יצחק שמי (1888־1949)

Yitzhak Shami

יצחק שמי (סָרְוִי) נולד בחברון בכ״ז באב תרמ״ח, 4 באוגוסט 1888 לאביו אליהו סָרְוִי (יליד דמשק) ולאמו רבקה לבית קסטל (ילידת חברון, בת למשפחה ספרדית מיוחסת). למד בחברון ב׳חדר׳, אחר-כך בישיבת ״שדה-חמד״ של הרב ר׳ חיים חזקיה מדיני. בהיותו בן שמונה-עשר יצא לירושלים, בה סיים לימודיו בבית המדרש למורים מטעם חברת ״עזרה״ (1909). עסק בהוראה בעקרון, דמשק ובמשך שש שנים בפיליפולי בבולגריה, שם נשא לאשה את פנינה גינגולד, מורה, ילידת רוסיה. בבולגריה נולד בנם ידידיה (שמיר). ב-1919 (תר״פ) חזרה המשפחה לחברון ויצחק עסק בהוראה ובעסקנות ציבורית.  בסוף 1925 (חשון תרפ״ו) נפטרה עליו אשתו.  לאחר חודשים מספר נישא יצחק לאשתו השנייה, שרה (לבית קאליש), אשר גדלה וחנכה את בנו והמשפחה עקרה ב-1928 לטבריה.  ב-1930 עברו לחיפה וגם בה עסק בהוראה. סיפורו הראשון (״העקרה״) על הווי הספרדים פירסם ב״העומר״ (כרך א, תרס״ז) ומאז פירסם סיפורים באכסניות הספרותיות בארץ ובחו״ל (״התקופה״, ״השלוח״) בהם תיאר את הווי הערבים, עדות המזרח, חברון ועוד. בנפרד יצא בחייו סיפורו ״נקמת האבות״ (סיפור מחיי הערבים, תרפ״ח). אסופת סיפוריו בעריכתו ובהקדמתו של אשר ברש יצאה בתשי״א (כאן גם ״נקמת האבות״). סיפורו ״נקמת האבות״ תורגם לאנגלית, ספרדית ואיטלקית ונתפרסם באנתולוגיות שונות בשפות אלו.  יצחק שמי נפטר בחיפה  בל' בשבט תש״ט, 1 במארס 1949.
[מקורות: קרסל, ויקיפדיה, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ITHL]

ספריו:

 • נקמת האבות : ספור מחיי הערבים (ירושלים : מצפה, תרפ״ז)
 • סיפורי יצחק שמי (תל-אביב : מ. ניומן, תשי״א 1951) <מהדורה מתוקנת יצאה לאור בתשל״ב (1971)> <ערך וכתב פתח דבר אשר ברש>
 • נקמת האבות (תל-אביב : יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל״ה 1975) <ליקט והוסיף מבוא והסברים גרשון שקד>
 • שישה סיפורים (תל-אביב : משרד הביטחון–ההוצאה לאור : ספריית תרמיל, תשמ״ג 1983)
 • Hebron stories / Yitzhaq Shami ; introduction by Arnold J. Band ; edited by Moshe Lazar and Joseph Zernik (Lancaster, Calif. : Labyrinthos, 2000)
 • Nouvelles d׳Hébron / Yitzhaq Shami ; traduit de l׳hébreu par Laurent Schuman et par Iris Mizrahi ; édité par Joseph Zernik (Genève : Labor et Fides ; Paris : diff. Éd. du Cerf, 2006)
 • טחנת החיים (אור יהודה : דביר ; באר שבע : הקשרים - המכון לחקר הספרות והתרבות היהודית הישראלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2015) <כולל אחרית דבר:  ׳יד ענקים זדונה ובוטחת׳ מאת יגאל שוורץ ויוסף צרניק>

על המחבר ויצירתו:

 • אלחנני, אברהם חיים.  יצחק שמי.  בספרו: שיחת סופרים (ירושלים : ראובן מס, 1980), עמ׳ קצה-רב.
 • בר-יוסף, חמוטל.  ג׳ומעה אל אהבל : ספור מאת יצחק שני.  הארץ, תרבות וספרות, כ״ו באייר תשכ״ד, 8 במאי 1964, עמ׳ 10, 15 <כונס בספרה: טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת-ציון : צבעונים,  2006), עמ׳ 183־186>
 • דבר. הדמשקאי. דבר, דבר השבוע, 21 בפברואר 1986, עמ׳ 14־15.
 • דותן, קרן.  לכתוב מודרניות ממזרח : חילוניות, מסורתיות ומודרניזם אצל יצחק שמי. מכאן, כרך יז (תשע״ח, ספטמבר 2017), עמ׳ 122־162.
 • הלוי, יוסף. ב״קדושה״ לבורלא ו״העקרה״ לשמי בערב ספרותי ביום הולדתו של יהודה בורלא. במערכה, כרך כ״ז, גל׳ 325־326 (1987), עמ׳ 12, 22.
 • הלוי, יוסף. ״בקדושה״ לי׳ בורלא ו״העקרה״ לי׳ שמי : דרכים בעיצובו של מוטיב ספרותי משותף. עלון למורה לספרות, גל׳ 11 (תש״ן), עמ׳ 122־129 <נדפס גם בספרו בסוד יחיד ועדה : מסורת התחדשות ובשורה בספרות העברית של בני המזרח / ערך אפרים חזן (רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס״ג)>
 • הלוי, יוסף. מנהגים והליכות ביצירתו של יצחק שמי. מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרך ט״ו (תשנ״ג), עמ׳ 97־116 <נדפס גם בספרו בסוד יחיד ועדה : מסורת התחדשות ובשורה בספרות העברית של בני המזרח / ערך אפרים חזן (רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס״ג)>
 • חבר, חנן. יצחק שמי : אתניות כקונפליקט בלתי-פתור. תרביץ, כרך ע״ג, חוב׳ א (תשס״ד 2004), עמ׳ 151־164 <חזר ונדפס בספרו: הסיפור והלאום : קריאות ביקורתיות בקאנון הסיפורת העברית (תל-אביב : רסלינג, 2007), עמ׳ 61־75>
 • יהושע, בן-ציון.  יצחק שָמי - ״סופר ערבי שכתב עברית״? חברון 1888 - חיפה 1949.  אפיריון: כתב-עת לספרות, תרבות, חברה, גל׳ 104 (התשס״ח 2008), עמ׳ 36־41 <כולל נספח ביבליוגרפי> <פורסם גם באתר e-mago>
 • ליפשיץ, אריה. הסיפור הארצישראלי : קצת סיכומים וסיכויים.  בתוך: ילקוט ירושלמי לדברי ספרות (ירושלים : אחיאסף, תש״ב), עמ׳ 105־127.
 • מאיר, צביה ויהודית רוזנברג. הוראת הסיפור ״העקרה״ מאת י׳ שמי באמצעות דפי למידה והפעלה. עלון למורה לספרות, חוב׳ 16 (תשנ״ו), עמ׳ 142־150.
 • מיכלי, ב. י.  יצחק שמי.  בספרו: ליד הָאָבְנים : דמויות ובעיות בספרותנו (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר,  תשי״ט), עמ׳ 133־145 <נחתם: תש״ט>
 • מלכו, יצחק ר.  המספר יצחק בן אליהו שמי.  בספרו:  נקודות חן : מהעולם הספרדי בדורות האחרונים (ירושלים : ועדת התרבות והחינוך של התאחדות קהילות הספרדים בישראל, חוברת מס׳ 3־4, תשי״ח), עמ׳ 50־57.
 • נדלר, מי-טל.  סוסה, פרדה וכלב ציד: אחריות מתוך פגיעות בסיפורי יצחק שמימאזנים, כרך צ׳, גל׳ 3 (תמוז תשע״ו, יולי 2016), עמ׳ 59־65.
 • עוגן, צפירה. יצחק שָמי - האיש ויצירתו. בקורת ופרשנות, חוב׳ 21 (טבת תשמ״ו, דצמבר 1985), עמ׳ 35־52.
 • צרניק, יוסף.  יצחק שמי ז״ל.  [מאמר שלא פורסם, 2004©]
 • רום, משה וזאב ח׳ ארליך. אורי אילן - מסר נוסף בפתקים.  הארץ, תרבות וספרות, ד׳ בשבט תשס״ה, 14 בינואר 2005, עמ׳ ה 1 <אודות דפי ספרו של יצחק שמי ״נקמת האבות: ספור מחיי הערבים״, אשר שימשו כפתקים את אורי אילן בשביו בכלא הסורי>
 • רזלר-ברסון, נחמה. עיונים ביצירתם של יצחק שמי ויהודה בורלא. בצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר, שנה ל״ח, כרך ס״ח, חוב׳ 328 (שבט-אדר תשל״ז, ינואר-פברואר 1977), עמ׳ 131־138.
 • שקד, גרשון.  מבוא [על יצחק שמי ויצירתו].  בתוך: נקמת האבות / יצחק שמי (תל-אביב : יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל״ה 1975), עמ׳ 5־20.
 • Hever, Hannan. Yitzhak Shami : ethnicity as an unresolved conflict. Shofar, vol. 24, no. 2 (January 26, 2006), pp. 124-139.
 • Rezler Bersohn, Nehama. Yitzhak Shami’s stories : a western approach to a Near Eastern milieu. Modern Hebrew literature, vol. 4, no. 1 (1978), pp. 3-9.
 • Shaked, Gershon. I. Shami׳s  The Vengeance of the Fathers : a Palestinian-Hebrew novel. Edebiyât, vol. 3, no. 2 (1978), pp. 213-227 <also published in The New Tradition : essays on Modern Hebrew literature / Gershon Shaked (Cincinnati : Hebrew Union College Press, 2006), pp. 295-308>.
 • Tamari, Salim. Ishaq al-Shami and the predicament of the Arab Jew in Palestine.  Jerusalem quarterly file, no. 21 (August 2004), pp. 10-26.
על ״שישה סיפורים״ בסדרה ׳ספריית תרמיל׳. על Hebron stories״
 • Boullata, Issa J. Yitzhaq Shami׳s Hebrew fiction : Arabs and Jews before Balfour. al-Jadid (Los Angeles), vol. 7, no. 34 (Winter 2001), pp. 20, 21.
על ״טחנת החיים״
קישורים:


עודכן לאחרונה: 7 באפריל 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף