דן מירון (1934)

Dan Miron

 

דן מירון.
כיוון אורות
: תחנות בסיפורת העברית המודרנית / דן מירון. -- ירושלים ותל-אביב : שוקן, תש"ם 1979.
456 עמ'.
Back to Focus : Studies in Modern Hebrew Fiction

    בספר מכונסים מאמריו ומחקריו של דן מירון, העוסקים בסיפורת העברית המודרנית – מראשיתה בשלהי המאה התשע־עשרה ועד לתקופה שלפני הקמת מדינת ישראל. נידונות בו יצירותיהם של מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר, דבורה בארון, י"ד ברקוביץ', א' ראובני ויצחק שנהר; אך חטיבתו העיקרית, יותר ממחציתו, מוקדשת לעיון מדוקדק ביצירותיו של א"נ גנסין, דמות המפתח בכלל המסורת המודרנית בסיפורת העברית.
    בספר כלולים ניתוחים מפורטים של יצירות כ"מרים" של ברדיצ'בסקי, "הצִדה", "בינתיים", "בטרם" של גנסין, "עד ירושלים" של ראובני ועוד. כמו כן כלולים בו מאמרי דיוקן, המעלים את תמונת העולם הבדיוני המלאה של יוצרים כדבורה בארון, י"ד ברקוביץ' ויצחק שנהר. קטעים נרחבים של הסיפורת העברית המודרנית נחשפים כאן באור חדש.

תוכן העניינים:

בפתח הספר 9

ברדיצ'בסקי המספר

        ראשיתו של ברדיצ'בסקי המספר 17
        מבוא ל"מרים" 36
            א. השאיפה אל הרומאן ביצירת ברדיצ'בסקי 36
            ב. מחוץ לתחום הרומאן 59

פרקים ממסכת גנסין

        גנסין אחרי חמישים שנה (1913-1963) 109
            א. אגדת גנסין ונזקיה 109
            ב. מהמוה והיווגעות ב"הצדה" 123
            ג. "בינתיים" - הצגת "השאלה הפילוסופית הרצינית האחת" 144
            ד. "בטרם" - ניתוק-מגע וביצות-טיט צהובות מאפסיים 166
        מה נתגלה לגנסין בדממת הגנים 209
        מחזה-הקטטה כפארסה וכמיסטריה 244
        בראשית הדרך (הערות ל"צללי החיים") 280
        על מקומו של הסיפור "בבית סבא" ביצירת א"נ גנסין 324

שלושה רישומים
        על בעיות סגנונו של י"ח ברנר בסיפוריו 357
        בין י"ד ברקוביץ לבני דורו 369
        עולמה הפיוטי של דבורה בארון 378

בסיפורת הארצישראלית

        הטרילוגיה הירושלמית של אהרן ראובני 395
        אדם ונוף בסיפורי יצחק שנהר 431

מפתחות
        א. מפתח השמות 451
        ב. א.נ. גנסין 453
        ג. מ.י. ברדיצ'בסקי 456

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף