עזריאל אוכמני (1907־1978)

Azriel Ukhmani


עזריאל אוכמני.
    לעבר האדם
: דברים בשולי ספרים והזמן / עזריאל אוכמני. --  (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1953)
    403 עמ'. -- (מדע-לכל)

תוכן העניינים:

 • בפתח-דברים <נחתם: ינואר 1953> (עמ' 7־23)

  ממסילתו והלאה
 • אדמת הצמיחה <על יצירתו של ח"נ ביאליק. נחתם: 1941> (עמ' 27־37)
 • קרובו של אבא גראנדה, או, מי הוא אריה בעל-גוף <נחתם: 1952>  (עמ' 38־65)
 • בשעה של תוגה : מקרא ביאליק בתש"ג <נחתם: 1943>  (עמ' 66־69)
 • שירת האתמול : להערכת שירת ז. שניאור <נחתם:1952> (עמ' 70־95)
 • באספקלרית הימים <על אורי-ניסן גנסין: 'כתבים', הוצאת ספרית פועלים. נחתם: 1946> (עמ' 96־116)
 • י. ח. ברנר <בשולי "אגרות י. ח. ברנר", שני כרכים, הוצאת 'דבר' תש"א. נחתם: 1941> (עמ' 117־128)
 • אור שקיעה <"מה שהיה" מאת דבורה בארון, הוצאת 'דבר'. נחתם: 1939> (עמ' 129־135)
 • זמרת ערב והשחר העולה <על "פאת שדה" ליעקב פיכמן. נחתם: 1945> (עמ' 136־141)

  בסערת הדור
 • עם "שירי המפולת והפיוס" אברהם שלונסקי. נחתם: 1939> (עמ' 145־150)
 • סעור עלילת-הנפש : מכתב מרחוק על ואל א. שלונסקי <נחתם: וארשה, 1950> (עמ' 151־165)
 • על תפאורות ועל אדם <על "מאה לילות ביפו העתיקה" למנשה לוין ועל "כוכבים בחוץ" לנתן אלתרמן. נחתם: 1939> (עמ' 166־175)
 • נצחון החיים הצעירים <על "ימים ידברו", קובץ סיפורים מאת יצחק שנהר (שנברג). נחתם: 1945> (עמ'  176־183)
 • שירת אדם בדורו <על "ששה פרקי שירה", בעריכת אברהם שלונסקי. נחתם: 1941> (עמ' 184־191)
 • על ספר ועל תפקיד הסופר <על "מגילת דוּבּוֹבה" מאת רחל פיגנברג אמרי. נחתם: 1940> (עמ' 192־195)

  במאבק על השתרשות
 • על האקטואליות, או, על קו-היכר אחד של השירה העברית הצעירה <נחתם: 1942> (עמ' 199־207)
 • בצפיה לפרוזה לוחמת <נחתם: 1940> (עמ' 208־211)
 • על ספרים - ועל עקירה ואחיזה <נחתם:1940> (עמ' 212־227)
 • ויכוח גדול עם ילקוט קטן : בשולי "ילקוט הרעים", קיץ תש"ה <נחתם: 1945> (עמ' 228־236)
 • עכשיו מתפוגגת הרגשת האשם <נחתם: 1946> (עמ' 237־240)
 • "דין של חיים" : עם "על הפריחה" ללאה גולדברג <נחתם: פברואר 1948> (עמ' 241־247)
 • הן ולאו על ספרו של ח. הזז <על "ריחיים שבורים" לחיים הזז> <נחתם: 1943> (עמ' 248־256)
 • באין מטרה : בשולי "היושבת בגנים" לח. הזז <נחתם: 1944> (עמ' 257־264)
 • לעבר השתחררות? <על "יעיש" לח. הזז. נחתם: 1952> (עמ' 265־282)

  לקראת המחר
 • הכל נטף דם <נחתם: 1946> (עמ' 285־289)
 • פרס ופירושו : בשולי מתן "פרס ביאליק" לא. צ. גרינברג <נחתם: 1948> (עמ' 290־298)
 • "לקרוא בשם יש בראש-בראשונה את הרע החברתי" : לחשבונה של ספרותנו <נחתם: וארשה, 1950> (עמ' 299־317)
 • אנו מחכים לספרות אחרת : בשולי הסיפור "פסק-דין" למתי מגד <נחתם: 1951> (עמ' 318־326)
 • גדולה וחולשה ביצירת ס. יזהר <נחתם: 1952> (עמ' 327־372)
 • אין להשתמט מאחריות : כמה הערות בשולי יצירות אחדות <נחתם: 1952> (עמ' 373־403)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף