נורית גוברין (1935)

Nurit Govrin


ממרכזים למרכז : ספר נורית גוברין / ערך אבנר הולצמן ; המערכת - מיכל אורון, זיוה שמיר. -- תל-אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית, ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ה 2005.
600 עמ'.
Perspectives on Modern Hebrew literature : in honor of Professor Nurit Govrin  / edited by Avner Holtzman ; editorial board - Michal Oron, Ziva Shamir

    ספר זה הוא קובץ של דברי עיון וספרות בהשתתפותם של ארבעים יוצרים וחוקרים. הספר הוכן לכבודה של  פרופ' נורית גוברין  ומוגש לה בהוקרה עם פרישתה לגמלאות בתום ארבעים שנות הוראה ומחקר בחוג לספרות עברית באוניברסיטת תל- אביב.
    הכותרת  ממרכזים למרכז, כשמו של שיעור המבוא שלימדה נורית גוברין במשך שנים רבות, משקפת את התהליך העיקרי שבו עוסקים רוב מחקריה: פריחתה של הספרות העברית בגולה במאה הי"ט ובתחילת המאה העשרים במקביל לראשית צמיחתה של הספרות העברית בארץ-ישראל מימי העלייה הראשונה; בנייתו והתעצמותו של המרכז הספרותי בארץ-ישראל בד בבד עם דעיכתם של המרכזים שמעבר לים. רבים מן המאמרים המכונסים כאן מאירים קטעים וחוליות מתוך תהליך זה, תוך דיון בעשרות יוצרים ויצירות במרחב הספרות העברית של הדורות האחרונים, החל מתקופת ההשכלה ועד לספרות הישראלית בת ימינו. בה בעת מוצגים בספר היבטים מגוונים נוספים בעבודתה של נורית גוברין, כגון: עיון בדרכי ייצוגם של מקומות גיאוגרפיים ושל אירועים היסטוריים על מפת הספרות העברית והיהודית; פענוח תשתיות ביוגרפיות ספרותיות ותרבותיות כגון נתיבי זיקה והשפעה בין יוצרים ויצירות; חשיפתם ראשיתם העלומה של יוצרי-מופת; הצגת דמויות נשכחות ונידחות מתולדות הספרות העברית. תשומת-לב מיוחדת הוקדשה כאן לסופרים שנורית גוברין הרבתה לעסוק בהם והניחה נדבכי יסוד להכרת חייהם ויצירתם: מ"י ברדיצ'בסקי, ג' שופמן, י"ח ברנר ודבורה בארון. הספר נחתם ברשימה ביבליוגרפית מלאה של כתבי נורית גוברין ושל תגובות הביקורת על ספריה ומאמריה.
    בפתח הספר מובא צרור דברי סיפורת, שירה ומסה מאת ארבעה-עשר סופרים וסופרות, שניכרים בהם בדרכים גלויות וסמויות היסוד האוטוביוגרפי בצד החיבור העמוק למקום ולזמן, והם בבחינת "שי של ספרות" המכוון אף הוא לכבד את מפעלה הענף והמגוון של בעלת היובל. 

תוכן העניינים:
עודכן לאחרונה: 18 באפריל 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף