ברוך קורצווייל (1907־1972)

Baruch Kurzweil


ברוך קורצווייל.
    מסכת הרומאן
: שני מחזורי מסות על שמואל יוסף עגנון ועל תולדות הרומאן האירופי / ברוך קורצווייל   (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשי"ג 1953)
    404 עמ'.

תוכן העניינים:

  מחזור ראשון / שמואל יוסף עגנון
 • פרק ראשון: האפיקה העגנונית כשלב חדש בתולדות הסיפור העברי (עמ' 7־15)
 • פרק שני: הכנסת כלה - מפנה בתפיסת הסיפור החברתי העברי (עמ' 16־23)
 • פרק שלישי: הערות ל"והיה העקוב למישור" (עמ' 23־35)
 • פרק רביעי: בעית הדורות בסיפורי עגנון  (עמ' 35־46)
 • פרק חמישי: אורח נטה ללון (עמ' 46־65)
 • פרק שישי: אלו ואלו (עמ' 65־69)
 • פרק שביעי: הקדמה ל"ספר המעשים"  (עמ' 69־81)
 • פרק שמיני: ניתוח הסיפור "פת שלימה" כדוגמה לפיענוח סיפורי ספר המעשים (עמ' 81־89)
 • פרק תשיעי: תמול שלשום (עמ' 90־98)
      על בלק, הכלב הדימוני (עמ' 99־110)
 • פרק עשירי: שבועת אמונים  (עמ' 111־116)
 • פרק אחד-עשר: האדונית והרוכל (עמ' 117־123)
 • פרק שנים-עשר: הקוטביות בסיפורי עגנון (עמ' 123־129)
 • פרק שלושה-עשר: הערות לסיפור "קשרי קשרים" (עמ' 129־134)
 • פרק ארבעה-עשר: הערות ל"עידו ועינם" (עמ' 134־154)
 • פרק חמישה-עשר: עד הנה (עמ' 154־167)
 • פרק שישה-עשר: דור ללא מלבושים וללא ספרים  (עמ' 168־180)

  מחזור שני / פרקים לתולדות הרומאן האירופאי
  מיגואל די-סירוואנטס ושארל דה-קוסטר
 • פרק ראשון: היסוד המודרני בדון קישוט : המעבר מן האיפוס לרומאן המודרני  (עמ' 183־191)
 • פרק שני: מדון קישוט לאולנשפיגל : רומאן בדרך מאוניברסאליות דתית ללאומנות מעמדית  (עמ' 191־199)
  דמות האזרח ברומאן המודרני
 • פרק ראשון: הרומאן בחינת הצורה הספרותית האופיינית לתרבות האזרחית  (עמ' 200־207)
 • פרק שני: האזרח בסיפורי שטיפטר ובאלזאק  (עמ' 207־219)
 • פרק שלישי: הרומאן על סף המאה העשרים  (עמ' 219־229)
 • פרק רביעי: תמוטת העולם האזרחי (עמ' 229־239)
 • פרק חמישי: למהות הרומאן הרוסי במאה הי"ט (עמ' 240־251)
  סטינדאל
 • האני וההמון בסיפורי סטינדאל (עמ' 252־288)
  באלזאק
 • פרק ראשון: בעיית האדם בסיפוריו (עמ' 289־296)
 • פרק שני: באלזאק כיוצר הסיפור החברתי (עמ' 296־305)
  גוגול
 • נפשות מתות לגוגול - מפנה בדרך הרומאן הרוסי (עמ' 306־315)
  תומאס מאן
 • פרק ראשון: סיום הטיטראלוגיה יוסף ואחיו (עמ' 316־324)
 • פרק שני: דוקטור פאוסטוס, שיר הפרידה מהתרבות הבורגנית (עמ' 324־345)
 • פרק שלישי: הנבחר בקשריו עם סופרי מאן ובמיוחד עם הדוקטור פאוסטוס (עמ' 345־355)
  הרמן הסה
 • פרק ראשון: הערכת מפעלו הספרותי (עמ' 356־367)
 • פרק שני: משחק פניני הזכוכית (עמ' 368־380)
  קאפקא
 • פרק ראשון: אמריקה (עמ' 381־389)
 • פרק שני: לבעית הפרשנות של כתבי קאפקא (עמ' 389־399)
  הערות למושג ריאליזם
 • הריאליזם כקריטריון אמנותי (עמ' 400־404)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף