צבי זבולון וויינברג (1884־1971)

Ẓevi Zebulon Weinberg

    צבי זבולון וויינברג נולד בפראגה (על יד ווארשה) בחג השבועות, ו' בסיון תרמ"ד, 30 במאי 1884*. למד בצעירותו ב"חדר" ובישיבה והוסמך לרבנות. בגיל 22 סיים את הקורסים הפדגוגיים בגרודנו ולימד בגימנסיה "חינוך" בווארשה וייסד ביחד עם אחיו, ד"ר שמואל וויינברג את גימנסיה "אסכולה". לאחר מלחמת-העולם הראשונה השתתף ביסוד התאחדות הסופרים והעתונאים העברים בפולין וכיהן כיושב-ראש הראשון שלה, כמו-כן היה סגן יו"ר "פאן" קלוב בפולין. ב-1920 עלה ארצה וניהל את בית-הספר בזכרון-יעקב. כעבור שנה חזר לפולין ועלה בשנית ב-1934 עם משפחתו. מאז לימד בבית-הספר בגוש תל-מונד עד לפרישתו לגימלאות. בחג העשור לקיום המועצה המקומית תל-מונד העניקה לו המושבה אזרחות כבוד על עבודתו המסורה שהקדיש למושבה. עם פרישתו לגימלאות, המשיך את עבודתו הספרותית וביזמת ועד ציבורי להוצאת כתביו, הופיעו 6 כרכים מיצירותיו. צבי זבולון וויינברג נפטר בכ"ב באלול תשל"א, 12 בספטמבר 1971 והוטמן בבית העלמין בעין-ורד.
[* - על-פי 'ספר האישים' נולד ב-1883]
[מקורות: קרסל, תדהר, ספר האישים (תרצ"ז), לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, אתר הראשונים של תל מונד]

ספריו:

 • משיח (ווארשא : מקרא : דפוס הצפירה, תר"ע)
 • ציורים וספורים (ורשה : אחיספר, תרע"ג-תרע"ד) 2 כר'.
 • ילדות : ספר למוד ומקרא (וארשא : א' גיטלין, תרפ"א> <יחד עם א' בירנבוים> <הופיע במהדורות מרובות>
 • בית ורחוב : שנות 1918־1920 (ברלין ; תל אביב : א"י שטיבל, תרצ"א)
 • בדרכים אבלות : ספור (תל אביב : מסדה בסיוע מוסד ביאליק, תש"ב)
 • מחיצות (תל-אביב : "מסילה", תש"ג 1943) <סיפורים>
 • ג'מי : סיפור (תל אביב : דפוס אחדות : הוצאת ועד גוש ישובי תל מונד, תש"ד) <מתוך: מאסף סופרי א"י תש"ד>
 • שם ופה : סיפורים (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים ליד "דביר", תשי"ד 1953)
 • אשר עבר (תל-אביב : נוימן, תשי"א-תשט"ז) <כינוס סיפוריו>
 • אדם באהלו : קטעי מחשבה ורגש (תל-אביב : נוימן, תשט"ו)
 • אחד מהם (תל-אביב : תרבות וחינוך, 1963) <רומן>
 • דרכי אנוש (תל-אביב : "תרבות וחינוך", 1966) <סיפור אוטוביאוגרפי>
 • צעירים בדורם : רומן (תל-אביב : תרבות וחינוך, תשכ"ט 1969) <על חיי הצעירים בפולין-רוסיה בראשית המאה העשרים>
 • על אדמת נכר (תל-אביב : תרבות וחינוך, 1970) <רשימות על חיי היהודים בפולין וברוסיה>
 • בתוך עמי (תל אביב : הועד הציבורי להוצאת כתבי צ"ז וויינברג, 1971)
 • בימים ההם (תל-אביב : הועד הציבורי להוצאת כתבי צ. ז. ווינברג, תשל"ג)
 • חומר ורוח (תל אביב : הועד הציבורי להוצאת כתבי צ"ז וויינברג, 1975) <"קטעי מחשבה ורגש">
מבחר מסיפוריו: עריכה:
 • קולות (וארשה, 1923-1924) <ירחון> <יחד עם א' שטיינמן>
 • הם הלכו : ציון לזכר חללי ישובי גוש תל-מונד (הדר השרון : המועצה האזורית, 1956)

על המחבר ויצירתו:

 • פרשת צ"ז ווינברג במחלקת החנוך : מסמכים וחלופי מכתבים בין מרכז המורים ומחלקת החנוך תרצ"ד-תרצ"ז (תל מונד, תשי"ח 1957)
 • כוס ברכה לצ"ז וינברג בהגיעו לגבורות : דברים שנאמרו והוקלטו במסיבת רעים בט' בכסלו תשכ"ה, 14.11.1964, בתל מונד (תל אביב : הוצאת ידידים, תשכ"ה) <המשתתפים: יוסף אריכא, ד"ר יעקב בר-אבן, פנחס לנדר, יצחק עוגן, צדוק ליינמן ואליעזר אסתרין>
 • צבי זבולון וויינברג : קובץ מוקדש לזכרו / ליקט וערך אליעזר אסתרין (תל-אביב : הוועד הציבורי להוצאת כתבי צ"ז וויינברג, תשל"ח) <דברים משלו ולזכרו>
 • המפל, מרדכי.  הסופר צבי זבולון וויינברג ז"ל.  הדאר, כרך נ"א (תשל"ב), עמ' 6-7.
 • חבר, חנן.  מגולה בלא מולדת אל מולדת בלא גולה : על עיקרון מנחה בסיפורת העברית בפולין בין שתי מלחמות העולם.  בספרו: הסיפור והלאום : קריאות ביקורתיות בקאנון הסיפורת העברית (תל-אביב : רסלינג, 2007), עמ' 125־159.
 • קשת, ישורון.  סיפורי צ. ז. ויינברג.  בספרו: הבדלות (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשכ"ב 1962), עמ' 275־288.
 • רמבה, אייזיק.  צבי זבולון וינברג.  בספרו: בנים אכלו בוסר (תל-אביב : הועד הצבורי להוצאת כתבי אייזיק רמבה, 1973), עמ' 277־284.
על "סיפורים וציורים"
קישורים:


עודכן לאחרונה: 9 בנובמבר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף