גרשון שקד (1929־2006)

Gershon Shaked


גרשון שקד.
    מנדלי, לפניו ואחריו
/ גרשון שקד. – ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשס"ה 2004)
    252 עמ'.
    Mostly Mendele / Gershon Shaked

    מגמתו של הספר להחזיר אל מחזור הקריאה והחיים סופרים קלסיים כמנדלי, עגנון, ברנר וביאליק. כיום אפילו חיי המדף של ספרות שרק אתמול נולדה קצרים מאוד, קל וחומר ספרות קלסית שנעלמת מעיניהם ומאוזניהם של מרבית הקוראים. הסופרים המרכזיים אשר להם הוקדשו המחקרים בספר הם נכסי צאן ברזל של הקנון העברי, ואילו האחרים (האפרתי וברודס) הנידונים כאן הם אבני הדרך שבלעדיהם לא הייתה הספרות העברית מגיעה לתחנות החשובות שאליהן הגיעה. מורשת תרבותית אינה חומר שאנו מופקדים עליו כארכיונאים בלבד. כל דור חייב לגלות בה פנים חדשות ולבנות אותה מחדש.
    כל שיבה לאחור היא התחלה חדשה, ומי שחוקר את העבר מקווה בסתר לבו ש'גם למראה נושן יהיה רגע של הולדת', כמאמר המשורר. מחבר ספר זה נטל על עצמו למלא מקצתה של משימה זאת.

תוכן העניינים:

 • עם הספר  (עמ' ט)
 • מבוא (עמ' יא-יג)
 • סער ודחף : על 'מלוכת שאול' מאת יוסף האפרתי מטראפלוויץ (עמ' 1־26)
 • לחיות! לחיות! : על 'הדת והחיים' מאת ראובן אשר ברודס  (עמ' 27־50)
 • הפוך בו והפוך בו (עמ' 51)
 • התבדות הציפייה : סמולנסקין, מנדלי והנרטיב של תקופת ההשכלה (עמ' 53־66)
 • ילדי ההקדש : על פישקא וביילא, אוליבר ורוז  <על "אוליבר טויסט" לצ'רלס דיקנס ו"ספר הקבצנים" למנדלי מוכר ספרים> (עמ' 67־91)
 • שלושה קאַליקעס או 'ועל כל פשעים תכסה אהבה' : עיון משווה בין סיפורים של מנדלי מוכר ספרים, ש"י עגנון וי' באשוויס-זינגר (עמ' 92־108)
 • 'אנחה מלב נשבר' – הסיפור כתביעה לאחריות : על 'ספר הקבצנים' מאת מנדלי מוכר ספרים (עמ' 109־131)
 • מארץ נושבת לארץ נידחת? : המעבר מן התפוצות לארץ ישראל: שינויים בצפנים ובמודלים (עמ' 132־166)
 • גולים בארץ חמדת אבות (עמ' 167־168)
 • קבצן מול שער נעול : על 'והיה העקוב למישור' מאת ש"י עגנון (עמ' 169־202)
 • על מפתן החיים : על 'מהתחלה' מאת י"ח ברנר (עמ' 203־217)
 • מדוע ביאליק עדיין עמנו כאן ועכשיו? (עמ' 218־238)
 • מפתחות (עמ' 239־252)

[עודכן לאחרונה: 2 בפברואר 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף