גרשון שקד (1929־2006)

Gershon Shaked


גרשון שקד.
     על סיפורים ומחזות
: פרקים ביסודות הסיפור והמחזה / גרשון שקד (ירושלים : כתר,  1992)
271 עמ'.

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 9־10)
 • פתח דבר 1992  (עמ' 11־17)
 • הזמן: "יום הדין של פייבקה", מאת י.ד. ברקוביץ (עמ' 19־31)
 • הדמות: "גבעת החול", מאת ש"י עגנון (עמ' 32־49)
 • העלילה: "קלונימוס ונעמי", מאת מ. י. ברדיצ'בסקי (בן גוריון) (עמ' 50־65)
 • השהיה ופורקן: "החצוצרה נתביישה", מאת ח.נ. ביאליק (עמ' 66־80)
 • הדרמטי, האֶפּי, הלירי: "ספיח", מאת ח.נ. ביאליק (עמ' 81־98)
 • תהליכי הנפש: "מות הזקנה", מאת יעקב שטיינברג (עמ' 99־110)
 • המחזה הריאליסטי: "אותו ואת בנו", מאת י.ד. ברקוביץ (עמ' 111־128)
 • המחזה האקספרסיוניסטי: "בקץ הימים", מאת ח. הזז (עמ' 129־156)
 • המחזה הספרותי: "יריחו", מאת מ. שוהם (עמ' 157־186)
 • מחזה שיח: "בעלת הארמון", מאת לאה גולדברג (עמ' 187־200)
 • משחק המסכות" "הנסיכה האמריקאית", מאת נ. אלוני (עמ' 201־226)
 • מקברט למחזה פאנק: "יעקובי ולידנטל", מאת ח. לוין (עמ' 227־250)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 251־256)
 • מפתחות (עמ' 257־271)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף