ברוך קורצווייל (1907־1972)

Baruch Kurzweil


ברוך קורצווייל.
    ביאליק וטשרניחובסקי
: מחקרים בשירתם / ברוך קורצווייל  (ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן, תשכ"א 1960)
    [3] 280 ,XV עמ'.

תוכן העניינים:

 • מבוא: המשותף לשירי ביאליק וטשרניחובסקי (עמ' iii ־ xv)
   
 • חלק א': ח. נ. ביאליק
  • על שני יסודות נפשיים ביצירתו של ביאליק  (עמ' 3־22)
  • הערות ל'מגילת האש' (עמ' 23־51)
   המגילה בקשר עם שאר כתבי ביאליק (עמ' 23־32)
   הניגוד בין היעוד לבין האירוס (עמ' 32־44)
   הפתרון הפאראדוכסאלי (עמ' 44־51)
  • שירת הטבע לביאליק בסימן גלגולי היחס: אני-עולם (עמ' 52־88)
  • למשמעות המושגים 'גאולה' ו'צדק' בשירי ביאליק (עמ' 89־97)
  • על מוטיב השיבה והמוות בשירה הפרסונאלית (עמ' 98־145)
  • 'הציץ ומת' לביאליק - כחתימה לשירת היחיד (עמ' 146־169)
   
 • חלק ב': ש. טשרניחובסקי 
  • הרקע האידילי בשירי טשרניחובסקי (עמ' 173־178)
  • על ארבעה שירי טשרניחובסקי  (עמ' 179־211)
   א. הבלדות 'בעין דור', 'על הרי גלבוע' (עמ' 179־182)
   ב. '
   Nocturno' דוגמה לשירי טבע של טשרניחובסקי (עמ' 182־189)
   ג. האדם אינו אלא ... (עמ' 189־199)
   ד. על הדם (כליל סוניטות) (עמ' 199־211)
  • דמות המלך שאול בשירת טשרניחובסקי  (עמ' 212־225)
  • חרות האדם בשירי טשרניחובסקי (עמ' 226־248)
  • לבעית בקורת התרבות בשירי טשרניחובסקי  (עמ' 249־255)
  • על שני מוטיבים ראשיים ב'עמא דדהבא' (עמ' 256־280)

 • ביבליוגרפיה (עמ' 281־282)
   

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף