אבות ישורון (1904־1992)

Avoth Yeshurun


יוחאי אופנהיימר.
    תנו לי לדבר כמו שאני
: שירת אבות ישורון / יוחאי אופנהיימר. -- תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1997.
    192 עמ'.
    Let me speak as I am : the poetry of Avot Yeshurun / Yochai Oppenheimer

    אבות ישורון (1904־1992) הוא מן היוצרים החשובים בשירה העברית, שכתיבתו המורכבת, ולעיתים הסתומה, לא זכתה עד כה לביקורת מקיפה.
    הספר תנו לי לדבר כמו שאני עוקב אחר התמורות שעברה שירתו, כדי לשרטט את תהליך התגבשותה. ישורון החל לכתוב בסביבה שבה שלטה הפואטיקה הניאו-סימבוליסטית של משוררי חוג שלונסקי–אלתרמן, שהיתה זרה לו. עד סוף שנות החמישים מבטאים שיריו התלבטות בין נורמות פואטיות מקובלות אלה, לבין מזגו האמנותי השונה. מזג זה מצא את ביטויו המלא ביצירתו רק משעה שישורון השתחרר מהסגנון הרווח, וגיבש לעצמו פואטיקה "אקספרסיוניסטית" עצמאית.
    חלקו הראשון של הספר מתמקד בנושאים המאפיינים את כתיבתו: שירת תל-אביב, על רחובותיה, בתיה וחצרותיה, שתמיד היא גם שירת זיכרון לעיירת הולדתו בפולין; שירתו הפוליטית, אשר הציגה מתחילתה, בשנות החמישים, עמדה אופוזיציונית כלפי התרבות הישראלית, הן ביחס לערבים ולגורלם במלחמת השחרור, והן ביחס לשאלת ייצוגה של השואה. כמו כן, עוסק חלק זה ביסודות הביוגרפיים של שירתו ובזיקתם לדגמים רווחים בשירה העברית של כתיבה אוטוביוגרפית, וידויית.
    חלקו השני של הספר מתמקד בפואטיקה של המשורר, ומתאר את שלבי עיצוב סגנונו הייחודי בעל החידושים הלשוניים והמבניים.

תוכן העניינים:

 • מבוא - פואטיקה אקספרסיוניסטית בשירת אבות ישורון (עמ' 9־17)
  יסודות תימטיים:
 • "עיר תלת-ערכית" – על שירת תל-אביב של אבות ישורון (עמ' 18־42)
 • "זוזו קצת ונחיה" - שירתו הפוליטית של אבות ישורון (עמ' 43־67)
 • "שמי החלפתי, שפתי החלפתי, עירי החלפתי" – שירתו האוטוביוגרפית של ישורון (עמ' 68־93)
  מבנים פואטיים:
 • "על חכמות דרכים" ומקומו בפואטיקה של שנות השלושים (עמ' 94־107)
 • התפתחות המטפוריקה בשירתו של אבות ישורון (עמ' 108־125)
 • הפרופיל הלשוני של שירת אבות ישורון (עמ' 126־154)
 • הקומפוזיציה של השיר והז'אנר אצל אבות ישורון (עמ' 155־172)
 • "לאהוב את המוות" (עמ' 173־181)
 • הערות (עמ' 182־187)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 188־190)
 • מפתח שירי אבות ישורון (עמ' 191־192)


לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף