ברוך קורצווייל (1907־1972)

Baruch Kurzweil


ברוך קורצווייל.
    ביאליק וטשרניחובסקי
: מחקרים בשירתם / ברוך קורצווייל -- מהדורה שניה ומורחבת --  (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"ד 1963)
    [3], 301, XV עמ'.

תוכן העניינים:

 • מבוא: המשותף לשירי ביאליק וטשרניחובסקי (עמ' iii ־ xv)
   
 • חלק א': ח. נ. ביאליק
  • על שני יסודות נפשיים ביצירתו של ביאליק  (עמ' 3־22)
  • הערות ל'מגילת האש' (עמ' 23־51)
   המגילה בקשר עם שאר כתבי ביאליק (עמ' 23־32)
   הניגוד בין היעוד לבין האירוס (עמ' 32־44)
   הפתרון הפאראדוכסאלי (עמ' 44־51)
  • שירת הטבע לביאליק בסימן גלגולי היחס: אני-עולם (עמ' 52־89)
  • למשמעות המושגים 'גאולה' ו'צדק' בשירי ביאליק (עמ' 90־98)
  • על מוטיב השיבה והמוות בשירה הפרסונאלית (עמ' 99־147)
  • 'הציץ ומת' לביאליק - כחתימה לשירת היחיד (עמ' 148־172)
  • תנודות בעיצוב הדיוקן העצמי בשירי ביאליק (עמ' 173־187)
   
 • חלק ב': ש. טשרניחובסקי 
  • הרקע האידילי בשירי טשרניחובסקי (עמ' 191־196)
  • על ארבעה שירי טשרניחובסקי  (עמ' 197־230)
   א. הבלדות 'בעין דור', 'על הרי גלבוע' (עמ' 197־200)
   ב. '
   Nocturno' דוגמה לשירי טבע של טשרניחובסקי (עמ' 200־207)
   ג. האדם אינו אלא ... (עמ' 207־218)
   ד. על הדם (כליל סוניטות) (עמ' 218־230)
  • דמות המלך שאול בשירת טשרניחובסקי  (עמ' 231־245)
  • חרות האדם בשירי טשרניחובסקי (עמ' 246־268)
  • לבעית בקורת התרבות בשירי טשרניחובסקי  (עמ' 269־275)
  • על שני מוטיבים ראשיים ב'עמא דדהבא' (עמ' 276־301)

 • ביבליוגרפיה (עמ' 302־303)
   

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף