מסביב לנקודה : מחקרים חדשים על מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר וא"ד גורדון / עורכים - אבנר הולצמן, גדעון כ"ץ, שלום רצבי. -- קריית שדה בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשס"ח 2008.
468 עמ'. -- (עיונים בתקומת ישראל. סדרת נושא)
Around the Dot : Studies on M. Y. Berdichevsky, Y.H. Brenner and A.D. Gordon

 

 

 

 

תוכן העניינים:

מבוא 1
אהוד לוז על שתי תפיסות של קדושה במאמריו המוקדמים של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי 7
בעז ערפלי המהפכה היהודית והמקרא -- ברדיצ'בסקי וטשרניחובסקי קוראים בתנ"ך 31
יעקב גולומב על הפולמוס 'הניטשאני' בין אחד-העם למיכה יוסף ברדיצ'בסקי 69
אבנר הולצמן על משמר האומה -- מיכה יוסף ברדיצ'בסקי כפובליציסט פוליטי 95
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי 'על הפרק' -- רשימות בהצפירה, 1903 ; הביא לדפוס והקדים - אבנר הולצמן 121
יצחק בן-מרדכי 'הקרבן שמעבר לנהר': קריאה בסיפור 'את קרבני' למיכה יוסף ברדיצ'בסקי 151
חמוטל בר-יוסף מה קיבל יוסף חיים ברנר מהלל צייטלין? 175
רינה לפידוס בעל הבית והפועל' מאת לב ניקולייביץ' טולסטוי בתרגומו העברי של יוסף חיים ברנר 187
מאיה ערד על תרגומו של יוסף חיים ברנר ל'החטא ועונשו' 209
יוסף חיים ברנר (מתרגם) החטא ועונשו לפיודור מיכאלוביץ' דוסטויבסקי, פרק ראשון 221
מאיר חזן מפלגת הפועל הצעיר לנוכח גילויי אקטיביזם ומתינות אצל ברנר וגורדון 239
אליעזר שביד התשתית הקיומית של העימות בין גורדון לברנר ושאלת השפעתם בתנועת העבודה בארץ 263
שלום רצבי בין עם לארצו: יחיד, אומה וארץ בהגותו של א"ד גורדון 275
גדעון כ"ץ מתחת למפתן ההכרה: הלוך רוח אי-רציונליסטי ותחייה לאומית בהגותו של אהרון דוד גורדון 321
מוטי זעירא 'ובכך נכנס החג לתוקפו': אהרון דוד גורדון כמעצב תרבות 345
רינה לפידוס ל"נ טולסטוי, א"ד גורדון, החשת הגאולה והעידן החדש של המאה העשרים, מבוא לתרגום 'מה היא אמנות?' 357
אהרון דוד גורדון (מתרגם) 'מה היא אמנות?' ללב ניקולאייביץ' טולסטוי 367
צבי צמרת ברדיצ'בסקי, ברנר, גורדון והשבת 451

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף