ברוך קורצווייל (1907־1972)

Baruch Kurzweil


ספר ברוך קורצווייל  / המערכת - פרופ' א' סולטמן, פרופ' מ"צ קדרי, פרופ' מ' שוורץ ; אמרכל המערכת - מר מ' אדלר. -- תל אביב : הוצאת שוקן ואוניברסיטת בר-אילן, תשל"ה 1975.
    416,
XLI עמ'.
Baruch Kurzweil memorial volume / edited by M. Z. Kaddari, A. Saltman, M. Schwarcz ; editorial direction M. Adler

תוכן העניינים:

דבר המערכת (7)

שקיעין / מאת אורי צבי גרינברג (11)
נימין עלי נימין (מתוך מסכת בהאי עלמא ובהאי ארעא) / מאת אורי צבי גרינברג (14)
ברוך קורצווייל כמחנך / מאת צבי קורצווייל (31)
ברוך קורצווייל באוניברסיטה / מאת מנחם צבי קדרי (35)
ברוך קורצווייל, האיש ומפעלו / מאת משה שוורץ (37)
יהודי, איש מרכז אירופה, שמרן / מאת גרשום שוקן (42)

מפרי עטם של מוקירי פרופ' ברוך קורצווייל ז"ל
    התמורות בתפיסתו הפוליטית וההיסטורית של ירמיהו / מאת בנימין אופנהיימר (49)
    על בעיות בתחום ההטעמה בעברית הקדומה / מאת יהושע בלאו (62)
    תרומתו של ברוך קורצווייל לחקר ש"י עגנון / מאת הלל ברזל (74)
    להשתלשלותה של תקנת פרוזבול / מאת יצחק ד' גילת (93)
    על דרכה המדעית של הסוציולוגיה / מאת עקיבא דויטש (114)
    בין השיך הגדול לבין הסנקליטין שלו : מתוך "דמויות מארץ הקודש" / מאת יעקב הורוביץ (122)
    שינויי הערכים בביקורת הספרותית / מאת א' הראל-פיש (128)
    נופי שלום וחזות התהום / מאת צבי לוז [על שירתו של יעקב פיכמן] (139)
    הציוני הלוחם בציונות / מאת יעקב לוינגר [על יצחק ברייער (1883־1946)] (151)
    ספר יהודית כיצירה ספרותית / מאת יעקב ליכט (169)
    ביקורת הספרות הגרמנית מאז 1933 / מאת האנס מאייר (184)
    שבעה שירים / מאת רוברט פוזן (208)
    השפה בבחינת "רוח אובייקטיבית" אצל הומבולדט / מאת יעקב פליישמן (213)
    הערות לסאטירה השכוחה של איו"ב ממינסק / מאת יהודה פרידלנדר (220)
    עיונים לשוניים ב"שירה" לש"י עגנון / מאת מנחם צבי קדרי (235)
    ניסויו של המחנך זיגפריד ברנפלד בחינוך ללא סמכות / מאת צבי א' קורצווייל (250)
    קשרים הודיים של שיר השירים / מאת חיים רבין (264)
    הארץ ופירותיה בפיוטי יניי : לפי שרידי קרובה לא ידועה מתוך הגניזה / מאת צבי מאיר רבינוביץ (275)
    שירים / מאת דליה רביקוביץ (284)
    על הכנות ומגבלותיה / מאת נתן רוטנשטרייך (287)
    עיונים בדרכי שירתנו הספרדית / מאת יהודה רצהבי (306)
    "אגרות משלם" כסימפטום וכז'אנר / מאת אברהם שאנן [על יצירתו של יצחק אייכל] (354)
    הנחות אסתיטיות במפעל הביקורת של ברוך קורצווייל / מאת משה שוורץ (375)
    כנגן המנגן <שיר> / ש' שלום (398)
    סח לי מישהו <שיר> / אברהם שלונסקי (399)
    סוד החיבור ביצירתו של עגנון / מאת משה שמיר (402)
    ירושלים מבקשת על נפשה <שיר> / בנימין תמוז (414)

חלק לועזי:

Forward (v)
The world of Nicholas Jenkins / Avrom Saltman (vii)
Statements, generalisations and Karl Popper's historicism / Andrew Sharf (xxix)

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף