יעקב אורלנד (1914־2002)

Yaakov Orland


תמר וולף-מונזון.
    בהיר וגבוה כזֶמֶר : יעקב אורלנד : פואטיקה, היסטוריה, תרבות  / תמר וולף-מונזון. -- באר-שבע : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ו 2016.
    512 עמ'.
    Ya'acov Orland : poetics, history, culture / Tamar Wolf-Monzon

    יעקב אורלנד הוא מעמודי התווך של השירה העברית במאה ה-20 ומפעלו הספרותי שזור בחיי התרבות הארץ-ישראלית למן תקופת היישוב ועד לאחר הקמת המדינה. יצירתו ענפה ומרובת-פנים, ובכללה שירה לירית, שירי זמר, מחזות, תרגומים בסוגות שונות, כתיבה לבימה הקלה וכתיבה לילדים. תמר וולף-מונזון מסמנת בה אבני דרך ועוקבת אחר צומתי מפתח בביוגרפיה היוצרת של המשורר, מתוך קֶשֶב לתדרים השונים שבהם כתב ולשיח הפנימי שמתקיים ביניהם.
    לצד תרומתו של הספר לשדה המחקר הספרותי הוא מאיר היבטים חדשים בחיים התרבותיים של תל אביב המנדטורית ובחבורות הספרותיות 'יחדיו' ו'מחברות לספרות', שבתוכן פעל אורלנד. הספר בוחן את השפעתם של שירי הזמר על התגבשותו של האתוס הציוני בפרק הזמן שבין תקופת היישוב להקמת המדינה. דרך שירי העת והעיתון של אורלנד, שהתפרסמו בקביעות בעיתונים 'הדור' ו'חיפה העובדת' ודרך סקירת עבודתו כעורך המדור הספרותי של השבועון 'אשמֹרת' מוארת היצירה הפיוטית והפוליטית בעיתונות ארץ ישראל בשנות החמישים. בחינת המערכונים והפזמונים שכתב אורלנד למטאטא, ללי-לה-לו ולבמות נוספות, ומעקב אחר מחזות העם מרובי המשתתפים שכתב וביים לאירועים בעלי משמעות לאומית, מאפשרים להתחקות אחר התפתחותה של הבימה הקלה בארץ, לפני קום המדינה ולאחריה.
    ספר זה הוא מונוגרפיה ראשונה מסוגה על אורלנד, שדנה בכל קורפוס יצירתו ובכלל זה יצירותיו שבכתב יד. המונוגרפיה מושתתת על חומרים ראשוניים שנאספו מארכיונו של המשורר באוניברסיטת בר אילן ומארכיונים בתחומי הזמר העברי, השירה העברית והתרבות העברית.

תוכן העניינים:

 • פתח דבר (עמ' ט-יב)
 • תודות (עמ' יג-יד)
 • פרק ראשון: טטייב, קישינב, מגדל, ירושלים (עמ' 1־41)
  ילדות מוקדמת (עמ' 1־9)
  פלוגת מגדל של גדוד העבודה (עמ' 9־12)
  פלוגת החוצבים בירושלים (עמ' 12־17)
  בין הנוער העובד לסטודיה של הבימה (עמ' 17־28)
  ביכורי שירתו של אורלנד בעיתונים 'במעלה' ו'דבר' (עמ' 29־33)
  'היצירה הגדולה על הנוער העובד' (עמ' 33־35)
  תקופת הנעורים – סיכום ביניים (עמ' 35־41)
 • פרק שני:

עודכן לאחרונה: 9 במאי 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף