פנחס פלאי (1930־1989)

 <בהכנה>

Pinchas Peli

 

ספריו:

  • מיתרים חמישה : שירים (ירושלים : ר' מס, תש"י)
  • על תלה : [סיפורים] (ירושלים : אחיאסף, 1957)
  • אילן מהפך שרשיו בשמים : שירים (תל-אביב : ספרית פועלים, תשל"ט 1979)
  • בדוק ומנוסה : סיפורים (תל-אביב : רשפים, תשמ"ד 1983)

עריכה:

  • אמונים (ירושלים : מוסד הרב קוק, תשט"ו 1954) <"אנתולוגיה של שירי משוררים "שומרי אמונים לתורה ומצוות">
  • חמשים סיפורים (ירושלים : מוסד הרב קוק, (תשי"ז 1956) (ספרית אמונים ; ספר ב')

על המחבר ויצירתו:

  • קורצווייל, ברוך. "בין הפלאי והגלוי". הארץ, 16 באוגוסט 1957 <כונס בספרו חיפוש הספרות הישראלית : מסות ומאמרים / ערכו צבי לוז וידידיה יצחקי (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ב 1982), עמ' 207־214>
על "בדוק ומנוסה"
  • אפלפלד, אהרן.  האחרון.  הדואר, שנה 63, גל' כ"ב (י"א בניסן תשמ"ד, 13 באפריל 1984), עמ' 350.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף