מרדכי בן צבי ברנשטיין (1893־1983)

 <בהכנה>

Mordechai Bernstein

מורה, מנהל בית ספר, מזכיר הגימנסיה העברית הרצליה, מנהל הוצאת הספרים 'קדימה' בארצות הברית, מנהל הוצאת 'דביר' בארץ-ישראל, ומחזאי. נולד באוקראינה. עלה ארצה ב-1911. עלה בפעם השנייה לארץ ישראל ב-1918, לאחר גלות בארצות הברית, שכפה עליו הממשל התורכי. בוגר הגימנסיה העברית הרצליה. היה חייל בגדודים העבריים. ייחד מזמנו לפעילות ציבורית בתחום המו"לות. כתב טרילוגיה מחיי ארץ ישראל, ושלושה-עשר מחזות ריאליסטיים, שעיקרם – הווי ארץ ישראל ובעיות היום-יום. אחדים ממחזותיו תורגמו לאיטלקית, ליפנית ולקוריאנית, והוצגו בתאטרונים אחדים. ככל הנראה לא הועלה כל מחזה פרי עטו על במה בישראל. נפטר בשיבה טובה בגיל 90. ייחד את כל כספו, לאחר מותו, לייסוד אגודה על שמו להענקת פרסים ספרותיים ואחרים. בכל שנתיים מעניקה וועדה את פרס ברנשטיין לפרוזה, שירה ודרמה.

ספריו:

 • מחיי הארץ (ניו יורק : קדימה, תרע"ט 1918)
 • אל שן הסלע : דרמה בחמש מערכות (תל אביב : תרבות, תרפ"ג)
 • משבר : דרמה בארבע מערכות מחיי הארץ. (תל אביב : תלפיות, תרפ"ו)
 • לב חדש : דרמה בארבע מערכות מימינו אלה בארץ (תל אביב : מסדה, תרצ"ח)
 • מבראשית : דרמה בשלש מערכות : שש תמונות מחיי הארץ (תל אביב : מצפה, תש"א)
 • בחלום ובהקיץ : טרגיקומדיה (תל אביב : עדי, תש"ב)
 • מזכירה פרטית : קומדיה מחיי הארץ (תל אביב : עדי, תש"ב)
 • התם : קומדיה מחיי הארץ (תל אביב : עדי, תש"ב)
 • חלום יום חמסין : קומדיה (תל אביב : עדי, תש"ג)
 • לורד ג'והן : קומדיה מחיי הארץ (תל אביב : עדי, תש"ד)
 • שבילים מצטלבים : דרמה בשלש מערכות מחיי הארץ (תל אביב : עדי, תש"ו)
 • האימה השחורה : דרמה מימינו אלה (תל אביב : עדי, תש"ז)
 • תשעה מחזות (תל אביב : הוצאת חברים ליד דביר, תש"ך 1959) <כולל: אורי מהעליה השניה - אנו רוצים לחיות - רצחתם את ילדי – בת הקיבוץ - נצחון החיים – האימה השחורה - מזכירה פרטית – בחלום ובהקיץ - התם> <תורגם לאיטלקית ויפנית (מהנוסח האיטלקי)>
 • La figlia del kibbuz, e altri drammi / traduzione dall'ebraico di Elena Monselise Ottolenghi (Milano : Il Saggiatore, 1964)
 • キブツの娘 : ほか 戯曲集 /モルデハイ・ベルンスタイン著 ; 大久保昭男訳 (東京 : 講談社∥コウダンシャ, 1968)
 • שלושה דורות : מחזה (תל אביב : הוצאת חברים ליד דביר, תשכ"ד)
 • רק לא צעיר, רק לא צעיר! : קומידיה (תל-אביב : הוצאת חברים ליד דביר, תשכ"ו 1966)
 • בין אדם לאדמה (תל אביב : קרני, תשכ"ח 1968) <סיפור>
 • יתד באדמה (תל אביב : קרני, תשל"ה 1975) <המשך ל"בין אדם לאדמה">

על המחבר ויצירתו:

על "לב חדש"
 • וויינר, חיים. "לב חדש". בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 234־235 <נדפס לראשונה ב"במה", יולי 1938>
על "בין אדם לאדמה"
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף