דוד מַלֶץ (1899־1981)

 <בהכנה>

David Maletz

דוד מַלֶץ נולד בעיר בנדין בדרום פולין בכ"ו בכסלו תר"ס,  28 בנובמבר 1899 למשפחה של חסידי קוצק. למד ב"חדר" בעירו ומגיל בר-מצווה בישיבה בעיר סוכטשוב הסמוכה לוורשה. מגיל שש-עשרה היה פעיל באגודה הציונית "עבריה" בבנדין, והחל להכשיר עצמו בעבודה חקלאית לקראת העלייה לארץ-ישראל. אחרי מלחמת העולם הראשונה, יצא לדרך, ואחרי שנתיים של נדודים עקלקלים והשתהות בגרמניה ובצרפת הגיע לחוף יפו. בבואו הצטרף מיד למפלגת "הפועל הצעיר" ונשלח בקבוצת חלוצים למרחביה בעמק יזרעאל שם התוודע לאהרן דוד גורדון והתרשם עמוקות מאישיותו. אחרי תקופה בסלילת כביש עפולה-נצרת במסגרת "חבורת העמק" הצטרף ביולי 1923 עם חבריו לקיבוץ עין חרוד. כחודש לאחר מכן הופיע דברו הראשון בדפוס בכתב העת הדים: רשימה על הספרות ככלי ביטוי לחוויות הדור ובצדה הספד על א"ד גורדון. שנים רבות עבד בשדה - בקציר, במספוא ובטרקטור. בעבודה פיזית ראה את עיקר חייו. תוך כדי כך ראה את הפרט בקבוצה וכתב: "האין זה מוזר שבחיינו, הבנויים על שיתוף ביצירה, וכתוצאה מכך, לכאורה, על רעות וידידות, האין זה משונה שכמעט לא נמשך ליבו של אדם לרעהו?" תוך כדי עבודה, שלח ידו בכתיבה. ספרו "מעגלות" הוא מהראשונים שעסקו בפרט ומצוקותיו. מנחמקה, גיבור הסיפור, נשען על נסיונו האישי של המחבר. בדומה לסופרים כרחל המשוררת, או נתן שחם העלה את נושא הפרט בקבוצה. מאוחר יותר עבר דוד להוראה בבית-הספר. לימד ספרות והיה מאד אהוב על תלמידיו. אחדים מהם סיפרו: כאשר גילה לנו, יוצאי גרמניה, את י"ח ברנר - היה לנו, לפתע, קפקא ישראלי... רעייתו היתה הסופרת רוחמה חזנוב. נפטר בי"ד  בתשרי תשמ"ב, 11 באוקטובר 1981.
[מקורות: קרסל, תדהר, גרנות, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה]
[מקור צילום:  אדם בגליל - מאגר מידע]

ספריו:
 • מעגלות : סיפור (תל אביב : עם עובד, תש"ה) <דפוס-צילום של מהדורה זו הופיע בהוצאת עם עובד בתשמ"ג 1983> <תורגם לאנגלית>
 • Young hearts : a novel of modern Israel / translated from the Hebrew by Solomon N. Richards (New York : Schocken Books, 1950)
 • חתחתים בדרך : סיפורים מחיי הקבוצה (תל-אביב : בטרם, תש"ז 1947) <דפוס-צילום של מהדורה זו הופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-1985>
 • השער נעול (תל-אביב : עם עובד, תשי"ט 1959) <דפוס-צילום של מהדורה זו הופיע בהוצאת עם עובד בתשמ"ו 1985>
 • מסביב לעיקר : לדמותו של דור (תל אביב : תרבות וחינוך, תש"ל 1970) <מאמרים ורשימות בשאלות קבוצה, חברה, תרבות וחינוך>
 • לדרכו התועה : סיפור (תל-אביב : ספרית פועלים, תשל"ו 1976)
 • שני סיפורים ואחד (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"א 1981) <כולל את הסיפורים "בא" ו"כאן ומעבר" לדוד מלץ ו"המאמין אתה?" לרוחמה חזנוב>
עריכה:
 • האדם בהתישבות : דברים בכינוס לשאלות החברה העובדת בסימינריון מפלגת פועלי ארץ ישראל, ירושלים, 1947 (עין חרוד : מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תש"ח)
על המחבר ויצירתו:
ספרים:
 • זעירא, מוטי.  עף בכנפיים שבורות : סיפור חייו ויצירתו של דוד מלץ (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011)
  על הספר:
  • ויץ, יחיעם.  מבקר פנים.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 971 (ז' בתשרי תשע"ב, 5 באוקטובר 2011), עמ' 9.
 • פיינשטיין, נורית. תהודת זהות : הספרות העברית במאה העשרים, טרום הקמת המדינה, כמבטאת הגות יהודית וכמעצבת זהות : עיון בכתביהם של סופרי העלייה השלישית, יהודה יערי, דוד מלץ ואחרים (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד : ספריית הילל בן-חיים, 2015) <מבוסס על עבודת דוקטורט, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"א 2011>
 • קריספין, מיכל.  הקיבוץ כמקום ספרותי : עיון משווה ביצירותיהם של דוד מלץ ועמוס עוז (חיפה, 1987) <עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה>

מאמרים:

 • בן-עזר, אהוד.  באין מוצא לאדם.  דבר, משא, י"ח בתשרי תשמ"ב, 16 באוקטובר 1981, עמ' 14, 15 <עם פטירתו של דוד מלץ. על "מעגלות" ועל "חתחתים בדרך">
 • דור, משה.  מלץ - סופר חלוץ.  מעריב, 23 באוקטובר 1981.
 • הולצמן, אבנר.  "ודאי כבר היו דברים מעולם" : בין עמוס עוז ודוד מלץ.  על המשמר, דף לספרות ולאמנות, ג' באב תשמ"ב, 23 ביולי 1982, עמ' 6 <חזר ונדפס בספרו: אהבות ציון : פנים בספרות העברית החדשה (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 581-587>
 • הולצמן, אבנר. עוד על "מנוחה נכונה". עלי שיח, חוב' 21־22 (1984), עמ' 248 <על הקשר בין סיפורי הקיבוץ של עמוס עוז לבין ספריו של דוד מלץ>
 • זעירא, מוטי.  פלא ותהום.  ארץ אחרת, גל' 39 (אייר-סיון תשס"ז, אפריל-מאי 2007), עמ' 83־85.
 • ליפשיץ, אריה. סיפור הכפר הקיבוצי לשלמה רייכנשטיין ודוד מלץ.  בספרו:  הווייתה של תקופה : יצירות ודיוקנאות בספרות העלייה השלישית (תל-אביב : יחדיו, תש"ם 1980), עמ' 141־152.
 • מ. א.  לזכרו של דוד מלץ.  על המשמר, 30 באוקטובר 1981.
 • קריספין, מיכל. דמות המספר ועמדת התצפית : עיון משווה ביצירותיהם של דוד מלץ ועמוס עוז. בתוך: לספר את הקיבוץ : מחקר וביקורת / עורכים - שמעון שור ולאה הדומי (תל אביב : ספרית פועלים, 1990),  עמ' 156־175.
 • קריץ, אורי וראובן.   בתוך: סיפורי הקיבוץ  (תל-אביב : ספרי פורה, 1997), ראה מפתח.
על "מעגלות"
 • בן-עזר, אהוד.  באין מוצא לאדם.  דבר, משא, י"ח בתשרי תשמ"ב, 16 באוקטובר 1981, עמ' 14, 15 <עם פטירתו של דוד מלץ. על "מעגלות" ועל "חתחתים בדרך">
 • ברש, דוד.  עם קריאת "מעגלות" לד. מלץ.  בספרו: כתבים נבחרים (תל-אביב : תנועת המושבים בישראל, תשל"ז 1977), עמ' 294־297 <נדפס לראשונה ב'תלמים', תש"ה 1945>
 • גרנות, משה.  מה רצו מברל כצנלסון? : על ספרו של דוד מלץ "מעגלות".  חדשות בן-עזר <מקוון>, גל' 938 (כ"ח בניסן תשע"ד, 28 באפריל 2014).
 • וויינר, חיים.  בעיות אנושיות בחיי הקיבוץ.  בספרו:  פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 164־167 <נדפס לראשונה ב"פרייע ארבעטער שטימע", 6 בדצמבר 1946>
 • חזנוב-מלץ, רוחמה.  עם 'מעגלות' מחדש.  דבר, מוסף, 18 באוקטובר 1981.
 • יציב, יצחק.  הספר שעורר סערה.  דבר (מהד' צהרים), עמוד לעניני ספרות ואמנות, ה' בשבט תש"ה, 19 בינואר 1945, עמ' 2.
 • נתנאל, לילך ואבידב ליפסקר.  כתיבת המקום ברומנים "מעגלות" ו"השער הנעול" לדוד מלץ.  מכאן, גל' 16 (מארס 2016), עמ' 7־30.
 • קריץ, מיקי. ערכה של הספרות בחקר ההיסטוריה - מקרה מבחן: מה ניתן ללמוד על החינוך המשותף מתוך הספרות היפה, שלא ניתן היה ללמוד מהתיעוד ההיסטורי. החינוך וסביבו : שנתון סמינר הקיבוצים, כרך 25 (2003), עמ' 75־85 <דיון, בין היתר, בסיפורו של דוד מלץ "מעגלות">
 • קשת, שולה. בין מספר לעורך: דוד מלץ וברל כצנלסון : עיון בכתב היד המקורי של "מעגלות", ערוך ומתוקן על-ידי ברל כצנלסון. מאזנים, כרך ס"ב, גל' 9־10 (טבת-שבט תשמ"ט, דצמבר 1988-ינואר 1989), עמ' 54־60.
 • רובינשטיין, דני. קיבוצניקים כבני אדם. דבר, דבר השבוע, 14 במארס 1986, עמ' 14־15.
 • שטיין, מלכה.  מ"לשוא היה הכל" ל"הכל כדאי" : ההוויה הקיבוצית ב"מעגלות" מאת דוד מלץ (עיון תמטי) (ירושלים, תשס"ד 2003) <עבודת גמר לתואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים>
 • שלום, ש.  במערכות היצירה: "מעגלות".  דבר,  כ"ו בשבט תש"ה, 9 בפברואר 1945, עמ' 5 *
 • תורן, חיים. "מעגלות" לד. מלץ.  מצודה, ספר ה-ו (תש"ח 1948), עמ' 611.
 • Keshet, Shula. Kibbutz fiction and Yishuv society on the eve of statehood : the Ma'agalot (Circles) affair of 1945.  The Journal of Israeli History, vol. 31, no. 1 (March 2012), pp. 147-165.
על "חתחתים בדרך" על "השער נעול"
על "לדרכו התועה"
 • אורן, יוסף.  דרכו התועה של סיפור.  ידיעות אחרונות, 29 באוקטובר 1976.
 • בלאט, אברהם.  שני עולמות.  הצופה, 4 במארס 1977.
 • גלעד, א"מ.  אנחנו עירומים.  הארץ, 3 בדצמבר 1976.
 • פלדי, י.  התמודדות שלא עלתה יפה.  מאזנים, כרך מ"ד, גל' 3 (תשל"ז), עמ' 228־229.
 • צור, מוקי.  לדרכו התועה.  אגרת: שבועון איחוד הקבוצות והקיבוצים, ינואר 1977.
 • קריץ, אורי וראובן קריץ.  תועים בין הנפשי לגופני.  בספרם: סיפורי הקיבוץ (תל-אביב : סיפרי פורה, 1997), כרך שני: 1950־1975, עמ' 985־989.
 • שנהר, עליזה.  התעייה בלא דרך.  דבר, 10 בדצמבר 1976.
על "שני סיפורים ואחד" לדוד מלץ ורוחמה חזנוב
 • בן-מרדכי, יצחק. שניים שאינם אחד. מאזנים, כרך נ"ד, גל' 6 (אייר תשמ"ב, מאי 1982), עמ' 50.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 12 בספטמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף