גרשון שקד (1929־2006)

Gershon Shaked


גרשון שקד.
על שלושה מחזות
: פרקים ביסודות המחזה / גרשון שקד (ירושלים : הוצאת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, המחלקה לעלית ילדים ונוער, מדור להדרכה, תשכ"ח)
קמג עמ'. -- (עיונים למדריך ולמורה ; חוב' לט)

תוכן העניינים:

  • פתח דבר  (עמ' ז-י)
  • "אותו ואת בנו" והמחזה הריאליסטי <מאת י.ד. ברקוביץ> (עמ' יא-מ)
  • "בקץ הימים" והמחזה האקספרסיוניסטי <מאת ח. הזז> (עמ' מא-פח)
  • "יריחו" והמחזה הספרותי <מאת מ. שוהם> (עמ' פט-קלט)
  • ביבליוגרפיה (מבחר) (עמ' קמא-קמג)

[עודכן לאחרונה: 18 בנובמבר 2016]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף