דן מירון (1934)

Dan Miron

 

דן מירון.
    מול האח השותק
: עיונים בשירת מלחמת העצמאות : מחזור ראשון / דן מירון ; בלוויית י"ב רישומים מאת מנשה קדישמן ; [ערכה צרויה שלו]. -- ירושלים : כתר ; תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה,  1992.
399 עמ'.
Facing the Silent Brother : Essays on the Poetry of the War of Independence : first series

מלחמת העצמאות הביאה לעולם לא רק את מדינת ישראל אלא גם זהות חברתית ותרבותית חדשה, שבקעה מתוך הקרבות וחשבון הנפש שבא לאחריהם. זהות זו מצאה את ביטויה הראשוני, שבו היא שרויה עדיין על קו הגבול בין הוויית "יישוב" להוויית מדינה, בשירה הלירית שנכתבה במלחמה ותיכף לאחריה. בשירה זו, כפי שכתבוה משוררים ותיקים ויותר מזה המשוררים הצעירים בני דור הלוחמים עצמו, נקבעו לראשונה מוקדיו של המיתוס הישראלי, המשמש במרכזה של תחושת הזהות שלנו.
שירת מלחמת העצמאות כמעט שלא זכתה עד עתה להארה מקיפה ומדוקדקת בביקורת והספר שלפנינו הוא בבחינת ניסיון חלוצי. באמצעות הניתוח המדוקדק של שירים בודדים ושל קובצי שירים, של קינות ופזמונים כאחד, מבקש המחבר לחדור למסתריו של העולם הנפשי, שהגיע בתוך המלחמה לידי משבר וגילוי עצמי חדש כאחד.

תוכן העניינים:

 • כניסה: היושב על הכלים והיורד במלחמה    (עמ' 11־59)
 • פנים מתחלפים בראי המגש - שיריו של נתן אלתרמן על הרוגי מלחמת העצמאות    (עמ' 61־119)
         
  א. מגש הכסף    (עמ' 63־87)
          ב. "מסביב למדורה" - מסביב לנקודה    (עמ' 89־101)
          ג. דו-שיח בין טעות לאמת    (עמ' 102־119)
 • השכול כלֵיל כלולות - אורי צבי גרינברג בימי מלחמת העצמאות ושירו "בזכות אם ובנה וירושלים"    (עמ' 121־155)
 • דמעות החוזה: בין אלם לאמת - על שיר אחד של אברהם שלונסקי מימי קרבות תש"ח    (עמ' 157־175)
 • הרוגי המלחמה כאלמונים בגשם - שירתו של אברהם חלפי במלחמת העצמאות    (עמ' 177־195)
 • הזמן הצועד והמוות המבוטל - על "פרחי אש" מאת חיים גורי    (עמ' 197־234)
 • שוב יוצא הזמר: עדותם של פזמונים    <על פזמונים של חיים גורי, חיים חפר ונתן יונתן>    (עמ' 235־269)
 • שמירת הכלים ותיקונם - עיון בעכשיו ובימים האחרים מאת יהודה עמיחי    (עמ' 271־313)
 • בין דממה לזעקה - השירה בבוקר שלמחרת המלחמה    <על חרבת חזעה לס. יזהר, הפרידה מהדרום לאבא קובנר ועל יצירתם של חיים גורי, אמיר גלבוע וע. הלל>    (עמ' 315־378)
          א.    הכצעקתה, הכשתיקתה    (עמ' 317־325)
          ב.    האח השותק ודמו הזועק    (עמ' 326־337)
          ג.    רעש ודממה בזמן הביניים    (עמ' 338־344)
          ד.    צעקת הניבוזים    (עמ' 345־356)
          ה.    מלכות דממה <על שירו של אמיר גלבוע>    (עמ' 357־378)
 • בשולי הספר    (עמ' 379־384)
 • רשימת מקורות    (עמ' 385־388)
 • מפתח    (עמ' 389־399)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף