דן מירון (1934)

Dan Miron

 

דן מירון.
    ארבע פנים בספרות העברית בת-ימינו
: עיונים ביצירות אלתרמן, רטוש, יזהר, שמיר / דן מירון. -- מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת. -- ירושלים ותל-אביב : הוצאת שוקן,  תשל"ה 1975.
    471 עמ'.

    המסות המכונסות בספר זה דנות ביצירותיהם של נתן אלתרמן, יונתן רטוש, ס. יזהר ומשה שמיר – ארבעה מראשי המדברים בספרות העברית ההולכת ונוצרת. הצד השווה שבין יוצרים אלה אינו מתבטא בשייכות למסגרת קבוצתית־ספרותית אחת על פי נתוני גיל, מוצא, דרכי יציאה או נטייה אידאית ציבורית. הוא מתגלה בעצם החיוניות והערנות הספרותית האופייניות להם. מעבר לגבולות ה"משמרות" וה"זרמים" הספרותיים – מאוחדים הם כולם בתוך מסגרתה של קבוצת סופרים מצומצמת ביותר – היא החורצת את גורלה של הספרות העברית והמעצבת את תווי פניה – קבוצת הסופרים, שיצירתם שומרת על נכונות להתמודד עם משמעותו הרוחנית של ההווה שלנו.
    המסות המכונסות בספר נכתבו ברובן מתוך עמידה ראשונית, כמעט, בפני הבעיות הסבוכות, המתעוררות עם הכניסה לעיון נרחב בעולמותיהם הרעיוניים והאמנותיים של היוצרים השונים, ויש בהן משום קידום וזירוז תהליך ניתוחם הביקורתי של ערכי הספרות העברית בת־ההווה, אשר בהם מוטבעים סימניה המובהקים של תרבות הולכת ומתרקמת. מהדורה חדשה ומורחבת, בתוספת חמישה מאמרים חדשים: על "פונדק הרוחות", על שירתו של אלתרמן ועל "סיפורי מישור" מאת ס. יזהר.

תוכן העניינים:

 • עם המהדורה השניה (עמ' 7־9)

 • על שירת נתן אלתרמן
 • נקודת המוצא <דברים שנאמרו בערב-זכרון בשלושים לפטירתו של נתן אלתרמן>  (עמ' 13־30)
 • מיבנה ובינה בקבצי-השירה של נתן אלתרמן <בעקבות הרצאה שהושמעה בערב-עיון לרגל יום-השנה הראשון לפטירת המשורר> (עמ' 31־68)
 • המת והרעיה : על שירת האהבה של נתן אלתרמן (עמ' 69־93)
 • בין יום הקטנות לאחרית הימים : על משמעותה של ההיסטוריה בשירת נתן אלתרמן (עמ' 94־124)
 • הערות לויכוח על שירת נתן אלתרמן (עמ' 125־149)
 • 'ארס-פואטיקה' של המשורר ההלך : על שירה ומציאות ביצירת נתן אלתרמן (עמ' 150־164)
 • הסער והפרץ שנכבשו (עמ' 165־174)
 • הערות ל"פונדק הרוחות" (עמ' 175־191)

 • על שירת יונתן רטוש
 • פתיחה (עמ' 195־203)
 • הגיבור הטראגי וערכיו (עמ' 203־216)
 • האהבה החטאה (עמ' 217־230)
 • בין ממד האהבה לממד הזמן (עמ' 230־245)
 • סיכום (עמ' 245־254)
 • הערות (עמ' 255־256)

 • על סיפורי ס. יזהר
 • גבולותיה של יצירת יזהר (עמ' 259־276)
 • 'אפרים חוזר לאספסת' (עמ' 276־300)
 • הנובילות המוקדמות, 'מסע אל גדות הערב' (עמ' 301־332)
 • הנובילות ה'קוליקטיביות' (עמ' 332־348)
 • סיפורי תש"ח, 'השבוי' (עמ' 348־381)
 • שתי הערות ל'ימי צקלג'
  א. 'ימי צקלג' - בעיותיו האמנותיות של סיפורי מלחמה (עמ' 381־399)
  ב. 'ימי צקלג' - המישור האירוני (עמ' 399־414)
 • אחרי "ימי צקלג"
  א. על שני סיפורי נוער של יזהר (עמ' 414־420)
  ב. "סיפור שלא התחיל" - מעבר לגבול הסיפור (עמ' 420־431)
 • הערות (עמ' 432־435)

 • על סיפורי משה שמיר
 • על סיפורי משה שמיר (עמ' 439־470)
 • הערות (עמ' 471)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף