גבריאל פרייל (1911־1993)

<בהכנה>

Gabriel Preil

גבריאל פרייל נולד בדורפאט, אסטוניה בכ"ז באב תרע"א, 21 באוגוסט 1911. סבו היה הרב יהושע יוסף פרייל מקובנה. גבריאל פרייל למד בגימנסיה עברית בליטא. ב-1922 היגר לניו-יורק והמשיך לימודיו בבית המדרש למורים שליד ישיבה אוניברסיטה. מאז פירסום שירו הראשון ב"הדואר" (ראשית 1936) השתתף בשיריו במרבית האכסניות העבריות בארצות הברית ובארץ וכן עסק בכתיבת מסות על ספרות עברית וכללית. פרייל כתב גם ביידיש ואנגלית ותרגם, בעיקר דברי שירה, מעברית לאנגלית ולהיפך. גבריאל פרייל נפטר בירושלים בט"ז בסיון תשנ"ג, 5 ביוני 1993.
[מקורות: קרסל ב 664, גרנות, ויקיפדיה, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים]

ספריו:

 • נוף, שמש וכפור : שירים (ניו-יורק : אוהל, תש"ה 1944)
 • נר מול כוכבים : שירים (ירושלים : מוסד ביאליק, 1954)
 • מפת ערב : שירים (תל-אביב : דביר, תשכ"א 1961)
 • גבריאל פרייל : מבחר שירים ודברים על יצירתו / מאת אהרן שבתאי (תל אביב : מחברות לשירה, 1965)
 • לידער (ניו יאָרק : המחבר, 1966) <"ארויסגעגעבן מיט דער מיטהילף פון יידישן פען-קלוב און דעם ליזא און ווילי שאר ליטעראטור-פאָנד, ביים אלוועלטליכן יידישן קולטור קאָנגרעס">
 • האש והדממה : שירים (רמת-גן : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת "מסדה", 1968)
 • מתוך זמן ונוף : שירים מקובצים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ג 1972)
 • שירים משני הקצוות (ירושלים ותל אביב : שוקן, תשל"ו 1976)
 • ילקוט שירים / ליקט והוסיף מבוא והסברים ראובן בן-יוסף (תל-אביב : יחדיו, תשל"ח 1978)
 • Autumn music : selected poems of Gabriel Preil / edited by Howard Schwartz ; with an introduction by Yael Feldman ; translated by Laya Firestone ... [et al.] (St. Louis : Cauldron Press, 1979)
 • אדיב לעצמי : שירים 1976־1979 (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"א 1980)
 • Sunset possibilities and other poems / translated and with an introduction by Robert Friend ; with a preface by T. Carmi (Philadelphia : Jewish Publication Society, 5746 - 1985)
 • חמישים שיר במדבר : שירים 1980־1985 (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה, תשמ"ז 1987)
 • To be recorded / translated by Estelle Gilson (Merrick, NY : Cross-Cultural Communications, 1992)
 • אספן סתווים : שירים 1972־1992 / ערך והוסיף מסה על שירת פרייל דן מירון (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ"ג)
על המחבר ויצירתו:
ספרים:
 • Feldman. Yael S. Modernism and cultural transfer : Gabriel Preil and the tradition of Jewish literary bilingualism (Cincinnati : Hebrew Union College Press, 1986)
  About the book
  • הולצמן, אבנר. שורשיו הכפולים של אימאג'יסט רומאנטי. בצרון (סדרה חדשה), כרך ט', גל' 41־42 (371־372) (ניסן תשמ"ט 1989), עמ' 38־42.
מאמרים:
 • אבנרי, שרגא.  על הדימויים בשירי גבריאל פרייל.  כרמלית, כרך ט' (תשכ"ג) <חזר ונדפס בספרו 12 משוררים (תל אביב : יבנה, 1969), עמ' 174־181>
 • אפשטיין, אברהם.  גבריאל פרייל.  בספרו: מקרוב ומרחוק : פרקי מסה ובקורת (ניו-יורק : אוהל, תש"ד 1943), עמ' 202־207 <חזר ונדפס בספרו: סופרים עברים באמריקה (תל-אביב : הוצאת דביר, תשי"ג 1952), כרך א', עמ' 229־236>
 • בכרך, קלמן.  חידושי לשון בשירתו של גבריאל פרייל.  הדואר, שנה 57, גל' ל"ב (כ"ה בסיון תשל"ח, 30 ביוני 1978), עמ'  547.
 • בן, מנחם.  ג'ני הצפונית והאפרסקית.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 47 (102) (כ"ח בחשון תשל"ד, 23 בנובמבר 1973), עמ' 3 <על שירו של ג' פרייל "דברי שכחון ושלוה">
 • ברזל, אביבה.  על שני שירים מאת גבריאל פריילבצרון, שנה ל"ח, כרך ס"ח, גל' 327 (כסלו-טבת תשל"ז, דצמבר 1976), עמ' 69־73 <על "ניו-יורק: פברואר 1965" ו"מצהרים עד ערב קטן", שני שירים מתוך ספרו "מתוך זמן ונוף">
 • ברקאי, עדה.  גבריאל פרייל: שירי סוף הדרך (על המחזור "אל תוך סדק מדמדם").  עלי שיח, חוב' 9 (אלול תש"ם, ספטמבר 1980), עמ' 17־20.
 • ברקאי, עדה.  בין שיר לצבע ביצירתו הפיוטית של גבריאל פריילבצרון, כרך ד' (סידרה חדשה), חוב' 15 (346) (תמוז תשמ״ב, יולי 1982), עמ' 20–25.
 • ברתיני, ק. א.  פייטן עברי באמריקה : קווים לדמותו של גבריאל פרייל.  בספרו: שדה ראייה : מסות ספרותיות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ח 1977), עמ' 290־300 <נחתם: 1971>
 • הולצמן, אבנר. המצייר במילים : על שירת גבריאל פרייל והאמנות הפלאסטית.  בתוך: מגוון : מחקרים בספרות העברית ובגילוייה האמריקניים, מוגשים ליעקב קבקוב במלאות לו שבעים שנה / התקין וערך שלמה נש (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, תשמ"ח 1988), עמ' 127־140.
 • הולצמן, אבנר. 'גם לפרייליות יש עוד מה לומר'. הדואר, שנה 71, גל' 21 (כ"ד באב תשנ"ב, 21 באוגוסט 1992), עמ' 13־17 <נוסח מתוקן ומורחב נדפס בספרו: אהבות ציון : פנים בספרות העברית החדשה (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 597־603>
 • טוקר, נפתלי.  פואטיקת הניגודים ועמדות הספק בשירתו המאוחרת של גבריאל פרייל.  דפים למחקר בספרות, כרך 5־6 (תשמ"ט 1989), עמ' 203־214.
 • טריינין, אבנר. עם גבריאל אצל סטיבנס ואבישג. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, י"ג באלול תשנ"א, 23 בינואר 1991, עמ' 23.
 • טריינין, אבנר. מבעד לשער פלאי.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, כ' בתמוז תשנ"ג, 9 ביולי 1993, עמ' 33 <על דמותו של המשורר גבריאל פריל>
 • יונתן, נתן.  בחבל המגדלים האפורים של גבריאל פרייל : שיחה עם גבריאל פרייל.  הדואר, שנה 64, גל' כ"ג (י"ב באייר תשמ"ה, 3 במאי 1985), עמ' 377־379.
 • יונתן, נתן קסמי שירים : ליד הים (יומן קריאה)בצרון, (סדרה חדשה), כרך ז', גל' 27־28 (357־358) (תשרי-טבת תשמ״ו, דצמבר 1985), עמ' 78 <על "דומיה על הכף" לגבריאל פרייל>
 • מירון, דן.  שירי זמן אחר : הרהורים על שירת פרייל המאוחרת.  בצרון, כרך ס"ח (ניסן-אייר תשל"ז, אפריל-מאי 1977), עמ' 168־181, 202־204.
 • מירון, דן.  שני תאריכים.  סימן קריאה, חוב' 22 (יולי 1991), עמ' 7־11 <על דוד פוגל במלאת 100 שנה להולדתו וגבריאל פרייל במלאת לו 80>
 • מירון, דן.  בין הנר לכוכבים : על שירת גבריאל פרייל.  בספרו: חדשות מאזור הקוטב : עיונים בשירה העברית החדשה (תל אביב : זמורה-ביתן, תשנ"ד 1993), עמ' 9־124 <נדפס לראשונה כמסת מבוא לספרו של גבריאל פרייל אספן סתווים (תשנג 1993)>
 • סתוי, דבורה.  מאוצרות 'גנזים' : גבריאל פרייל לידידו שמעון הלקין: "אתה מצפוני הספרותי".  מאזנים, כרך פ"ג, גל' 2 (סיון-תמוז תשס"ט, יוני 2009), עמ' 18.
 • פלדמן, יעל. משורר בעיני עצמו, או : זמיר, נשר, צפור : עיון בפן אחד של שירת ג. פרייל. הדואר, שנה 58, גל' ל"ב (י"ח בתמוז תשל"ט, 13 ביולי 1979), עמ' 529־530.
 • פלדמן, יעל. הציפור האפורה : "שלוש ציפורים ואחת" לגבריאל פרייל. הספרות, חוב' 28 (1979), עמ' 113־117.
 • פלדמן, יעל. היה הניב כציפור שבורת-גף : על צמיחתה של פואטיקה מודרניסטית בשירתו המוקדמת של ג' פרייל. מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך ג' (תשמ"ג 1983), עמ' 95־121.
 • פלדמן, יעל. אנגלית או יידיש? (על המרכיב הדו-לשוני בשירת גבריאל פרייל ותולדות התקבלותו בביקורת). מאזנים: ירחון לספרות, כרך נ"ז, גל' 8 (1984), עמ' 4־8.
 • פלדמן, יעל. "בעתיד של-לא-אולי" : לגבריאל פרייל במלאת לו 75 שנה. בצרון (סדרה חדשה), כרך ח', חוב' 31־32 (361–362) (תשרי תשמ"ז, אוקטובר 1986), עמ'  20־25.
 • פלדמן, יעל. הרומאנטיקן האימאז'יסטי: שורשיה הכפולים של שירת גבריאל פרייל. הספרות, חוב' 35־36 (1986), עמ' 100־121.
 • פלדמן, יעל. בין תרגום לעיבוד: על נורמות ואילוצים ז'אנריים בהעברה מאידיש לעברית בשירת גבריאל פרייל וי"ל טלר. מאזנים: ירחון לספרות, כרך ס', גל' 7 (1987), עמ' 3־7.
 • פרי, מנחם. עיניה, ממול : על שירו של גבריאל פרייל "פרידה", ועל אספקט אחד של שירתו. סימן קריאה: רבעון מעורב לספרות, חוב' 1 (ספטמבר 1972), עמ' 255־262.
 • פרי, מנחם.  העונה המאוזנת : על מבנה-העומק של שירי פרייל: התבוננות ראשונה.  סימן קריאה: רבעון מעורב לספרות, חוב' 9 (מאי 1979), עמ' 369־388, 453־461.
 • קבקוב, יעקב. ייחודו של גבריאל פרייל.  בספרו:  שוחרים ונאמנים : מסות ומחקרים על הספרות והתרבות העברית באמריקה (ירושלים : ראובן מס, תשל"ח 1978), עמ' 222־226.
 • קשת, ישורון.  על גבריאל פרייל.  בספרו: אמדות : הערכות בקורתיות (ירושלים : אגודת שלם, תש"ל 1969), עמ'  161־168.
 • רודבסקי, דוד. גבריאל פרייל, משורר עברי באמריקה. טורים לחינוך ולהוראה, גל' ג' (אדר ב' תשל"ו, מארס 1976), עמ' 30־38.
 • שפירא, חנה. ה'אאוטסיידר' של השירה העברית.  מקור ראשון, שבת, גל' 735 (י' באלול תשע"א, 9 בספטמבר 2011), עמ' 5 <מאה שנה להולדתו>
 • Feldman, Yael S. Bilingualism and poetic modernism : the Yiddish sources of the Hebrew imagism of Gabriel Preil.  AJS review, , vol. 6 (1981), pp. 137-160. *
 • Feldman, Yael S. The romantic Hebraism of Gabriel Preil. Prooftexts, vol. 2, no. 2 (May 1982), pp. 147-162.
 • Gordinsky, Natasha  Nostalgia as a literary device : Gabriel Preil's Diasporic condition. Hebrew Studies, vol. 58 (2017), pages 401-424.
 • Mintz, Alan.  "Gabriel Preil". in his Sanctuary in the Wilderness : a critical introduction to American Hebrew poetry (Stanford, California : Stanford University Press, 2012), pp. 323-354.
 • Weingrad, Michael.  in his American Hebrew literature : writing Jewish national identity in the United States (Syracuse, New York : Syracuse University Press, 2011), see index.
על "נר מול כוכבים"
 • זך, נתן.  אקלים פרטי : על שירי גבריאל פרייל.  על המשמר,  א' בתמוז תשי"ד, 2 ביולי 1954 <חזר ונדפס (כולל תוספת מאוחרת) בספרו השירה שמעבר למלים : תיאוריה וביקורת 1954־1973 (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011), עמ' 255־260>
על "מפת ערב"
 • זך, נתן. בסימן השעה המפויסת. מולד, חוב' י"ט (אפריל-מאי 1961) <חזר ונדפס בספרו השירה שמעבר למלים : תיאוריה וביקורת 1954־1973 (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011), עמ' 261־264>
 • ש. ב-י.  האיש שבשיר.  אמות: דו-ירחון לענייני חברה וספרות, שנה א', חוב' א' (אב-אלול תשכ"ב, אוגוסט-ספטמבר 1962), עמ' 88־91.
על "מתוך זמן ונוף" על "שירים משני הקצוות"
על "ילקוט שירים" בעריכת ראובן בן-יוסף
על "אפשרויות שקיעה ושירים אחרים" (Sunset possibilities and other poems)
 • פלדמן, יעל.  שירה בשתי לשונות. הארץ, י"ט באדר תשמ"ז, 20 במארס 1987, עמ' ב' 6- ב' 7.
על "אדיב לעצמי"
על "חמישים שיר במדבר"
 • פלדמן, יעל.  שירה מודעת לעצמה : על היבט אחד בשירתו המאוחרת של גבריאל פרייל. מאזנים, כרך ס"ב, גל' 11 (תשמ"ט 1989), עמ' 45־47 <נדפס גם ב'בצרון', כרך ט', גל' 41־42 (ניסן תשמ"ט 1989), עמ' 33-37>
על "אספן סתווים"
 • מישורי, אפרת. מלנכוליה נסיכית. מעריב, ספרות אמנות, ג' באלול תשנ"ג, 20 באוגוסט 1993, עמ' 28.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 2 באפריל 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף