ננסי עזר (1947) 

Nancy Ezer


ננסי עזר.
    ספרות ואידיאולוגיה
/ ננסי עזר. – תל-אביב : פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ב 1992.
    206 עמ'. -- (מראה מקום : סדרת עיונים בספרות העברית)
Literature and Ideology / Nancy Ezer

    ספר ראשון בעברית העושה שימוש בתיאוריה של אחד החוקרים הניאו-מרכסיסטים המרכזיים בארה"ב, פרידריך ג'יימסון. הקריאה ברומנים של א.ב. יהושע, יעקב שבתאי, יהושע קנז, חיים באר ויצחק בן-נר היא שילוב של ניתוח פורמליסטי ותפישה היסטורית חברתית. זהו ניסיון לחשוף - מתוך הרומן עצמו - את הקונטקסט הפוליטי של הדיסקורס, הקובע את מבנהו ואת סיגנונו. הקריאה בכל פרק מתמקדת בפתיחה של הרומן, הנתפשת כתוכנית אב של הסיפור כולו.

תוכן העניינים:

 • מבוא (עמ' 7־11)
 • פרק ראשון. הבלתי-מודע הפוליטי: בירור מושגים (עמ' 13־40)
 • פרק שני. פתרון ואנטי-פתרון להשתחקות האידיאולוגיה (עמ' 41־103)
  א. הביזיון הלאומי והיסטוריה על-תנאי: "גירושים מאוחרים" – א. ב. יהושע (עמ' 41־74)
  ב. התאבדות סוציו-לינגוויסטית עליזה: "זכרון דברים" – יעקב שבתאי (עמ' 74־103)
 • פרק שלישי. נוסטלגיה כפסיכואנליזה לאומית (עמ' 105־141)
  א. ההתפכחות מן החלום: "מומנט מוסיקלי" – יהושע קנז (עמ' 105־128)
  ב. החלום ושברו: "נוצות" – חיים באר (עמ' 128־141)
 • פרק רביעי. בין ציונות בורגנית לציונות פרולטארית (עמ' 143־188)
  א. בין ספרות לעיתונאות: "ארץ רחוקה" – יצחק בן-נר (עמ' 143־169)
  ב. בין ספרות יפה לספרות פופולארית: "פרוטוקול" – יצחק בן-נר (עמ' 169־188)
 • פרק חמישי. הפוליטי והא-פוליטי בחילופי הנורמות בספרות (עמ' 189־197)

 • ביבליוגראפיה (עמ' 199־203)
 • מפתח השמות והעניינים (עמ' 205־206)

עודכן לאחרונה: 6 באפריל 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף