גרשון שקד (1929־2006)

Gershon Shaked


גרשון שקד.
    תמונה קבוצתית
: היבטים בספרות ישראל ובתרבותה / גרשון שקד ; עורכים: גדעון טיקוצקי ומלכה שקד (אור יהודה : דביר ; באר-שבע : הקשרים, המכון לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2009)
    557 עמ'. -- (מסה קריטית)
A Group portrayal : aspects of Israeli Literature and Culture / Gershon Shaked ; edited
by Giddon Ticotsky and Malka Shaked

תוכן העניינים:

הקדמה (עמ' 7־9)
        פרק א.    במקום מבוא: סוגיות בהיסטוריה ספרותית (עמ' 11־24)

שער ראשון:   תיאטרון וחברה  
        פרק ב.    המחזה כדרך להידברות תרבותית (עמ' 27־57)
        פרק ג.    פני הדור כפני שחקניו, או פני השחקנים כפני הדור: שלבים בהתפתחותו של דיוקן השחקן בתיאטרון ובמחזה העברי (עמ' 58־77)

שער שני:    ספרות וחברה  
        פרק ד.    ואולי בכוח הזיכרון (עמ' 81־97)
        פרק ה.    ירושלים - העיר שחוברה לה יחדיו? (עמ' 98־117)
        פרק ו.    בין הכותל לבין מצדה: השואה והתודעה העצמית של החברה הישראלית (עמ' 118־130)

שער שלישי:    מקרא אחד וקריאות רבות  
        פרק ז.    מדרש מודרני: הקנון המקראי והספרות העברית החדשה (עמ' 133־153)
        פרק ח.    שמשון: חולשת הכוח וכוח החולשה (עמ' 154־169)

שער רביעי:    בני דור  
        פרק ט.    התבוללות, שיבה, נדודים: על שלוש נובלות של אהרן אפלפלד (עמ' 173־186)
        פרק י.    א"ב יהושע כאן ועכשיו (עמ' 187־207)
        פרק יא.    הילד התמים-מפוכח: על יצירתו של דויד גרוסמן (עמ' 208־248)
        פרק יב.    העקרות הפורייה: על יצירתו של מאיר שלו (עמ' 249־261)
        פרק יג.    נמר הבית של ארץ ישראל היפה: על ספר הסאטירות של עמוס קינן (עמ' 262־272)
        פרק יד.    חלכאים ונדכאים: על ספר אחד של דן-בניה סרי (עמ' 273־287)
        פרק טו.    מצֵבה לאבות וסימן לבנים: אוטוביוגרפיות ישראליות משנות השמונים ועד לראשית המאה העשרים ואחת (עמ' 288־367)

שער חמישי:    עיוני ביקורת  
        פרק טז.    מן הגלוי אל הסמוי: על מדרשו הפסיכואנליטי של דב סדן ליוסף חיים ברנר (עמ' 371־386)
        פרק יז.    דרכו של מרסל רייך-רניצקי כמבקר גרמני-יהודי (עמ' 387־395)
        פרק יח.    אַחֵר: על כתיבת המולדת של יצחק לאור (עמ' 396־421)
        פרק יט.    בין שנאת ליברלים לאהבת ארץ ישראל: רות וייס לנוכח הבגידה הליברלית של היהודים (עמ' 422־431)

נספח:    בנות דור <על 'היכן אני נמצאת' לאורלי קסטל-בלום> (עמ' 432־442)

הערות     (עמ' 443־506)

המקורות לפרקים  (עמ' 507־536)

מפתח השמות   (עמ' 537־548)

מפתח היצירות   (עמ' 549־556)  

[עודכן לאחרונה: 14VIII2016]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף