גרשון שקד (1929־2006)

Gershon Shaked


גרשון שקד.
    הסיפורת העברית 1880־1970
: א. בגולה  / גרשון שקד  (ירושלים : כתר ; תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל"ח 1977)
    565 עמ'.
    Hebrew narrative fiction 1880-1970. 1. In exile / Gershon Shaked

    ספר זה הוא נסיון לעקוב אחרי הסיפורת העברית בתשעים השנים האחרונות (1880־1970). המחבר מתאר הן את הרצף והן את התמורות הפנימיות שחלו בה מדור לדור ומקבוצה לקבוצה, וחושף את הגורמים החיצוניים, החברתיים והתרבותיים, שהטביעו את חותמם על נושאיה, תבניותיה, דמויותיה וסגנונה. ההתבוננות היא כפולה - בת-זמנה ובת-זמננו.
    המרחק והזמן נתנו בידי החוקר כלי-הבחנה שאיפשרו לו לעמוד על ערכן של היצירות במפה הכללית של הספרות העברית, ערך שלעתים הוא שונה מזה שניתן להן בזמנן ובמקומן - לאמור: דרך הפירוש אינה חופפת בהכרח את דרך הפירוש של ימים עברו. לא זו בלבד ש"קהלים" שונים קולטים אותה יצירה בצורות שונות, אלא דומה שהקליטה המאוחרת משוחררת הרבה יותר משיקולים חוץ-אסתטיים בני זמנם, שלגביהם היוו היצירות השונות מעין "מסר" חברתי.
    לפנינו נסיון מעמיק ומקיף להתחקות אחר התפתחותה של סיפורת הירואית.

תוכן העניינים:

  • הקדמה (עמ' 13־15)
  • פרק ראשון: ספרות של "אף-על-פי-כן" (עמ' 17־68)
  • פרק שני: יוצר הנוסח <על מנדלי מוכר ספרים> (עמ' 69־99)
  • פרק שלישי: תהום התהומות (עמ' 101־215)
  • פרק רביעי: רצים מבשרים (עמ' 217־269)
  • פרק חמישי: בעבותות הווי (עמ' 271־355)
  • פרק שישי: מן המרתף (עמ' 357־480)
  • הערות (עמ' 481־533)
  • ביבליוגרפיה (עמ' 535־544)
  • מפתחות (עמ' 545־565)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף