ברוך קורצווייל (1907־1972)

Baruch Kurzweil


ברוך קורצווייל.
    ביאליק וטשרניחובסקי
: מחקרים בשירתם / ברוך קורצווייל -- מהדורה רביעית ומורחבת --  (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשל"ב 1971)
    [3], 349, XVII עמ'.

תוכן העניינים:

 • מבוא: המשותף לשירי ביאליק וטשרניחובסקי (עמ' v ־ xv)
 • הערות למהדורה השלישית (עמ' xvi־xvii)
   
 • חלק א': ח. נ. ביאליק
  • על שני יסודות נפשיים ביצירתו של ביאליק  (עמ' 3־22)
  • הערות ל'מגילת האש' (עמ' 23־51)
   המגילה בקשר עם שאר כתבי ביאליק (עמ' 23־32)
   הניגוד בין היעוד לבין האירוס (עמ' 32־44)
   הפתרון הפאראדוכסאלי (עמ' 44־51)
  • שירת הטבע לביאליק בסימן גלגולי היחס: אני-עולם (עמ' 52־89)
  • למשמעות המושגים 'גאולה' ו'צדק' בשירי ביאליק (עמ' 90־98)
  • על מוטיב השיבה והמוות בשירה הפרסונאלית (עמ' 99־147)
  • 'הציץ ומת' לביאליק - כחתימה לשירת היחיד (עמ' 148־172)
  • תנודות בעיצוב הדיוקן העצמי בשירי ביאליק (עמ' 173־187)
  • המתח בין השיר והדממה ביצירתו של ביאליק (עמ' 188־207)
   
 • חלק ב': ש. טשרניחובסקי 
  • הרקע האידילי בשירי טשרניחובסקי (עמ' 211־216)
  • על ארבעה שירי טשרניחובסקי  (עמ' 217־250)
   א. הבלדות 'בעין דור', 'על הרי גלבוע' (עמ' 217־220)
   ב. '
   Nocturno' דוגמה לשירי טבע של טשרניחובסקי (עמ' 220־227)
   ג. האדם אינו אלא ... (עמ' 227־238)
   ד. על הדם (כליל סוניטות) (עמ' 238־250)
  • דמות המלך שאול בשירת טשרניחובסקי  (עמ' 251־265)
  • חרות האדם בשירי טשרניחובסקי (עמ' 266־288)
  • לבעית בקורת התרבות בשירי טשרניחובסקי  (עמ' 289־295)
  • על שני מוטיבים ראשיים ב'עמא דדהבא' (עמ' 296־321)
  • צורה ופולחן בשירת טשרניחובסקי (עמ' 322־334)
  • מ'לנכן' עד ל'שירים לאילאיל' (עמ' 335־349)

 • ביבליוגרפיה (עמ' 351־352)
   

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף