נורית גוברין (1935)

Nurit Govrin 


נורית גוברין.
    נוסעת אלמונית : שלומית פלאום : חיים ויצירה / נורית גוברין. -- ירושלים : כרמל, תשס"ה 2005.
365 עמ'.
The Forgotten traveler : Shlomith F. Flaum : her life and work / Nurit Govrin

    נוסעת אלמונית הוא מחקר כמעט בלשי המפיח חיים בדמותה המרתקת של שלומית פלאום (1893־1963), האישה שהקדימה את זמנה ונשכחה עוד בחייה. היא היתה מלכה בצאתה וקבצנית בביתה. היא עלתה לארץ-ישראל בשנת 1911, היתה גננת בירושלים, השתתפה ב"מלחמת השפות", לימדה בדמשק בשנים שלאחר מלחמת העולם הראשונה, והרבתה לנסוע בארץ ובעולם. היא נפגשה עם כל ה"מי ומי" בכל מקום שבו ביקרה, והתקבלה גם בטרקלינים מפוארים וגם בסמטאות עוני בכבוד ובהתלהבות. היא נפגשה עם מושלים ונסיכים, עשירים ועניים, פילוסופים ומחנכים, סופרים, אמנים ומדינאים. בהם: ברנר, המלך פייסל, גנדי, מריה מונטסורי ושירלי טמפל, ואלה רק חמישה מתוך רבים מאוד. גולת הכותרת של מסעותיה היתה שהותה בהודו (1922־1924), "ארץ-לא-נודעת" באותן שנים, שנעשתה לה למולדת שנייה. היא התיידדה עם המשורר רבינדרא-נת טאגור ועבדה במחיצתו באשראם שלו. חליפת המכתבים ביניהם נמשכה עד יום מותו. שלומית פלאום השאירה אחריה אוטוביוגרפיה שהיא גם ספר מסע: 'בת ישראל נודדת' (1935) – חזיון נדיר ואולי יחיד במינו בעברית, וכן ביוגרפיה של רבינדרא-נת טאגור (1946). בכל מקום ששהתה בו ראתה את עצמה כאישה יהודייה מארץ ישראל, ובד בבד היתה רגישה לסבל האדם באשר הוא ולקיפוחם של נשים וילדים במיוחד, ונלחמה על זכויותיהם. בארץ-ישראל, ולאחר מכן במדינת ישראל, לא מצאה את מקומה. היא לא הצליחה להגשים את תכניותיה בתחום החינוך ונדחקה לשולי החברה. סיפוריה על הודו ועל פגישותיה עם גדולי העולם התקבלו בתמיהה ובזלזול, ובגדיה יוצאי הדופן הוציאו לה שם של דמות אקזוטית ותמהונית. שנותיה האחרונות היו רבות סבל, חולי ומחסור.

תוכן העניינים:

פתח דבר (9)

פרק ראשון: מן השכחה אל הזיכרון   (11)
    א. חמש נערות בתמונה קבוצתית (11)
    ב. הערת שוליים בהיסטוריה (12)
    ג. מהסתייגות להזדהות (13)
    ד. הצורך בהיכרות מחודשת (15)

פרק שני: ילדות, נעורים, לימודים   (17)
    א. בנייה מחדש של הביוגרפיה (17)
    ב. חוויות הילדות המעצבות, 1893־1905 (20)
    ג. בית ההורים (22)
        האב ומשפחתו (23); האם ומשפחתה (27); המשפחה המורחבת: אחים ואחיות (28); סבתא וסבא (30)
    ד. תקופת הלימודים, 1905־1911 (31)
        פוניבז' (31); קובנה (32); פרנקפורט: בבית הספר התיכון - מודל ההתאהבות (32); פרנקפורט: בסמינר לגננות (35); פרנקפורט: משרה ראשונה (38)

פרק שלישי: ארץ-ישראל, 1911־1920 (41)
    א. בדרך לארץ-ישראל (41)
    ב. רשמים ראשונים (43)
        יפו - הלם הפגישה (43); תל-אביב - "הפתעה גדולה" (44)
    ג. גננת בירושלים (46)
    ד. מסעות בארץ-ישראל (54)
        ירושלים וסביבותיה (54); מסע בארץ-ישראל בשנת תרע"ב (55)
    ה. ירושלים - מלחמת השפות (תרע"ג) (60)
    ו. בימי מלחמת העולם הראשונה (תרע"ד-תרע"ח) (65)
    ז. מכתבים לד"ר ארתור רופין (75)
    ח. דמשק (תרע"ט) (85)
        הוראה בדמשק (85); מסעות באזור (91)
    ט. סיום תקופה והתחלת תקופה (95)


פרק רביעי: אוטוביוגרפיה של אישה כספר-מסע
"אין תענוג רוחני לאדם כנסיעה במרחבי העולם" (98)
    א. מאפייני האוטוביוגרפיה: הנאה וגאווה (98)
    ב. מאפייני ההקדמה: "מס" ההתבטלות העצמית (102)
    ג. העיקרון המארגן: סדר כרונולוגי (103)
    ד. דרכי הכתיבה: אוטוביוגרפיה דוקומנטרית (104)
    ה. חריגה מכללי הז'אנר של ספר-מסע (108)
    ו. רשמי מסע (110)
    ז. נוסעת מארץ-ישראל (111)

פרק חמישי: מסעות ראשונים בעולם, 1920־1922 (113)
    א. איטליה (113)
        באנייה לאיטליה (113); במחיצתה של מריה מונטסורי (114); מריה מונטסורי - מאמר ראשון (116); איטליה: פגישות ומראות נוספים (118)
    ב. אמריקה - "ארץ המרץ והפעילות" (120)
        שני ביקורים בארה"ב (120); הביקור הראשון, 1920, באנייה לארה"ב (120); ניו-יורק - הרושם הראשון: "כיצד אפשר בכלל לחיות כאן" (122); בשבחי הארץ והעיר (124); לימודים (125); רכישת ידידים (126); החינוך בארה"ב (129); תמיכה בחלשים (130); ספריות ציבוריות לילדים (131); הדר הטבע (132); בוסטון (132); בדרך להודו: הפגישה הראשונה עם טאגור (133); בין מסע למסע (139)

פרק שישי: "אמא הודו", 1922־1924 (142)
    א. הודו - המולדת השנייה (142)
    ב. טאגור - האדם האוניברסלי (145)
        השער להודו: באנייה ובבומבי (145)
    ג. בשנטיניקטן - נווה-שלום (149)
    ד. טאגור: עולמות רבים - שותפה מן הצד (156)
    ה. אישי הודו ונשותיה (163)
        בני משפחת טאגור (163); נשים ואנשים בהודו (164)
    ו. מהטמה גנדי (168)
        בכפרי הודו עם תלמידי גנדי (175); מראות הודו (177)
    ז. פעילות יהודית וציונית בהודו (181)
        הפרדה מהודו (186)
    ח. בין המשורר לתלמידתו - חליפת המכתבים בין רבינדרא-נת טאגור לשלומית פלאום (189)

פרק שביעי: הנוסעת הגדולה, 1924־1934 (200)
    א. גן ילדים פרטי בתל-אביב, 1924־1929 (200)
        בדרכים: מצרים, פסח 1927 (205)
    ב. בדרכים: 1928־1933 (208)
        בדרכים: איטליה בפעם השלישית (208); בדרכים: שווייץ, 1931־1933 (213); בדרכים: ז'נווה (215); דילוגים: פריז, רומא, בזל ועוד (219); "פריז - את יפה!" (222); בדרכים: מפריז לרומא (224); בדרכים: אנגליה (225); בדרכים: פראג (229)
    ג. בדרכים: ברלין (232)
        ההתחלה הנעימה (233); פגישה מחודשת עם טאגור (233); ברלין "שלפני המבול" (241); התנפלות אנטישמית (244); בדרכים: שווייץ (245); בדרכים: דרך רומא לארץ-ישראל (248); על האניה בדרך לארץ-ישראל (250)
    ד. ארץ-ישראל: מאפריל 1934 (252)
        בתל-אביב (252); ביקור בעמק ובגליל, אפריל 1934 (253); "ירושלים בתור אהוב" - בדידות (255); טיול בעבר הירדן, 1934 - התאהבות (259); הברון אדמונד רוטשילד (265); עידוד עצמי (267)

פרק שמיני: מגננת ירושלמית לאשת העולם הגדול - שלומית פלאום ברומן של דב קמחי   על שבעה ימים (תרצ"ד) (271)
    א. דמות במציאות ודמות בספרות (271)
    ב. דב קמחי ושלומית פלאום (272)
    ג. טרודה שיין - הגננת הירושלמית (277)
    ד. בדרך למאבק פעיל (282)
    ה. אשת העולם הגדול (285)


פרק תשיעי: עוד מסעות בעולם, 1935־1939 (290)
    א. החסר רב על הידוע (290)
    ב. ביוגרפיה משוערת בתל-אביב 1935־1936: מרצה-נודדת וגננת (290)
    ג. ביוגרפיה משוערת: המשך המסעות (293)
        מאמרים, רשימות ותרגומים (293); דרום-אפריקה (1938) ומכסיקו (?) (293)
    ד. ארה"ב בפעם השנייה, פברואר 1939 (297)
        "שירלי טמפל קופצת ככה" - שלומית פלאום מראיינת את שירלי טמפל ואמה (298); פגישה עם הלן קלר בניו-יורק (302); קונצרט בניו-יורק (303)

פרק עשירי: בארץ - שנות מלחמת העולם השנייה (305)
    א. בכתב ובעל-פה (305)
        כתבי יד (306); מתרגמת (308); מרצה-נודדת (310)
    ב. מכתבי טאגור לשלומית פלאום, 1936־1941 (314)
    ג. הספר על טאגור, 1946 (317)

פרק אחד-עשר: במדינת ישראל - השנים האחרונות, 1947־1963 (329)
    א. שנים רעות (329)
    ב. השנה האחרונה: בית החולים כגן עדן (332)
    ג. זרה ומוזרה - בעיני בני דורה הצעירים (334)
    ד. האישה שהקדימה את זמנה (339)

תאריכים בחיי שלומית פלאום (344)

ביבליוגרפיה (346)
    רשימת כתבי שלומית פלאום (346)
    ביבליוגרפיה כללית (352)

תודות (357)
מפתח שמות (359)
מפתח מקומות (369)

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף