-ח (תל אביב : קרני, 1955־1974) <בשיתוף משה בליך>
 • תקומת ישראל : מקורות לתולדות תקומת ישראל בהמלצת משרד החינוך והתרבות (תל אביב : קרני, 1958) <בשיתוף נחמיה ולנשטין ונתן פרסקי>
 • עלי עשור : פרקי קריאה ולמוד לכתות א-ה בבתי הספר הממלכתיים (תל אביב : קרני, תשי"ח 1958) <בשיתוף יהודה לוינטון>
 • הוי ומנהגים : לפי תכנית הלימודים לכתות ה'-ח' (תל אביב : קרני, תש"ך 1959-תשכ"א 1960) <בשיתוף משה בליך>

עריכה:

תרגום:

 • פרעה / בולסלב פרוס (אלכסנדר גלובצקי) (תל אביב : י' שמעוני, 1947) <מפולנית>
 • חבלי גאלה : מסתורין, רומן ודרמה / משה קולבק (ירושלים : המאסף, תש"ז)
 • בני בלי בית : רומן / סטיפן ז'ירומסקי (תל אביב : י' שמעוני, תש"ז)
 • די געשיכטע פון ציוניזם / ברוך בן-יהודה (תל אביב : מחלקת החלוץ ביי דעם ועד הפועל פון דער הסתדרות אין ארץ-ישראל, תש"ט) <תרגום ליידיש>
 • עלי ספים : שירים / יעקב צבי שרגל (מרחביה ותל אביב : ספרית פועלים בשיתוף עם קרן ויינפר-מורגנשטרן, תשל"ב) <בשיתוף אמיר גלבע, ואחרים; עם מבוא מאת דב סדן>
 • עבים מתאוים לבכות / רחל קרמפף (תל-אביב : אופק, 1973) <שירים> <איורים - תמר ספיר>
 • ירידה לגבהים / רחל קרמפף (תל-אביב : בית לייוויק, 1984) <שירים>
 • קציר ראשון / נתן פרסקי (תל אביב : נתן פרסקי, תשמ"ו 1986) <"מתוך הקבצים "ערשטער שניט" - שירים ביידיש של קבוצת משוררים צעירים שהופיעו בוורשה בראשית שנות השלושים">

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • ברתנא, אורציון.  אבי, פגישת ביניים : שירתו של ב. מרדכי ותקופתו (תל-אביב : תמוז, 1998)
מאמרים: על "צעדים בלילה"
 • עדינית, דינה.  ספרי שירים.  הארץ, כ"ח בחשון ת"ש, 10 בנובמבר 1939, עמ' 9, 10.
על "יום התמיד"
על "הנפילים היו בארץ"
 • טמיר, נ. אֵימֵי קדם.  הדואר, שנה 44, גל' כ"ג (י"ב באייר תשכ"ד, 24 באפריל 1964), עמ' 409.
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 22 באוקטובר 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף