גרשון שקד (1929־2006)

Gershon Shaked


גרשון שקד.
    ללא מוצא
: על י. ח. ברנר, מ. י. ברדיצ'בסקי, ג. שופמן וא. נ. גנסין / גרשון שקד. – תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשל"ג 1973.
    204, [7]  עמ'.
    Dead End : studies in J. H. Brenner, M. J. Berdichevsky, G. Shoffman and U. N. Gnessin / Gershon Shaked

תוכן העניינים:

 • בשער הספר  (עמ' 7)
 • מבוא (עמ' 9־11)

 • מ. י. ברדיצ'בסקי
 • תהום-התהומות : על  "קלונימוס ונעמי" מאת מ. י. ברדיצ'בסקי  (עמ' 15־32)
 • האלה הכרותה : על "בסתר רעם" מאת מ. י. ברדיצ'בסקי (עמ' 33־53)

 • י. ח. ברנר
 • ללא מוצא : על תבנית מרכזית בסיפורי י. ח. ברנר (עמ' 57־65)
 • אמנות "בלתי-בדויה" (עמ' 66־78)
 • לפני כס המשפט : על "בחורף" מאת י. ח. ברנר (עמ' 79־98)
 • מסכת הכשולונות : על "שכול וכשלון" (עמ' 99־118)

 • ג. שופמן
 • ארבעה מדורים והחוף השקט : על דרכי ארגון חומרי המציאות ביצירתו של ג. שופמן (עמ' 121־133)
 • על חוד המעשה : על שלושה טיפוסים של "סיפור קצר" ביצירתו של ג. שופמן (עמ' 134־146)
 • וכי מה יש עוד בעולם הזה? : שופמן המיאורומאנטיקן – כיסופים ומפח-נפש (עמ' 147־151)

 • א. נ. גנסין
 • זמן ומרחב בסגנון : עיונים בסגנונו של א. נ. גנסין (עמ' 155־175)
 • אל מול תוגת המוות : עיונים במבנה הנובלה "אצל" (עמ' 176־192)

 • הערות (עמ' 193־204)
 • מפתחות

[עודכן לאחרונה: 24 בספטמבר 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף