מרדכי אבישי (1931־2004)

Mordechai Avishay


מרדכי אבישי.
    שרשים בצמרת
: יוצרים בספרות העברית / מרדכי אבישי (תל-אביב : אל"ף, תשכ"ט 1969)
    176 עמ'.
    Roots on the tree-top : essays on Hebrew writers / Mordechai Avishay

    בספר שרשים בצמרת הביא המבקר הספרותי מרדכי אבישי דברי מסה ובקורת על שורת סופרים בולטים בספרות העברית, מהקלסיקונים ועד נציגי הספרות הצעירה: ממרדכי זאב פייארברג, מספרה הנוגה של העיירה בשקיעתה, עד ישראל אלירז, שבמרכז יצירתו הסיפורית עומדת ירושלים על שכונותיה.
    הספר דן בנפרד בסופרים ועולמם היצירתי, אולם מתוך הדברים עולים הדים ומצטיירים קוים לתמורות שחלו בספרותנו, וכן להתהוותו של נוסח סיפורי חדש. וממילא מצטרפים הדברים להארה מסוימת של התפתחות בעלת משמעויות בספרות העברית.

תוכן העניינים:

 • בין צללים מתמשכים ובקשת אור : מ. ז. פייארברג ודרכו בספרות (עמ' 7־22)
 • העיירה בעיני אוהב : עם סיפוריו של יהודה שטיינברג (עמ' 23־28)
 • התלוש היהודי במערומיו : על הרומאן  באין מטרה לישעיהו ברשדסקי (עמ' 29־40)
 • בסבך הסתירות : כתבי ראובן בריינין (עמ' 41־49)
 • סוד התמציתיות הפיוטית : ג. שופמן כאמן הסיפור הקצר (עמ' 51־59)
 • העולם בראייה קודרת : יעקב שטיינברג המשורר, המסאי והמספר (עמ' 61־71)
 • אדם ונוף בארץ המתחדשת : סיפוריו הארצישראליים של יצחק שנהר (עמ' 73־78)
 • בסימן ההעזה והיושר : שלמה צמח בבקורתו (עמ' 79־88)
 • יהדות המזרח באספקלריה סיפורית : יהודה בורלא - דמויות נשים ועלילותיו של תמהוני (עמ' 89־105)
 • הזיות-גאולה ומציאות-חיים : דורות יהודיים אצל חיים הזז (עמ' 107־119)
 • עצבות שירית אצילה : שירת אברהם חלפי בין היש והאין (עמ' 121־128)
 • נוכח מציאות משתנה : עבר והווה ב החי על המת לאהרן מגד (עמ' 129־136)
 • צעיר עברי בארץ השואה :  פצעי בגרות לחנוך ברטוב (עמ' 137־142)
 • בחיפוש אחר צורות-מבע חדשות : יצחק אורפז - מ עשב פרא עד  נמלים  (עמ' 143־163)
 • חיים בירושלים של בדידות : על סיפורי ישראל אלירז (עמ' 165־176)

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף