ברוך קורצווייל (1907־1972)

Baruch Kurzweil


משה גולצ'ין.
ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות / משה גולצ'ין. -- רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט 2009.
223 עמ'. -- (פרשנות ותרבות)
Baruch Kurzweil as a commentator of culture / Moshe Goultschin

תוכן העניינים:

פתח דבר   11
מבוא   13
פרק ראשון ודאות קמאית ומתודה - פנומנולוגיה בנוסח קורצווייל 25
א. המעגל ההרמנויטי - מכורח מגונה למרכיב מרכזי בשאלת הקיום:
סקירת תולדות הפנומנולוגיה (וההרמנויטיקה) מאסט ועד גדמר
26
ב. קורצווייל והמעגל ההרמנויטי - אמנות ההקשבה הדרוכה לטקסט 45
פרק שני אסתטיקה וטענות משכנעות בהגותו של ברוך קורצווייל 64
א. תחום העיסוק הראוי ליצירה ספרותית - קורצווייל לעומת לסינג 66
ב. אקווינס - מהות וצורה, טוב ויפה 72
ג. שופנהאואר - עצירת שטף הרצון 74
ד. ניטשה, קרוצ'ה ובנימין - היפרדות האסתטי מן הערכי ושיבתו אליו במחצית
הראשונה של המאה העשרים
79
ה. על משמעות היפה 89
פרק שלישי העידן הפרוטסטנטי - קורצווייל על תאולוגיה 94
א. הגותו של טיליך כמפתח להבנת תפיסתו התאולוגית-התרבותית של קורצווייל 97
ב. מצווה הבאה בעברה - הפולמוס עם גרשם שלום בעניין שבתי צבי 112
ג. קורצווייל ואחד העם - פוטש למשיח השקר של הבינוניות 134
ד. קורצווייל והכנענים 140
ה. קורצווייל - בין קאנט לברויאר 146
ו. על תבונה ועיוורון - הסתירה בין הצהרותיו העקרוניות של קורצווייל ובין ביקורתו המעשית 151
ז. קורצווייל - בין קטכיזם לקנון 153
פרק רביעי עקוב ומישור - קורצווייל ועגנון 158
א. קורצווייל ועגנון - על מסורת ומודרנה: זרע פורענות בקרקע ההווה 159
ב. האנטרופיה של חוש הביקורת 170
ג. עגנון, קורצווייל ושלמותה של הפת 173
סיכום   188
ביבליוגרפיה    195
מפתח   205

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף