יהושע בר-יוסף (1912־1992)

<בהכנה>

Yehoshua Bar-Yossef

יהושע בר-יוסף (צֶנוירט) נולד בצפת בי"ג בסיון תרע"ב, 29 במאי 1912. גדל בעיר הולדתו וב-1919 יצא ללמוד בישיבה בטרנסילבניה. חזר ב-1924 וחי בירושלים. היה חבר מערכת 'דבר' בשנים 1942 עד 1949 ולאחר-מכן בעל טור קבוע, תחילה במעריב (1951 עד 1954) ואחר כך ב'ידיעות אחרונות'. החל לפרסם סיפוריו מחיי הישוב הישן והחדש ב'דבר' (1935) ופירסם מאז סיפורים ומחזות וכן ריפורטאז'ות ומאמרים פובליציסטיים בעיתונות העברית בארץ. זכה בפרס אוסישקין לשנת תש"ט ובפרס ביאליק לספרות לשנת 1984.
[מקורות: קרסל, תדהר, אדיר כהן, ויקיפדיה, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, * ITHL]

ספריו:

 • קול היצרים (ירושלים : קרית ספר, תרצ"ז)
 • חומה שנפלה : ספור (תל-אביב : גזית, ת"ש 1940)
 • האלמוני : מגופה של אם : סיפורים (תל-אביב : ספרית השעות, [תש"-?])
 • בסמטאות ירושלים : מחזה (ירושלים : אחיאסף, תש"א 1941)
 • אם הבנות : סיפור (תל אביב : מסדה בסיוע מוסד ביאליק, תש"ג)
 • מגופה של אם : סיפורים (תל-אביב : עדי, תש"ה)
 • הבית החדש (מרחביה : ספרית פועלים, 1946)
 • מספורי מאה שערים (תל-אביב : ידיעות אחרונות, 1946)
 • פגישה באביב : סיפור (תל-אביב : נ. טברסקי, תש"ז 1947)
 • עיר קסומה : הגדה של שלשה דורות (תל אביב : נ. טברסקי, תש"ט-תשי"א) 3 כר'.  <מהדורה מחודשת הופיעה בהוצאת הקיבוץ המאוחד בתשל"ט 1979>
  התוכן:
  א. עצי שטים עומדים: רומן.
  ב. תעלומה ואין קורא לה.
  ג. כציצים ופרחים: רומן.
 • בעלי המיניסטר : קומדיה בשלוש מערכות (תל-אביב : נ. טברסקי, תש"י 1950) <מוצגת על-ידי "המטאטא">
 • בני המג"ד : מסיפורי המלחמה (תל-אביב : נ. טברסקי, תש"י 1950)
 • אם הבנות : סיפור (תל-אביב : נ. טברסקי, תשי"ג 1952)<יצא לאור לראשונה בתש"ג. מהדורה מחודשת הופיעה בספרית מעריב בתשמ"ח 1988>
 • העומדים על הסף : רומן (תל-אביב : נ. טברסקי, תשי"ג 1953)
 • סודה של אשה : מסיפורי ירושלים (תל-אביב : עם עובד, 1957)
 • סוכת שלום : רומן (תל-אביב : עם עובד, תשי"ח 1958) <מהדורה מחודשת הופיעה בספרית מעריב בתשמ"ח 1988>
 • אנשי בית רימון : ספורים מן הפרובינציה  (תל-אביב : עמיחי, תשי"ח) <מהדורה מחודשת הופיעה בספרית מעריב בתשמ"ח 1988>
 • בדרך לסלע אדום : סיפורים (צפת : דפוס "המתמיד", תשי"ט 1959)
 • שלשה שעזבו : רומן (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1963)
 • חרב ישועות : צפת במלחמת הקוממיות : רומן (תל-אביב : צבא הגנה לישראל : מערכות : תשכ"ו 1966)
 • על חומותיך ירושלים : מחזה בשלוש מערכות (חיפה : רנסנס, תשכ"ז 1967)
 • בין צפת לירושלים : פרקי ילדות ובחרות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל"ב 1972) <מהדורה מחודשת הופיעה בספרית מעריב בתשנ"ב 1992>
 • אהבת נפש : סיפור (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה, תשל"ט 1979)
 • הפוטוגראף הרביעי (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל : יחדיו, תשמ"א 1980)
 • אפיקורוס בעל כורחו (ירושלים : כתר, 1985) <"אברך ירא שמים עומד על פתחה של אפיקורסות">
 • סיפורו של אדם רעב (תל-אביב : ספרית מעריב, תשמ"ח 1988)
 • אוטופיה בכחול-לבן : רומן בדיוני (תל-אביב : ספרית מעריב, תש"ן 1990)
 • גווילים ובשרים (תל-אביב : ספרית מעריב, תשנ"ג 1993)

עריכה:

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • רובינשטיין, בלהה.  הנסתר בנגלה : תשתיות קבליות ביצירת יהושע בר-יוסף ויצחק בשביס-זינגר (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1994)
מאמרים:
 • אלתרמן, נתן.  הטור השביעי: על "סיפור הארבעה".  דבר, י' בשבט תשי"ט, 16 בינואר 1959, עמ' 2 <על סיפורו של יהושע בר-יוסף "סיפור הארבעה" שבעקבותיו הואשם בפורנוגרפיה. לדעת אלתרמן אסור למחבר להתעלם מהעובדה שבדבריו יש פגיעה בטעם הטוב ואין זה משנה מיהו הדן בסיפורו - אם מבקר ספרותי או מישהו אחר>
 • אפרי, א.  על יהושע בר-יוסף.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, שנה א, גל' ד (כ' בתשרי תש"י, 13 באוקטובר 1949), עמ' 7 <עם קבלו את פרס אוסישקין לשנת תש"י>
 • בנשלום, בנציון.  אבן לבאר.  בספרו:  ארחות יצירה : מסות ומאמרים (רמת גן : אגודת הסופרים העברים ליד הוצאת מסדה, 1966), עמ' 183־187 <תגובה לרשימה של יהושע בר-יוסף על ספרות ההשכלה וערכה החינוכי שפורסמה ב'דבר', י"א בניסן תשי"ז (נחתם: 1957)>
 • יערי, יצחק.  לפרשת "סיפור הארבעה".  דבר, י"א בטבת תשי"ט, 22 בדצמבר 1958, עמ' 2 <תשובה ליהושע בר-יוסף>
 • ליפשיץ, אריה.  הפרוזה העברית הצעירה.  מצודה, ספר א (כסלו תש"ד, דצמבר 1943), עמ' 164־175 (בעיקר עמ' 173־175)
 • ליפשיץ, אריה.  יצרי אדם ועידונם : סיפורי יהושע בר-יוסף.  בספרו: הווייתה של תקופה : יצירות ודיוקנאות בספרות העלייה השלישית (תל-אביב : יחדיו, תש"ם 1980), עמ' 166־183.
 • לנץ, אריה.  שיחה עם המספר יהושע בר-יוסף.  הדואר, שנה 65, גל' ו' (כ"ג בכסלו תשמ"ו, 6 בדצמבר 1985), עמ' 18־19.
 • נגב, אילת. אבא השתזף באור של עצמו.  ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - תרבות, ספרות, אמנות, י"ב באדר א תש"ס, 18 בפברואר 2000, עמ' 26 <ראיון עם הד"ר בלהה רובינשטין על יצירותיו של אביה, הסופר יהושע בר-יוסף>
 • רובינשטיין, בלהה.   בין שתי נקודות עובר גם קו נפתל.  מאזנים, כרך ס"ח, גל' 6 (ניסן תשנ"ד, מארס 1994), עמ' 55־58.
 • רובינשטיין, בלהה.   בין ספרות והיסטוריה : הרעש הגדול בצפת ברומן עיר קסומה מאת י' בר-יוסף ובתעודות היסטוריות. עיון בין-טקסטואלי כדגם לסימון דפוסים פואטיים וכמפתח פרשני.  בתוך: עיונים בספרות משווה / העורכים: דב לנדאו, גדעון שונמי, יפה וולפמן (רמת גן: המחלקה לספרות משווה - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת בר-אילן, תשס"א 2001), עמ' 52־62.
 • רובינשטיין, בלהה.  אבי, הסופר יהושע בר-יוסף.  מאזנים, כרך פ', גל' 5־6 (תשרי תשס"ז, ספטמבר 2006), עמ' 20־22.
על "קול היצרים"
 • ליפשיץ, אריה. פסיעה ראשונה.  דבר, מוסף לשבתות ומועדים, כרך 13, גל' 16 (כ"ו בשבט תרצ"ח, 28 בינואר 1938), עמ' 7.
על "חומה שנפלה"
על "אם הבנות"
על "פגישה באביב"
 • בן-דב, צבי.  "פגישה באביב" או פגישת סרק.  קול העם,  י"ב בתשרי תש"ח, 26 בספטמבר 1947, עמ' 3.
על "עיר קסומה"
 • אפרי, א.  על יהושע בר-יוסף.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, שנה א, גל' ד (כ' בתשרי תש"י, 13 באוקטובר 1949), עמ' 7 <עם קבלו את פרס אוסישקין לשנת תש"י>
 • גורן, נתן.  "עצי שטים עומדים" מאת יהושע בר-יוסף.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, שנה א, גל' ד (כ' בתשרי תש"י, 13 באוקטובר 1949), עמ' 8.
 • רובינשטין, בלהה.  כשהאהובה עוברת דירה : גלגוליו של סיפור קבלי ברומנים בני זמננו : ש"י עגנון, י' בר-יוסף, ד' שחר.  עלי-שיח, חוב' 38 (תשנ"ז), עמ' 27־37.
 • שקד, מלכה. תפקידן של שתיים מאגדות צפת ברומן 'עיר קסומה'—לשאלת הסטייה ברומן של יהושע בר-יוסף.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך י'-י"א (תשמ"ז-תשמ"ח 1988), עמ' 299־310.
 • שקד, מלכה. "עיר קסומה" ליהושע בר יוסף.  בתוך ספרה: חוליות ושלשלת : הרומן העברי על תולדות משפחה (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1990), עמ' 129־222 <וראה במפתח>
על "סוכת שלום"
 • ד.ש.  "סוכת שלום".  קשת, שנה ראשונה, חוב' ב (חורף 1959), עמ' 187.
 • כהן, אדיר. "סוכת שלום".  בספרו: סופרים עבריים בני זמננו : משוררים, מספרים, מחזאים, מסאים ומבקרים (תל-אביב : מ. מזרחי, 1963), עמ' 63־65.
 • פנואלי, ש"י. "סוכת שלום" של י. בר-יוסף.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"ד בחשון תשי"ט, 7 בנובמבר 1958, עמ' 5.
 • רובינשטין, בלהה.  כשהאהובה עוברת דירה : גלגוליו של סיפור קבלי ברומנים בני זמננו : ש"י עגנון, י' בר-יוסף, ד' שחר.  עלי-שיח, חוב' 38 (תשנ"ז), עמ' 27־37.
על "אנשי בית רימון"
 • כהן, אדיר. "אנשי בית רימון".  בספרו: סופרים עבריים בני זמננו : משוררים, מספרים, מחזאים, מסאים ומבקרים (תל-אביב : מ. מזרחי, 1963), עמ' 65־66.
על "בדרך לסלע אדום"
על "בין צפת לירושלים"
 • באר, חיים.  פרקי ילדות ובחרות של יהושע בר-יוסף.   מאזנים, כרך ל"ו, גל' 1 (טבת תשל"ג, דצמבר 1972), עמ' 59־60.
על "הפוטוגראף הרביעי"
על "אוטופיה בכחול לבן"
 • הגורני-גרין, אברהם.  יהושע בר-יוסף - לא שעשוע ולא אינטלקטואלי. בספרו: משא ועיון : מסות על לשון, חינוך וספרות (תל אביב : אור עם, תשנ"ג 1992), עמ' 120־121.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 23 בנובמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף