ברוך קורצווייל (1907־1972)

Baruch Kurzweil


ברוך קורצווייל.
    בין חזון לבין האבסורדי
: פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים / ברוך קורצווייל -- מהדורה שניה מורחבת -- ירושלים ותל אביב : שוקן, תשל"ג 1973.
    xvi, 443 עמ'.

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' iii ־ xvi)
   
 • חלק ראשון: מסות על שירה
  על שירת אורי צבי גרינברג
  • חזות האבדן והגאולה (עמ' 3־10)
  • היעוד האישי והמיתוס (עמ' 11־22)
  • העולם באספקלריה של המיתוס (עמ' 23־33)
  • שירי "רחובות הנהר" (עמ' 34־47)
  • למהות שירתו של א. צ. גרינברג (עמ' 48־53)
  • סיני - הנוכחות הנצחית בשירי אורי צבי גרינברג (עמ' 54־63)
  • הערות למהות הנופים בשירי א. צ. גרינברג (עמ' 64־76)
  • ההיסטוריה כמקור שירתו של אורי צבי גרינברג (עמ' 77־94)
  • על משמעות היפה בשירי אורי צבי גרינברג (עמ' 95־99)

  על שירת יצחק למדן
  • התודעה ההיסטורית בשירי יצחק למדן  (עמ' 100־109)

  על שירת ש. שלום
  • הצלילה לתוך תהומות האני  (עמ' 110־141)
  • על משמעות הפלא בשירת ש. שלום  (עמ' 142־154)

  על שירת אברהם שלונסקי
  • מקומה של שירת שלונסקי בספרותנו החדשה  (עמ' 155־169)
  • חזות המות והרת עולם בשירי אברהם שלונסקי  (עמ' 170־180)
  • אברהם שלונסקי, משורר העולם המסכי  (עמ' 181־190)

  על שירת נתן אלתרמן
  • הערות ל"עיר היונה" של נתן אלתרמן  (עמ' 191־211)
  • ה"Condition humaine"  בשירה הפרסונאלית לנ. אלתרמן  (עמ' 212־267)
    
 • חלק שני: מסות על פרוזה
  על סיפורי יוסף חיים ברנר
  • מהות הסבל והחיים בסיפורי י. ח. ברנר (עמ' 271־302)
  • סיפורי ברנר כאנטיציפציה של בעית הסיפור המודרני במאה העשרים  (עמ' 303־318)
  • בין ברנר, ויינינגר וקאפקא  (עמ' 319־332)

  על סיפורי אורי ניסן גנסין
  • מהות המודרניזם בסיפורי אורי ניסן גנסין  (עמ' 333־343)
  • משבר ההבעה הלשונית בסיפורי גנסין (עמ' 344־358)

  על סיפורי יצחק שנהר
  • המספר בדמדומים בין שני עולמות  (עמ' 359־109)

 • על הסיפור הישראלי
  • נופי תרבות ונופי תודעה בסיפור הישראלי (עמ' 380־390)
  • אמנות הסיפור או ליטראריזציה של החיים?  (עמ' 391־402)
  • מעין סיכום ביניים  (עמ' 403־415)
  • "ימי צקלג" של ס. יזהר (עמ' 416־443)

   

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף