יחיאל חזק (1936–2022)

 <בהכנה>

Yehiel Hazak

    יחיאל חזק נולד בקיבוץ אפיקים בט' בחשון תרצ"ז, 25 באוקטובר 1936. למד בבית ירח, ובמדרשה לחינוך משותף בבית ברל. במסגרת שירותו הצבאי השתתף במבצע קדש. באפיקים היה מדריך נוער ומגדל בננות. בוגר אוניברסיטת חיפה במקרא וספרות עברית ומוסמך בספרות עברית מטעם אוניברסיטת בר-אילן. היה מורה לספרות, שליח עליה באנגליה ומנהל בית ספר. דרכו הספרותית החל ב-1959 בפירסום שירים בכתב העת 'קשת' בעריכת אהרן אמיר.  בין שיריו גם אחדים שהולחנו. הקינה הגדולה על אחיו הצעיר, בארי חזק, שנפל במלחמת יום הכיפורים "לבארי, הוי אחי, באדמה הקשה", מופיעה בספרו 'קינות מן השורש', וכן בספר של בארי חזק "בבכי אותי תקצר", שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. בין הפרסים והמענקים בהם זכה, יש להזכיר את פרס טלפיר, פרס אקו"ם, פרס ראש הממשלה ע"ש לוי אשכול, מענק מקרן תל-אביב ע"ש י' רבינוביץ' ומענק מפעל הפיס.
[צילום: יעקב סער, לשכת העתונות הממשלתית]

ספריו:

 • אבני בזלת : שירים (תל אביב : עקד, 1961)
 • אתה על פני : שירים (תל אביב : הקבוץ המאחד, תשכ"ז 1966)
 • בהורה עזובה (תל אביב : עקד, תש"ל 1970) <שירים> <רישומים – גד אולמן>
 • ולא המלך (תל אביב : ספרית פועלים, תשל"ה 1974) <שירים>
 • קינות מן השורש : שירים (תל אביב : ספרית פועלים, תשל"ז)
 • גלות בארץ : שירות (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ"ב 1982) <רישומים - ליאור רוט>
 • בגידה : שירים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב 1982)
 • שדה חטה - קו הגמר : 1982־1986 שירים (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ"ט 1989)
 • קרבן : פואמות ושירים (תל-אביב : י' גולן, תש"ן 1990)
 • זמן אמת : שירים (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשנ"ד 1994) <'הספר זכה בפרס אקו"ם תשנ"ד'>
 • ללכת להרים : שירים (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1997) <עריכה - לאה שניר>
 • להשיב אש לאש : שירים (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, 2003)
 • קנאת האדמה : ארבע פואמות (בני ברק : הקיבוץ המאוחד,  2006)
 • במרחק צעקה מן העולם : מבחר שירים 1961־2010 (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, 2011) <עריכה - לאה שניר> <כולל אחרית דבר מאת ציפורה גיא-נאמן על שירתו של יחיאל חזק>

עריכה:

 • אדמה אדמתי : מבחר שירי ארץ-ישראל (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ה 1985)

על המחבר ויצירתו:

 • חזק, יחיאל. העולם ממנו צמחתי (מתוך דברים שנאמרו בטקס קבלת "פרס טלפיר").  שדמות, חוב' ע"א (תשל"ט), עמ' 66־67.
 • בן-אהרון, יפתח.  לקראת אקופואטיקה ישראליתעתון 77, גל' 357־358 (חשון תשע"ב, אוקטובר-נובמבר 2011), עמ' 19־26 <דיון, בין היתר, בשירתם של אסתר ראב, יחיאל חזק, איתן איתן, אלישע פורת, יוסף יחזקאל, סבינה מסג וינאי ישראלי>
 • גיא-נאמן, ציפורה.  על שירתו של יחיאל חזק.  בתוך במרחק צעקה מן העולם : מבחר שירים 1961־2010 / מאת יחיאל חזק (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, 2011), עמ' 244־253.
 • גלעד, יובל.  על הקושי לכתוב שירה פוליטית ועל שירת יחיאל חזק.  עתון 77, גל' 379־380 (כסלו-טבת תשע"ה, דצמבר 2014-ינואר 2015), עמ' 28־29.
 • דותן, ראובן. לכבוש את הזמן דרך הדממה שבין פעימות הלב והדופק: ריאיון עם יחיאל חזק. דבר, כ"ד בסיוון תשנ"ד, 3 ביוני 1994, עמ' 26.
 • ויס, הלל. על שני שירים ליחיאל חזק. עלי שיח, חוב' 7־8 (1979), עמ' 253־256 <על "בקשו אותם לשוב" ו"קינה">
 • יעוז, חנה ואיתמר יעוז-קסט. על שירה ועל הוראת שירה.  פסיפס, גל' 44 (2000), עמ' 50־51 <ראיון עם יחיאל חזק>
 • יעוז-קסט, איתמר. "פיתוי הכפר" ליחיאל חזק - השיבה אל הקונקרטי. שדמות, חוב' פ"ה (תשמ"ג), עמ' 118־120.
 • מר, יחיאל. האיש ושירו. מאזנים, כרך מ"ט (1979), עמ' 54־55, 58.
 • פסיפס. שיחה עם המשורר יחיאל חזק. פסיפס, גל' 28 (1995), עמ' 14־16.
על "אבני בזלת"
 • יצחק, יוסף. מכתבים אל העורך: שירי יחיאל חזק.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, ט"ו בטבת תשכ"ב, 22 בדצמבר 1961, עמ' 8 <תגובה לביקורתו של גבריאל מוקד - להלן>
 • לשם, גיורא. מכתבים אל העורך: שירי יחיאל חזק.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, ט"ו בטבת תשכ"ב, 22 בדצמבר 1961, עמ' 8 <תגובה לביקורתו של גבריאל מוקד - להלן>
 • מוקד, גבריאל.  אבני בזלת.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"ג בכסלו תשכ"ב, 1 בדצמבר 1961, עמ' 8 <הגיבו על כך גיורא לשם ויוסף יצחקי - לעיל>
 • מוקד, גבריאל.  תשובה למכתבים.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"ב בטבת תשכ"ב, 29 בדצמבר 1961, עמ' 8 <תשובה למכתביהם למערכת של יוסף יצחק וגיורא לשם - לעיל>
על "קינות מן השורש"
 • בהר, עוזי. פרס הגראפומאניה לשנת 1977. עכשיו, חוב' 37־38 (1978), עמ' 408.
 • ציפר, בני. [ביקורת]. מאזנים, כרך מ"ו (1978), עמ' 425־426.
על "גלות בארץ"
 • אורן, יוסף. סיוטים בארץ אהובה.  מאזנים, כרך נ"ו, גל' 1 (כסלו תשמ"ג, דצמבר 1982), עמ' 52־53.
על "בגידה"
 • אורן, יוסף. סיוטים בארץ אהובה.  מאזנים, כרך נ"ו, גל' 1 (כסלו תשמ"ג, דצמבר 1982), עמ' 52־53.
 • רצבי, שלום. הארות לנחל-עקרב. עתון 77, גל' 38 (1983), עמ' 58.
על "שדה-חיטה – קו הגמר"
 • חזק, יחיאל. יחיאל חזק: מונולוג, עם הופעת ספרו "שדה-חיטה - קו הגמר".  פסיפס, גל' 7 (1989), עמ' 14, 42.
 • שוהם, חיים. בן-הארץ בנופיה.  מאזנים, כרך ס"ד, גל' 6־7 (1990), עמ' 73־74.
 • שתל, שמואל. נינוה - מקסיקו – ירושלים.  דבר, ה' באב תש"ן, 27 ביולי 1990, עמ' 20.
על "קורבן"
 • בסוק, עדו. בין מיתוס השדה לבין מיתוס האב.  מאזנים, כרך ס"ו, גל' 1(1991), עמ'63־64.
 • גור, בתיה. שבוע של ספרים. הארץ, תרבות וספרות, 8 בפברואר 1991, עמ' ב 8.
 • נסים, קובי. דרך סדק האדמה. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, ג' בחשוון תשנ"ב, 11 באוקטובר 1991, עמ' 24.
 • שיינפלד, אילן. ללא מגע ידו של עורך. על המשמר, 14 ביוני 1991, עמ' 21.
 • שתל, שמואל. קורבן יקר. עתון 77, גל' 135־136 (1991), עמ' 13.
על "זמן אמת"
 • בסר, יעקב. עם יחיאל חזק: להתמודד עם חיים שיש בהם הרבה כריתות. על המשמר, ה' באלול תשנ"ד, 12 באוגוסט 1994, עמ' 19 <ריאיון, בצאת ספרו "זמן אמת">
על "ללכת להרים"
על "להשיב אש באש"
 • אריאל, ורד.  משורר ברגע יקיצתו. מעריב, מוסף שבת - ספרות וספרים, י"א בניסן תשס"ד, 2 באפריל 2004, עמ' 25.
 • בן-דוד, יערה. "במרחק צעקה מן העולם". הארץ, מוסף ספרים, גל' 561 (א' בכסלו תשס"ד, 26 בנובמבר 2003), עמ' 7־8 <חזר ונדפס בספרה: במבוך המַראות : קריאה בפרקי ספרות עברית וכללית (ירושלים : כרמל, תשע"ב 2012), עמ'  220־224>
 • ברלוביץ, יפה. ה-Jeremiad ישראלי עכשווי. הארץ, תרבות וספרות, י"ז בכסלו תשס"ד, 12 בדצמבר 2003, עמ' ה 4.
 • [מוקד, גבריאל]. הערות בשעת קריאה. עכשיו, חוב' 69־70 (אביב תשס"ה 2005), עמ' 410.
 • קאופמן, מזל. אדמה של מלח ורוח בוגדנית. מאזנים, כרך ע"ז, גל' 2 (2003), עמ' 7־8.
על "קנאת האדמה"
 • בן-דוד, יערה. קינת אדם ואדמה.  בספרה: במבוך המַראות : קריאה בפרקי ספרות עברית וכללית (ירושלים : כרמל, תשע"ב 2012), עמ'  220־224.
 • גלעד, יובל. רקוויאם לציונות. עתון 77, גל' 318 (אדר תשס"ז, פברואר 2007), עמ' 10.
על "במרחק צעקה מן העולם"
על "אדמה, אדמתי" בעריכת יחיאל חזק
 • גנוסר, יאירה. זהירות! שירי מולדת! עתון 77, גל' 66־67 (1985), עמ' 9.
 • שוהם, חיים. מעץ אורן לעץ תומר. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, ח' באב תשמ"ה, 26 ביולי 1985, עמ' 26.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 27 ביוני 2022

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף