ראובן קריץ (1928)

Reuven Kritz

 

ראובן קריץ.
    הסיפורת של דור המאבק לעצמאות
: חלק ראשון / ראובן קריץ. -- קרית מוצקין : הוצאת פורה, תשל"ח 1978.
372, [3] עמ'.
    Hebrew narrative fiction of the struggle for independence era / by Reuven R. Kritz

תוכן העניינים:

 • על השיוך ל"דור" (עמ' 9־19)
      איך לכנות את "המשמרת"? (עמ' 9־10)
      מתי "מתחילה" המשמרת? (עמ' 10־15)
      מי ומי במשמרת? (עמ' 15־19)
 • "סנוניות ראשונות" (עמ' 19־22)
     
  זרובבל גלעד
          "בצידי הדרך" (עמ' 20)
          "באביב" (עמ' 20־21)
     
  שרה גלוזמן
          "בצריף" (עמ' 21־22)
          "בחמסין" (עמ' 22)
 • משה שמיר (עמ' 23־62)
      סקירה ביוגרפית ותמונה (עמ' 23־24)
      הסיפורים הראשונים
          "מחנה לשעה אחת ולעולמי עולמים" (עמ' 25־26)
          "בנו" (עמ' 26־30)
          "הרדיפה" (עמ' 30־32)
          "טניס" (עמ' 33־35)
          "רומבה הרימי רגל!" (עמ' 35־36)
          "בן כלבה" (עמ' 36־39)
          "בועז" (עמ' 39־41)
          "העיניים" (עמ' 41־45)
          "שלג על המוחרקה" (עמ' 45־50)
          "יום חדש בסתיו" (עמ' 51־53)
          "הקילומטר השנים-עשר" (עמ' 53־57)
          "חנה'לה והממטרה" (עמ' 57־60)
          "מכתב קטן על ספרותנו" (עמ' 60־62)
 • סיפורי "ילקוט הרעים" (עמ' 63־104)
          "ליל סתיו" <מאת יגאל מוסינזון> (עמ' 63־68)
          "הגמגום השני" <מאת משה שמיר> (עמ' 69־72)
          "החתולה האפורה" <מאת יגאל מוסינזון> (עמ' 72־75)
          "עד אור הבוקר"  <מאת משה שמיר> (עמ' 75־83)
          "השעה היעודה" <מאת יגאל מוסינזון> (עמ' 83־85)
          "מפתחות אבודים" <מאת משה שמיר> (עמ' 85־91)
          "על מות לסוס הלבן"" <מאת נתן שחם> (עמ' 92־95)
          "פיקולינה" <מאת דן בן-אמוץ> (עמ' 96־98)
          "שיחות הרעים" <על שתי רשימות פתיחה קצרות לקבצים ג ו-ד של "ילקוט הרעים" שנכתבו, כנראה, על-ידי משה שמיר> (עמ' 98־99)
          "עם בני דורי" <על מסה מאת משה שמיר> (עמ' 100־104)
 • ראשית הביקורת על סיפורי "המשמרת הצעירה" (עמ' 105־115)
      על קוי ייחוד של "הספרות הצעירה" - כללית
          ישראל זמורה: "בתחומי ספרותנו" ('הארץ', 15.9.44) על עודף השפע והכנעניות בספרות הצעירה (עמ' 105־106)
          דב קמחי: "פרקי ספרות" ('הארץ', 15.12.44) על לשון הספרות החדשה (עמ' 106)
          עדה גראנט (לאה גולדברג): "יומן ספרותי - "גסויות" ('משמר', 1.2.46) (עמ' 106)
      ראשית הביקורת על סיפורי שמיר ומוסינזון
          יעקב מלכין: "מכתב למשה שמיר" <'על החומה', מארס 1944> (עמ' 106־107)
          מאיר יערי: "דבר אל הדור השני" <בין היתר, תגובה של יערי לסיפורו של משה שמיר "הקילומטר השנים-עשר"> (עמ' 107)
          ישראל זמורה: "ראשית הסוף לויכוח אחד" <'הארץ'', 22.6.1945> (עמ' 108)
          עזריאל אוכמני: "ויכוח גדול עם ילקוט קטן" <בשולי "ילקוט הרעים", קיץ תש"ה> (עמ' 108־111)
          יעקב מלכין: "ילקוט הרעים ג - ברכת קורא על התוספות" <'על החומה', ינואר 1946>  (עמ' 111־112)
          יצחק יציב: "הצבריות כאידיאולוגיה"  <'דבר', 25.9.1946> (עמ' 112־113)
          יעקב מלכין: "לדרכם של הרעים" (עמ' 113־114)
          אורי אבנרי: "ילקוט הרעים" (עמ' 114־115)
          אורי אבנרי: "מלכין תוקף את ה'רעים'" (עמ' 115)
 • יזהר סמילנסקי
      סקירה ביוגרפית ותמונה (עמ' 117־118)
          כניסתו של ס. יזהר לספרות (עמ' 119)
          "בפאתי נגב" (עמ' 119־128)
              העלילה (עמ' 120־122)
              נושא הסיפור וגיבורו המרכזי (עמ' 122־123)
              "העושר הלשוני" (עמ' 123־125)
              ה"מונולוגים הפנימיים" וליקויי המבנה לפי מירון (עמ' 125)
              הערכת הסיפור כסיפור לירי (עמ' 126)
          מתגובות הביקורת על "בפאתי נגב"
              ב"י מיכלי: "מפנקסו של קורא" <'הפועל הצעיר', 20.2.1946> (עמ' 126)
              א"ב יפה: "בפאתי נגב" <'גליונות', מארס 1946> (עמ' 126־127)
              יצחק יציב: מתוך  "הצבריות כאידיאולוגיה" <'דבר', 25.9.1946> (עמ' 127)
              שולמית קארל: "בפאתי נגב" <'דבר הפועלת', 30.10.1946> (עמ' 127)
              פ. עזאי: על "בפאתי נגב" <'ספר השנה של העיתונאים', תש"ז> (עמ' 128)
              עזרא זוסמן: "בפאתי נגב" לס. יזהר. <'דבר', 7.12.1945> (עמ' 128)
              שושנה שרירא: "בפאתי נגב" <'הבוקר', 24.1.1947> (עמ' 128)
      על שלושה סיפורים של ס. יזהר שלא כונסו (עמ' 129־139)
              "פרידה" (עמ' 129־133)
              "דרך גשומה" (עמ' 133־138)
              "בוקרו של חלוץ זקן" (עמ' 138־139)
 • יגאל מוסינזון
      סקירה ביוגרפית ותמונה (עמ' 141־142)
          יגאל מוסנזון: "אפורים כשק" (עמ' 143־188)
              על הספר כללית (עמ' 144־145)
              1. "אפר" (עמ' 145־148)
              2. "ליל סתיו" (עמ' 148)
              3. "היורה" (עמ' 148־149)
              4. "אפורים כשק" (עמ' 149־154)
              5. "ליל שרב" (עמ' 154־158)
              6. "קורפורל זוננברג" <'דבר', 26.1.1945> (עמ' 158־162)
              7. "פולקה" <'דבר', 28.9.1945 ו-5.10.1945> (עמ' 162־166)
              8. "סירה אחת קטנה" <'משמר', 6.4.1945> (עמ' 166־168)

         לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף