דוד רוקח (1916־1985)

David Rokeah

דוד רוקח (אפטייקער) נולד בלבוב (כיום, אוקראינה) בכ"א בתמוז תרע"ו, 22 ביולי 1916. למד ב"חדר מתוקן" ואחר כך בגימנסיה העברית בעירו. עלה ארצה ב-1934 ועבד בסלילת כבישים ובקטיף פרי הדר. למד ספרות עברית, משפטים, ולבסוף - הנדסת חשמל. התיישב בתל-אביב, נישא והיה אב לשתי בנות. החל לפרסם את שירתו הלירית ב-1930: תחילה בפולנית וביידיש וב-1935 בעברית. ספר שיריו הראשון נכתב ביידיש, אולם שאר ספריו נכתבו עברית. שיריו תורגמו לעשר שפות. דוד רוקח נפטר לפתע בעת ביקור בגרמניה בט' בסיון תשמ"ה, 29 במאי 1985.
[מקורות: קרסל, גרנות, ויקיפדיה, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ITHL]

ספריו:

 • צווישן ספירות (ווארשע : ת. יאקובסאָן, תרצ"ד 1934) <בחתימת דוד אפטייקער>
 • בגשר היעוד (תל-אביב : ה. לוונשטיין, תרצ"ט)
 • ימים עשנים (ירושלים : ראובן מס, תש"א 1941)
 • מועדי ערגה : שירים (ירושלים : תרשיש, תשי"ד)
 • ערער עלי שחם (ירושלים : ספרי תרשיש, תשי"ח 1958) <הרישומים מאת יוסל ברגנר>
 • Poesie : Hebräisch-Deutsch / übersetzt von Werner Bukofzer [et al.] ; Nachwort von Hans Magnus Enzensberger (Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1962)
 • קינו של ים (ירושלים : ארבה, תשכ"ג 1963)
 • מקיץ אל קיץ (ירושלים : ארבה, תשכ"ד 1964) <תורגם לגרמנית וערבית>
 • Von Sommer zu Sommer / aus de Hebräischen übertragen von Erich Fried (Frankfurt am Main : S. Fischer, 1965)
 • من صيف الى صيف / داڤيد روكياح ؛ ترجمة - أنطون شماس ( القدس : الشرق، ١٩٧٧)
 • שחר להלך (ירושלים : ארבה, תשכ"ה)
 • עינים בסלע (תל-אביב : דגה, שירה, תשכ"ז 1967) <תורגם לאנגלית וצרפתית>
 • Eyes in the rock: selected poems / translated from the Hebrew by Bernard Lewis … and others (London : Rapp & Whiting, 1968)
 • Les Yeux dans le rocher / traduit de l'hébreu par Claude Vigée ; Préface de Jean Starobinski (Paris : J. Corti, 1968)
 • ולא בא יום אחר (תל-אביב : דגה, תשכ"ט) <תורגם לגרמנית>
 • Kein anderer Tag : Gedichte / aus dem Hebräishen übertragen von Johanna Renate Döring und Erich Fried unter Mitwirkung des Autors (Frankfurt am Main : Fischer, 1971)
 • ולא בא יום אחר (תל-אביב : דגה, תשל"ג) <מהד' 2 (ערוכה מחדש)>
 • Red earth / David Rokeah (London : Secker and Warburg, 1974) Translation of poems originally written in Hebrew
 • עיר שזמנה קיץ (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ו 1975)
 • Wo Stachelrosen wachsen : Gedichte / aus dem Hebräischen (unter Mitwirkung des Autors) übertragen von Paul Celan ... et al. (Frankfurt am Main : S. Fischer, 1976)
 • טוחן אבנים : שירים (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ"א 1981)
 • Jerusalem : Gedichte / aus dem Hebräischen (unter Mitwirkung des Autors) übersetzt von Henriette Beese ... et al. (München : C. Hanser, 1981)
 • Du hörst es immer : Gedichte / aus dem Hebräischen unter Mitwirkung des Autors übertragen von Henriette Beese, Erich Fried, Heinz Holliger, Michael Krüger (München : C. Hanser, 1985)
 • Coloms Missatgers Aturats a L'ampit de la finestra / traduccio I proleg d'Eduard Feliu (Barcelona : Edicions del Mall, 1985)
 • Nicht Tag, nicht Nacht : ausgewählte Gedichte / aus dem Hebräischen unter Mitwirkung des Autors übertragen von Henriette Beese [et al.] ; herausgegeben und mit einem Nachwort von Michael Krüger (Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1986)
 • גבולות הערגה : שירים (ירושלים : כתר, 1988)

על המחבר ויצירתו:

 • אפלפלד, אהרן. התבנית האצילה. ידיעות אחרונות, ט"ז בתמוז תשמ"ה, 5 ביולי 1985, עמ' 21 <על המשורר דוד רוקח, במלאת שלושים למותו>
 • בלאט, אברהם.  שירת דוד רוקח. בספרו: בנתיב סופרים (תל-אביב : המנורה, תשכ"ז 1967), עמ' 152–163.
 • בלאט, אברהם. דוד רוקח: שיוט בין הזמנים : שלושים למותו של המשורר. הארץ, ט"ז בתמוז תשמ"ה, 5 ביולי 1985, עמ' 16.
 • בלאט, אברהם. משורר בין תחנות עולם. הצופה, ט"ז בתמוז תשמ"ה, 5 ביולי 1985, עמ' 6.
 • בלאט, אברהם. הפואטיקה של דוד רוקח. מאזנים, כרך ס"ג, גל' 3 (1989), עמ' 58־59.
 • גולן, ירון. משורר בזרמים שקטים. הארץ, מוסף, 14 ביוני 1985, עמ' 9.
 • הוכרמן, אהוד. הצל שבשיר. מעריב, ספרות, ג' באלול תש"ן, 24 באוגוסט 1990, עמ' 5 <דיון על שירו של דוד רוקח: "אתה הצל", בצירוף פרטים ביוגרפיים על המשורר>
 • לוז, צבי. מראות הזמנים : מוטיבים ודימויי-יסוד בשירתו החדשה של דוד רוקח. ביקורת ופרשנות, כרך 4־5 (תשל"ד), עמ' 64־69.
 • סתוי, זיסי. דוד רוקח. ידיעות אחרונות, י"ח בסיון תשמ"ה, 7 ביוני 1985, עמ' 21.
 • פנואלי, ש"י [פינלס]. עם שירת הדור.  בתוך: ילקוט ירושלמי לדברי ספרות (ירושלים : אחיאסף, תש"ב), עמ' 37־52.
 • קורצווייל, ברוך. הנוף בשירי דוד רוקח. הארץ, 3 בדצמבר 1963. <חזר ונדפס בספרו חיפוש הספרות הישראלית : מסות ומאמרים / ערכו צבי לוז וידידיה יצחקי (רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ב 1982), עמ' 215־220>
 • Bodenheimer, Alfred. Das Wiedererkennen des Unbekannten : zu Paul Celans Übersetzung des Gedichts "Banechar" von David Rokeah. In: Poetik der Transformation : Paul Celan - Übersetzer und übersetzt / Hrsg. von Alfred Bodenheimer und Shimon Sandbank (Tübingen: Max Niemeyer, 1999), pp. 129-136.
 • Hartung, Harald. Ein schwarzer Stein aus Jerusalem : der Lyriker David Rokeah. Literatur und Kritik, no. 187-188 (Sept.-Oct. 1984), pp. 364-395.
 • Holliger, Heinz. Tonscherben : Orchester-Fragmente : in memoriam David Rokeah (1916-1985) (1985) (Mainz : B. Schott's Söhne ; New York : Schott Music Corp., 1985)
על "בגשר היעוד"
 • עדינית, דינה.  ספרי שירים.  הארץ, כ"ח בחשון ת"ש, 10 בנובמבר 1939, עמ' 9, 10.
על "מועדי ערגה"
 • זך, נתן.  ערגה מועדת.  על המשמר, ח' בכסלו תשט"ו, 3 בדצמבר 1954, עמ' 5 * <חזר ונדפס בספרו השירה שמעבר למלים : תיאוריה וביקורת 1954־1973 (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011), עמ' 355־357>
 • מירון, דן. ליריקה שעדין לא נתגבשה.  זמנים, מוסף לספרות ולאמנות, ב' בחשון תשט"ו, 29 באוקטובר 1954, עמ' 4.
על "ערער עלי שחם"
 • בן-צבי, חנן.  בסערה - ובלחש.  מעריב, ספרא וסייפא, כ"ז בכסלו תשי"ח, 20 בדצמבר 1957, עמ' 15 *
על "מקיץ אל קיץ"
 • וינפלד, דוד [דוד כרמי].  על שירי דוד רוקח.  הארץ, תרבות וספרות, כ"ו באייר תשכ"ד, 8 במאי 1964, עמ' 10.
על "מקיץ אל קיץ" בערבית
 • מורה, שמואל. דוד רוקח בלבוש ערבי. המזרח החדש, כרך כ"ח (1979), עמ' 326־327.
על "ולא בא יום אחר"
 • צ. ג.  ולא בא יום אחר.  קשת, שנה 16, גל' ב' (ס"ב) (חורף 1974), עמ' 170.
על "עיר שזמנה קיץ"
 • אבנרי, שרגא. על זמן בשירה ועל "עיר שזמנה קיץ". מאזנים, כרך מ"ב (תשל"ו), עמ' 207־211.
 • Sharoni, Edna G.  A Town--The Time is Summer.  Modern Hebrew literature, vol. 1, nos. 3-4 (Winter 1975), pp. 90-93.
על "טוחן אבנים" על "גבולות הערגה"
 • בלאט, אברהם. מגשר היעוד לגבולות הערגה. מעריב, ספרות, י"ז בחשון תשמ"ט, 28 באוקטובר 1988, עמ' 2.
 • בלאט, אברהם. שירת ההלך. הצופה, כ"ז בסיון תשמ"ט, 30 ביוני 1989, עמ' 6.
 • הגורני, אברהם. תעתועי ה"התקבלות". דבר, ג' באדר ב' תשמ"ט, 10 במארס 1989, עמ' 18 <חזר ונדפס בספרו: משא ועיון : מסות על לשון, חינוך וספרות (תל אביב : אור עם, תשנ"ג 1992), עמ' 184־187>
 • שוהם, חיים. שירה לבדד : ארבע שנים לפטירתו של דוד רוקח. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, כ"ז בסיון תשמ"ט, 30 ביוני 1989, עמ' 21, 25.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 22 בפברואר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף